Most! zatím rozděluje hlavně levici

Martin Vrba

Jak se z polemik poslední doby zdá, seriál Most se bohužel stává příležitostí k tomu vést na levici zákopovou facebookovou válku, jež je ve skutečnosti jen bouří ve sklenici vody, reaguje v polemice na text Pavla Šplíchala v Alarmu Martin Vrba.

Šok! Neuvěříte, co se stalo! Kolečko a Prušinovský to natřeli humanitním vědcům! Liberální kavárna zuří! I tak by mohl znít titulek textu Pavla Šplíchala, na který mnozí z nás tak dlouho čekali: konečně se někdo od podlahy obul do samospásnosti politické korektnosti a expertního rozumu humanitních věd, produkující všudypřítomné liberální levičáky. A to vše na pozadí veleúspěšného seriálu Most!, který prý zástupy těchto humanitně vzdělaných levičáků nemohou vystát.

Jako jeden z nadšených fanoušků tohoto břitkého seriálu si ale říkám, že takhle špatnou obhajobu seriálu Most! si jeho fanouškovská základna na levici skutečně nezaslouží. Představuje totiž způsob, jak si zcela zbytečně zkazit radost a vytvořit na levici — alespoň protentokrát — neexistující konflikt.

Ve zkratce se tu autor snaží sugerovat, že se seriál Most! ocitl bezmála pod kobercovým náletem liberální levice, resp. „antirasistů, feministů a liberálních levičáků“, zaštiťující se „koncepty vyčtenými v knihovnách humanitních škol“. Autor patrně vychází z blíže nedefinovaných facebookových debat, dvou textů na Deníku Referendum a metodologické dojmologie, s jejichž pomocí vytváří obraz všudypřítomného a otravného protivníka, peskujícího dokonce i Most! za neakceptovatelné rasistické a transfobní stereotypy.

Aktivní (i třeba plamenná) debata je tu nahrazena opevňováním se na vlastních pozicích, které protistranu potřebují leda k tomu, aby se na ní vyprofilovaly. Foto Karel Puš, Český rozhlas

Takový protivník má ale jednu malou vadu: neexistuje. Tedy ne snad že by takové kritiky na adresu seriálu na sociálních sítích i jinde neexistovaly, ale jejich významnost je silně nadsazená, a to jednoduše proto, aby bylo vůbec o čem psát.

Ze strany liberálních filmových kritiků (ať už s rudým, nebo modrým nátěrem) jsem se prozatím setkal přinejhorším s opatrným přijetím, které se například pozastavuje nad obsazením transgender postavy, které je v mnoha ohledech nevěrohodné. Popravdě řečeno, podobně jako autor článku jsem i já očekával, kdy přijde onen zmíněný shitstorm na „politicky nekorektní“ seriál, ale na rozdíl od autora nemám pocit, že bych se něčeho takového skutečně dočkal.

Z publicistického hlediska je to samozřejmě velká škoda, protože by to byla skvělá nahrávka na smeč, a vzhledem k tomu, že nepřišla, musel si nakonec autor nadhodit míček sám a odpálit svůj homerun daleko za hranice naší reality.

Takový odpal by myslím byl výborným a záslužným počinem, pokud bychom se nacházeli ve světě, kde jsou masmédia přeplněná expertízou nechtěných humanitních vědců, Most! se ocitá pod nevybíravou palbou Rudých brigád politické korektnosti a liberální levice veřejně lynčuje všechny radikály, kteří usilují o to být svým slovníkem lidu blíže.

Ne snad že by v posledních letech nevycházely texty na obranu politické korektnosti, pokud na levici slibovaly patřičnou čtenost. Ta se teď ale možná až příliš mechanicky obrací ve prospěch „nekorektního humoru“ seriálu Most! a ti, kdož ještě včera obhajovali politickou korektnost jako lék na dobové neduhy, se dnes proti ní obracejí podle železných zákonů clickbaitu a ty nemnohé skutečné obránce korektnosti tím možná zanechávají v úžasu.

Každopádně neúměrné zveličování protivníka je starý rétorický trik, spočívající ve vydávání většinového mínění za bezmála disidentské stanovisko. Umožňuje totiž propojit dvě vzájemně protichůdné tendence, které by se za normálních okolností nemohly vůbec potkat: nonkonformní rebelskou „coolness“, která se nebojí jít proti hlavnímu proudu, a pocit mocenské převahy, vycházející z toho, že součástí právě takového hlavního proudu ve skutečnosti jste.

Důvod, proč takové nesvaté alianci vzniká, je docela prostý: čím větší bude váš nepřítel, tím hrdinnější se stává váš boj proti němu. Vyhrávat asymetrické boje na té silnější straně totiž není žádné umění.

