Stovky lidí blokují elektrárnu Chvaletice. Požadují konec těžby a spalování uhlí

Redakce DR

Několik set lidí zablokovalo vstup do elektrárny Chvaletice. Protestují proti klimatické politice české vlády.

Stovky lidí právě zablokovaly hlavní vstup do hnědouhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Protestují tak proti laxnímu přístupu státu ke snižování skleníkových emisí. Požadují co nejrychlejší uzavření elektrárny Chvaletice a konec těžby a spalování uhlí, které je jednou z hlavních příčin rozvratu klimatu.

Akce je součástí akčních dnů proti uhlí, které vyhlásila iniciativa Limity jsme my v rámci letošního Klimakempu. K občanské neposlušnosti vyzvala iniciativa Občané za konec doby uhelné.

Demonstrace začala krátce po desáté hodině u železniční zastávky Řečany nad Labem. Průvod několika set lidí pak zamířil kolem elektrárny na zadní parkoviště, kde následovaly proslovy účastníků a účastnic protestů. Po cestě zpátky část lidí v malířských overalech obsadila prostor před hlavní branou, kde zablokovali vstup do elektrárny.

Protesty mají upozornit na to, že český stát selhává ve své povinnosti řešit akutní klimatickou nouzi a nadále jde na ruku uhlobaronům. Příkladem může být pondělní rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje, který udělil chvaletické elektrárně výjimku z evropských limitů znečištění, aby ji bylo možno provozovat dále.

Součástí průvodu byl také čtyřicet let starý nákladní automobil - veterán, který má názorně demonstrovat, jak vypadá technologie, která je stejně stará jako elektrárna Chvaletice. K akcím občanské neposlušnosti vyzvala s podporou ekologů, vědců a dalších osobností neformální iniciativa Občané za konec doby uhelné. Očekává se, že protesty budou pokračovat i v sobotu a neděli.

„Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Při současném rozsahu klimatické krize jsou akce nenásilné občanské neposlušnosti legitimním nástrojem, jak zabránit hrozícímu klimatickému rozvratu,“ vysvětluje důvody k protestům mluvčí iniciativy Občané za konec doby uhelné Jan Polášek.

Na akcích jsou přítomní také dva parlamentní pozorovatelé. Konkrétně poslanec a člen výboru pro bezpečnost Tomáš Vymazal (Piráti) a německý europoslanec Michael Bloss. Oba budou sledovat, zda policie během akčního víkendu nepřekračuje své pravomoci.

Podle odborného konsensu je planeta Země v klimatické krizi. Čas k jejímu řešení se rychle krátí. Dopady klimatických extrémů se násobně zhorší a budou hrozit potenciálně nezvratné důsledky, včetně hromadného vymírání druhů.

„Postupující rozvrat klimatu, způsobovaný fosilním průmyslem, ohrožuje práva naše i budoucích generací — včetně práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy,“ uvádějí organizátoři protestů.