Soud: Propagace Žlutého barona porušila zákon. Autoři podají kasační stížnost

Redakce DR

Krajský soud v Brně dnes zamítl žalobu autorů Žlutého barona na Úřad pro dohled nad financováním politických stran kvůli pokutě, kterou jim udělil za propagaci diskusního turné ke knize. Autoři podají kasační stížnost.

Žaloba autorů Žlutého barona, redaktorů Deníku Referendum, Jakuba Patočky a Zuzany Vlasaté, na Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí dnes — po více než roce od podání — dospěla před krajský soud v Brně. Redaktoři úřad žalují za pokutu, kterou udělil jejich spolku Svoboda projevu z.s. kvůli propagaci diskuzního turné s knihou. Měli se tak dopustit porušení volebního zákona. Soudce Petr Sedlák dnes žalobu zamítl. Autoři na místě oznámili, že podají proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Úřad se v řízení nezabýval obsahem knihy Žlutý baron, ani z ní vycházejícím filmem Selský rozum. Soustředil se výhradně na plakáty a inzerci, kterými autoři propagovali svá setkání s veřejností, na nichž prezentovali výsledky své novinářské práce. Podle úřadu právě takovouto propagací své práce autoři porušili zákon, neboť prý tak vstoupili do volební kampaně.  

Autoři knihy tuto interpretaci od počátku odmítají. Rozhodnutí úřadu a nyní i soudu Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka pokládají za nepřípustný zásah do svobodného výkonu novinářské profese, k němuž neoddělitelně patří snaha všemi dostupnými prostředky seznámit veřejnost s výsledky své práce.

Úřad u soudu zastupoval jeho pracovník Tomáš Hudeček. Ten při jednání doslova uvedl, že autoři byli „povinni strpět omezení svobody slova“ uložené volebním zákonem.

Jakub Patočka, jeden z autorů knihy výrok označila za skandální. „Toto je přesně vyjádření, které samo o sobě postačuje jako argument, proč řízení vůbec nikdy nemělo být ani zahájeno. Je absurdní, aby novináři měli mít za jakýchkoli okolností omezenu svobodu slova čímkoli jiným nežli pravdivostí svých zjištění. Pokud výsledky novinářské práce odpovídají skutečnosti, v demokratické společnosti nesmí být jejich šíření za žádných okolností kladeny jakékoli meze. Je to součást definice svobodné a demokratické společnosti,“ uvedl k rozsudku Patočka.

Zástupce úřadu Tomáš Hudeček na místě řekl, že žalobu vítá, protože úřad sám stojí o stanovení mezí výkonu novinářské práce v rámci předvolebních kampaní. Soudce Petr Sedlák v ústním zdůvodnění rozsudku na místě uvedl, že se prakticky bez výhrad ztotožňuje s argumentací žaloby. Uvedl také, že nepovažuje žalobce za subjekt, který by zákon porušil úmyslně.

Soudce také na místě žalobcům položil otázku, zda by stáli o moderaci umožňující snížení výše úřadem udělené pokuty. Při ústním zdůvodňování rozsudku pak naznačil, že udělenou výši pokuty 27 tisíc korun pokládá za nepřiměřenou. Autoři knihy ale na místě moderaci verdiktu odmítli, protože pokládají za nepřijatelný jakýkoli typ sankce.

Zuzana Vlasatá po konci řízení konstatovala, že verdikt stanovuje nepřijatelné limity pro marketing novinářské práce. „Soudce tvrdí, že naše propagace knihy staví Andreje Babiše v době volební kampaně do negativního světla. Z toho lze však dovozovat, že problémem je samo novinářství, jehož podstatou je odhalovat nepravosti, které mohou různé politiky stavět do špatného světla. Máme snad jako novináři před volbami jedinou možnost, a sice politiky chválit? A bylo by to také posuzováno jako volební kampaň?“ otázala se Vlasatá.

Soud má nyní třicet dní na vyhotovení písemného rozsudku. Autoři knihy prostřednictvím svého advokáta Antonína Továrka pak ve lhůtě čtrnácti dní podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jakub Patočka na místě pro ČTK a ČT uvedl, že autoři jsou připraveni využít všech opravných prostředků: „Nejde tu jen o nás. Bereme to tak, že se jedná o svobodný prostor k výkonu novinářské profese jako takové. A nejedná se tu o nic menšího než o to, aby jakékoli instituce státu prostě nemohly ani pomyslet na to, že novinářům lze nasazovat náhubek,“ uvedl Patočka.