Tady je oním zveličeným monstrem liberální, humanitně vzdělaná a politicky korektní levice, která svou všudypřítomnost manifestuje jedním článkem na Deníku Referendum, několika odpověďmi v menší anketě a nějakými blíže neurčenými facebookovými debatami, z nichž jsou vytvářeny dalekosáhlé závěry o podobě a smyslu humanitního vzdělání, současné levici a jejich vzájemného vztahu.

Šplíchalův text se pochopitelně ani nepokouší nějak poctivěji zmapovat kritické postoje vůči zmíněnému seriálu, vystačí si v zásadě s kritikou textu Terezy Zvolské, kterou neváhá srovnat s Mirkou Spáčilovou, a opřen o tuto mizernou metodologii se neváhá odvážně odrazit až k velkodušnému apelu na to, aby humanitní vzdělání prohlubovalo „schopnost porozumět kultuře v sociálním kontextu jejího vzniku i formální stránce tvorby“. Ačkoliv mezi humanitní vědce patřím přinejlepším jen zčásti, nedovedu si úplně představit, že by na takovou seberozpornou „argumentaci“ dokázali přistoupit.

Pochopitelně tady nejde „jenom“ o jeden ostře sledovaný seriál, ale spíše o to, že se bohužel stává příležitostí k tomu vést na levici zákopovou facebookovou válku (která je skutečně jen bouří ve sklenici vody), přičemž Šplíchalův text není v posledku ničím jiným než jejím pokračováním jinými prostředky. Aktivní (i třeba plamenná) debata je tu nahrazena opevňováním se na vlastních pozicích, které protistranu potřebují leda k tomu, aby se na ní vyprofilovaly. Asi nezbývá než věřit, že onen půldruhý milion českých diváků si s Mostem poradí trochu sofistikovaněji.

  Diskuse
  FT
  February 15, 2019 v 14.12
  A není náhodou problém v tom, že se diskutuje víc na Facebooku, než tváří v tvář? A není parodií, že liberální levičáci tráví spoustu času na něčem tak neoliberálním jako je Facebook?
  February 18, 2019 v 9.3
  Já na bráchu
  Chtěl jsem tu upozornit, že všechno, co Martin Vrba vytýká Pavlu Šplíchalovi, lze vztáhnout na jeho vlastní text.

  Chtěl jsem rozebrat jeho název a ptát se, koho nebo co by seriál Most! rozdělovat měl. Jakož i samozřejmě na to, zda si Martin Vrba udělal průzkum ohlasů na Most!, jak z něj vyvozuje, že seriál rozděluje levici, zatímco třeba pravici, co já vím, sjednocuje, a proč nás s výsledky svého průzkumu neseznámí, ale to se týká již zmíněného přístupu: „Předvedu vám teď všechno, co vyčítám Šplíchalovi.‟

  Chtěl jsem se pozastavit nad tím, proč redakce Deníku Referendum považovala za důležité udělat mezi svými spolupracovníky anketu o jejich dojmech z jednoho televizního komediálního seriálu a tuto anketu zveřejnit. Chtěl jsem na tom dokazovat, že nemohlo jít o nic jiného než o reakci právě na tu facebookovou debatu, jejíž význam Martin Vrba zpochybňuje.

  Chtěl jsem poukázat také na to, že samotný článek Martina Vrby zřejmě reaguje na navazující debatu na facebooku, jejíž někteří účastníci citují článek Pavla Šplíchala poněkud zkresleně v duchu: „Podívejte, jak to Šplíchal, potažmo A2larm, nandal Deníku Referendum,‟ a že smyslem článku Martina Vrby nejspíš není nic jiného, než aby to Vrba nandal Šplíchalovi, potažmo A2larmu.

  Chtěl jsem citovat recenzi Aleny Zemančíkové a zdůraznit její slova o druhém životě seriálu. Chtěl jsem sestavit malý přehled toho, kolik se kde vyrojilo reportáží z Mostu a rozhovorů s Erikou Stárkovou, která v nich mluví přesně tak, jak Alena Zemančíková očekávala. Chtěl jsem vyčíst redakci DR, že zahodila příležitost naskočit na tuto vlnu a reagovat na Most! seriálem reportáží „Jak je to doopravdy,‟ a místo toho tady inscenuje žabomyší války o blbosti.

  To všechno byl omyl.

  Stačí mi podívat se, co dnes píšou na A2larmu, a všimnout si, že článek Pavla Šplíchala se drží na nejvyšší příčce žebříčku nejčtenějších článků, aby mi bylo hned jasné, že Vrba je Šplíchalův kamarád a dělá mu tu reklamu.