Volby ve Strakonicích jsou neplatné, proběhnou nové, rozhodl Ústavní soud

Jan Gruber

Ústavní soud ukončil téměř rok trvající spor o neplatnost komunálních voleb ve Strakonicích. Potvrdil, že původně vítězné hnutí Strakonická Veřejnost narušilo svobodnou politickou soutěž. Nové volby se uskuteční v nejbližších měsících.

Obyvatelé jihočeských Strakonic půjdou po roce znovu ke komunálním volbám. Čtvrtý senát Ústavního soud v čele se soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou v úterý podruhé odmítl stížnosti hnutí Strakonická Veřejnost a starosty Břetislava Hrdličky, které se domáhaly zrušení verdiktu Krajského soudu v Českých Budějovicích. Ten v květnu znovu prohlásil loňské volby do místního zastupitelstva za neplatné, neboť shledal, že radnice vedená Strakonickou Veřejností hrubě narušila svobodnou politickou soutěž. Termín nových voleb musí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyhlásit do třiceti dnů.

„Krajský soud v Českých Budějovicích učinil skutečně odvážné rozhodnutí, neboť každé zrušení voleb vyžaduje notnou dávku odvahy. Věnoval spoustu času a práce jeho odůvodnění. Konečný verdikt Ústavního soudu, který jej potvrdil, může do budoucna vytvořit jakési limity, respektive zpřesnit pravidla politické soutěže v komunálních volbách. Nebývá totiž obvyklé, aby soudy do výsledků voleb podobným způsobem zasahovaly, což samozřejmě vytváří prostor pro to, aby se kampaň nevedla čistě. Myslím, že to může mít výchovný efekt,“ řekl Deníku Referendum ústavní právník Marek Antoš.

Podle politologa Tomáše Lebedy je třeba rozhodnutí Ústavního soudu přivítat. „V tomto případě je zcela evidentní, že strakonická radnice zneužila moc. Podobné věci se ovšem dějí i v jiných městech. Díky verdiktu však budou vědět, že si nemohou dovolit všechno. Ti, kteří jsou právě u moci, si zřejmě rozmyslí, aby svou moc ve volební soutěži zneužívali. Ústavní soud zkrátka řekl, že volební kampaň má meze. Nelze zneužívat obecní prostředky a majetek ve prospěch jednoho politického subjektu. Rozhodnutí navíc může ukázat dalším soudům, že cesta ke zrušení voleb, pokud neproběhnou fér, existuje,“ vysvětlil Deníku Referendum.

Strakonické zastupitelstvo od loňského podzimu nezasedlo

Volby na podzim roku 2018 ve Strakonicích ovládla Strakonická Veřejnost, která v jednadvacetičlenném zastupitelstvu obsadila šestnáct křesel. Zbývajících pět míst si rozdělila TOP 09, ODS a hnutí Jihočeši 2012. Výsledky ovšem napadl lídr neúspěšného regionálního uskupení Změna pro Strakonice Karel Jánský. Upozornil, že radnice vedená Hrdličkovou stranou převzala většinu výlepových ploch a znemožnila ostatním politickým subjektům předvolební agitaci prostřednictvím placené inzerce v městském zpravodaji.

Krajský soud dal v listopadu Jánskému za pravdu, rozhodl, že vedení města narušilo Ústavou garantovou svobodnou a rovnou soutěž politických stran, a volby prohlásil za neplatné. Strakonická Veřejnost zareagovala podáním ústavní stížnosti, které Ústavní soud na sklonku roku přiznal odkladný účinek a nové volby, jež byly předběžně naplánovány na březen, se neuskutečnily. O čtyři měsíce později první senát Ústavního soudu v čele se soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem celý případ vrátil krajskému soudu k novému projednání a doplnění.

Podle soudců Ústavního soudu jejich kolegové z Českých Budějovic totiž nebyli s to uspokojivě prokázat, zda omezení předvolební kampaně ze strany Strakonické Veřejnosti bylo natolik zásadní, aby skutečně ovlivnilo rozdělení mandátu jednotlivým politickým stranám a hnutím. Krajský soud poté v květnu již podruhé prohlásil volby ve Strakonicích za neplatné, přičemž obsáhleji doložil, způsoby jimiž byly ostatní politické strany diskriminovány v předvolební kampani. Současně si vyžádal k přezkoumání volební lístky. Městský úřad je ovšem již počátkem roku skartoval, což soud označil za účelové.

Hnutí Strakonická veřejnost následně podala k Ústavnímu soudu druhou stížnost a opětovně se domáhala zrušení verdiktu krajského soudu. Ten znovu odložil vykonavatelnost rozhodnutí o zneplatnění voleb a po měsíci s definitivní platností potvrdil, že se volby ve Strakonicích zopakují. Kvůli táhlému sporu ve Strakonicích nezasedalo místní zastupitelstvo od loňského podzimu. Město vedla pouze rada v čele se starostou Hrdličkou. Její působení však bylo výrazně omezeno rozpočtovým provizoriem. Nové volby proběhnou nejpozději do devadesáti dnů od doby jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

    Diskuse