Ústí bezdoplatkovou zónou. Chudým bude ještě hůř

Karel Karika

Ústí nad Labem je město s nejvyšším počtem obyvatel v exekuci. Namísto hledání řešení a práce na dlouhodobé koncepci však jen přistupuje k restrikcím, které situaci ještě zhorší.

Magistrát města Ústí nad Labem přijal opatření, kterým se celé jeho území prohlašuje za „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. To mu umožní přestat vyplácet novým obyvatelům doplatky na bydlení.

Dělat z celého města ghetto a oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, v níž noví obyvatelé nebudou mít nadále nárok na výplatu doplatku na bydlení, byť budou splňovat obecná kritéria pro jeho přiznání, je však velmi špatný nápad.

Vyhlášením bezdoplatkové zóny v Ústí nad Labem se jen zakonzervuje stav ubytovaných u obchodníků s chudobou, jimž dá nové nařízení neomezenou moc nad nájemníky. Dalo by se říct, že je to vstřícný krok na podporu nemravného podnikání. Bohužel to bude znamenat více práce v šedé ekonomice, více prostituce a krádeží. Nájemníci si peníze někde musí „vydělat“, protože bydlet potřebují.

Nové opatření bude mít dopad hlavně na potřebné včetně důchodců nebo handicapovaných. Foto PxHere

Hnutí PRO! Ústí to považuje za velmi špatný nápad a je důrazně proti od samého začátku. Každý, komu vyprší nájemní smlouva nebo se v rámci města jen přestěhuje — včetně důchodců, samoživitelek nebo handicapovaných — nebude mít s novou nájemní smlouvou nárok na doplatek na bydlení.

Nařízení tak odskáčou hlavně potřební, kteří se stanou rukojmími obchodníků s chudobou, protože si nebudou moct najít jiné bydlení. Anebo skončí rovnou na ulici. Příkladem může být opatření obecné povahy na určité adresy, vyhlášené již v červnu 2018. Tehdy se uzavřely dvě ubytovny a město nemělo pro jejich dosavadní obyvatele žádné řešení.

Město tak ušetří státní peníze, ovšem na úkor svých obyvatel, protože do rozpočtu za toto opatření obecné povahy od státu nic nedostane. V celých městech by se bezdoplatkové zóny v žádném případě vyhlašovat neměly. Správným rozhodnutím by naopak bylo podporovat a rozvíjet sociální bydlení a systematickou sociální práci.

V minulém volebním období vedení města odmítlo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která mu mohla v této oblasti pomoci. Bezdoplatkové zóny fungují jako absolutní nástroj represe a ústečtí populističtí politici jejich prostřednictvím ukazují, že jsou razantní. Přitom však zneužívají své zákonné možnosti.