Nový film autorů Selského rozumu pátrá, kam mizí svoboda na univerzitách

Zuzana Vlasatá

Zuzana Piussi a Vít Janeček uvádějí film Univerzity a svoboda, který se kromě tématu podvodných vědeckých časopisů věnuje otázce, zda univerzity dokáží zůstat zónou svobodného myšlení a poznání a jaké nové výzvy musí překonávat.

Svůj nový film s názvem Univerzity a svoboda uvede na brněnské premiéře v neděli 19. května a na pražské premiéře v úterý 21. května režisérská dvojice Zuzana Piussi a Vít Janeček. Obě premiéry doprovází debata s autory a jejich hosty, pozvání přijal také americký univerzitní knihovník Jeffeey Beall, autor mezinárodně proslulého seznamu podvodných, takzvaných predátorských vědeckých časopisů. Brněnské promítání začíná v neděli v 15:30 kině Scala, pražské pak v úterý v 18:30 v kině Lucerna.

Návštěva Jeffreyho Bealla souvisí s tím, že nový film Janečka a Piussi mimo jiné reflektuje právě téma vědecké falzifikace. Autoři navíc slibují, že film unikátním způsobem zachycuje také tajemný konec takzvaného „Beallova seznamu“. „Beallova činnost vedla ke kontroverzím, protože zpochybňovala i usvědčovala mimo jiné obrovská globální vědecká nakladatelství, která jsou brána za etalon garance seriozního publikování,“ vysvětlují režiséři filmu.

Film Univerzity a svoboda se ale věnuje také otázkám vlivu masifikace vysokoškolského vzdělávání a školného na prostředí univerzit i akademické svobody. Dále zachycuje fungování mechanismů akademické samosprávy ve vztahu k demokratičnosti řízení univerzit. Centrální otázkou dokumentárního eseje tak podle autorů zůstává, zda univerzity dokáží zůstat zónou svobodného myšlení a poznání a jaké nové výzvy musí překonávat.

„Každá instituce v průběhu svého vývoje musí stále hledat rovnováhu mezi zajištěním prostoru pro svoji hlavní činnost a formalizovanými procedurami. Když na univerzitě převáží to druhé, stane se možná bezpečným přístavem byrokratů, ale sotva už inspirativním místem pro studium,“ komentuje Zuzana Piussi.

Vít Janeček dodává, že film aspiruje i na to, aby přinášel odpovědi lidem, kteří přemýšlejí nad tím, proč se ztrácí důvěra v demokracii a narůstá popularita autokratického řízení. „Univerzity jsou tradičním zdrojem demokratické kultury. Věříme, že pohled na krizi v malém může přinést poznání a naději i v širším měřítku,“ vysvětluje.

Vznikl také nový film o „obléhání“ města těžbou zlata

Univerzity a svoboda jsou pátým společným projektem spolupráce Zuzany Piussi a Víta Janečka. Předcházela mu Těžká volba, která originálním způsobem dokumentuje krizi zastupitelské demokracie na pozadí kampaně před slovenskými prezidentskými volbami. Druhým plodem spolupráce byl Český Alláh o dopadech takzvané uprchlické krize na českou kolektivní imaginaci, společnost a politiku.

Třetím společným filmem bl Selský rozum, který se inspiroval reportážní knihou Žlutý baron autorů Deníku Referendum Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, pojednávající o skutečných podnikatelských a politických zájmech Andreje Babiše. Vedle nového filmu o akademických svobodách vznikl letos také dokument Obléhání města, věnovaný boji obyvatel slovenského města Kremnica proti devastující těžbě zlata.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse