Soudní exekutor zablokoval účet zástupkyni Kliniky. Chce po ní statisíce

Jan Kašpárek

Exekutor Ivo Luhan požaduje za vyklizení objektu Autonomního sociálního centra Klinika odměnu 350 tisíc korun. Obstavil kvůli tomu účet zástupkyni kolektivu. Ta se chce bránit soudně, musí ale počkat na finální vyúčtování exekučních nákladů.

Soudní exekutor Ivo Luhan, který za pomoci najaté ostrahy v minulých týdnech vyklidil Autonomní sociální centrum Klinika pro Správu železniční dopravní cesty, obstavil zástupkyni aktivistického kolektivu bankovní konto a požaduje vyplacení odměny ve výši 350 tisíc korun. Klinika to označuje za extrémní formu represe. Protože se nejedná o definitivní vyúčtování, v tuto chvíli neexistuje účinná možnost právní obrany.

„Jedná se o absurdní a likvidační částku, která je navíc ničím nepodloženým trestem za občanskou neposlušnost. Stát zde využívá exekuční byznys jako novou úroveň perzekuce sociálního hnutí,“ uvedli aktivisté s tím, že si Luhan „za půl dne postávání s megafonem v ruce“ naúčtoval včetně daně bezmála 430 tisíc korun.

Soudní exekutor již dříve předeslal, že hodlá po kolektivu vymáhat vysoké částky na pokrytí nákladů exekuce. „Zcela určitě, a každý laik to pochopí, se asi nebude jednat o desetitisíce,“ řekl televizi Prima minulý týden. Exekuční příkaz, kterým obstavil účet členky kolektivu Kliniky, nicméně hlavní sumu nákladů zatím neobsahuje. Zmiňuje pouze hotové Luhanovy náklady a výdaje Správy ve výši dohromady zhruba pěti a půl tisíce korun.

Že Luhan exekuční náklady dosud neurčil, potvrdila i Exekutorská komora České republiky. Ta odmítá, že by vypočítaná odměna byla přehnaná. „Stanovená odměna nepředstavuje čistý zisk, neboť z ní soudní exekutor musí po odečtení příslušných daní hradit náklady na vykonavatele a provoz exekutorského úřadu,“ uvedla Komora ve vyjádření k evikci Kliniky s tím, že většina výdajů na exekuci se bude muset uhradit „z veřejných rozpočtů, tedy z prostředků těch, kteří řádně plní své povinnosti“.

Luhanův výpočet odměny se opírá o vyhlášku ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, v níž se uvádí, že má nárok na deset tisíc korun za „každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost“. V případě stanovení odměny podle počtu místností však může být výsledná částka mnohonásobně vyšší, než kdyby se počítala na základě počtu nemovitostí.

Advokát Pavel Uhl, který zastupuje členku kolektivu Kliniky s obstaveným účtem, zákonnou úpravu přímo nekomentoval. „Uvidí se, až projde testem soudního systému. Výklad zákona zvolený exekutorem každopádně pokládám za nesprávný,“ řekl Deníku Referendum. Dodal, že jakmile Luhan přijde s výsledným vyúčtováním, bude se proti němu spolu se svou klientkou bránit soudní cestou.

SŽDC slibuje rekonstrukci budovy, aktivisté ji zpochybňují

Vyklízení bývalého autonomního centra trvalo týden. Během prvního dne se exekutor s najatou ostrahou jištěnou policií do budovy vlámal zadním vchodem a obsadil horní patro objektu. Větší část aktivistů stavbu opustila druhý den, čtyři z nich se ale usadili na střeše v improvizovaném přístřešku.

Dolů sestoupili až po týdnu, kdy pro ně ke Klinice přišlo asi dvacet sympatizantů se žebříky. Luhanova ostraha, kterou aktivisté zamkli na zahradě, se nepokusila nijak zasáhnout. Nikoho nezadržela ani policie, jež na místo dorazila až dlouho poté, co z místa většina sympatizantů Kliniky spolu s lidmi ze střechy odešla.

Správa plánuje v polovině roku vypsat soutěž na provedení rekonstrukce objektu bývalé polikliniky. Do rozsáhlé budovy chce umístit asi padesát úředníků, kteří nyní pracují v pronajatých prostorech na jiných místech hlavního města. Mluvčí státní organizace Kateřina Šubová již dříve ČTK řekla, že podle odhadu Správy bude oprava za čtyřicet milionů korun trvat asi jeden a půl roku.

Kolektiv Kliniky dané tvrzení zpochybňuje. Jeho člen Jakub Ort uvedl, že práce na budově pravděpodobně začnou až příští rok. „V případě vyklizení bude Klinika měsíce až roky prázdná a bude dál chátrat. Hrozí dokonce její demolice,“ shrnul. Aktivistka Markéta Juřicová dodala, že známé návrhy rekonstrukce vytvořené Správou jsou podle informací Kliniky ekonomicky nevýhodné.

Krátce před zahájením exekuce o budovu projevil zájem magistrát. Správa ale uvedla, že smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, od nějž stavbu získala, jí znemožňuje bývalou polikliniku komukoli předat.

Objekt v Jeseniově ulici aktivisté obsadili a vyčistili od nepořádku před více než čtyřmi roky. Za dobu fungování autonomního centra v něm proběhly stovky koncertů, přednášek, promítání i jazykových kurzů. Po vypršení smlouvy o výpůjčce Klinika fungovala ilegálně, což v listopadu potvrdil Ústavní soud. Kolektiv autonomního centra se nicméně odvolává na fakt, že v Praze bez účelu chátrá na sedm tisíc domů, stejně jako na právo občanů spoluutvářet městský prostor.

  Diskuse
  January 26, 2019 v 12.9
  Moc a právo
  Jak vlastně exekutor určil, komu obstaví účet? Má soudní rozhodnutí, že jeho oběť je povinna uhradit náklady na vyklizení Kliniky? Má aspoň nějaké důkazy, že právě ona je osobně zodpovědná za všechny, kteří odmítli z budovy odejít? Může dokázat aspoň to, že právě ona byla v době vyklízení objektu osobně přítomna mezi squattery uvnitř?

  Nebo se postup exekutora zakládá čistě na tom, že zná jméno jedné osoby, která se někdy veřejně přihlásila ke spojení se squattery, a číslo jejího účtu? Nebere si peníze jednoduše tam, kam dosáhne, a nezneužívá české tradice, že pokud je snad někdy exekutor usvědčen z nezákonného jednání, nanejvýš vrátí, co ukradl, a žádné trestní stíhání mu nehrozí?

  Trochu to připomíná, jako by v rámci exekuce na firmu obstavil osobní účet jejího posledního známého jednatele.
  V článku se říká "zástupkyni kolektivu", takže tam nějaká vazba bude.

  Nicméně ta částka je naprosto šílená, normální člověk si tolik vydělá za rok a půl a odpracuje přitom tisíce hodin...

  Celý exekutorský byznys je zkrátka od začátku nastavený na rýžování zisku, je to zlodějina posvěcená poslanci a senátory a další elitou.
  MP
  January 27, 2019 v 11.8
  Aleši Morbicerovi
  Ano, nějaká vazba tam bude. No a? Co to má co dělat s možností exekuce?

  Buď si hrajeme na právní stát a vyklízíme budovu, kterou se exekuční stát pokusil nechat spadnout, abychom za nemalé peníze dali průchod spravedlnosti, která v daném situaci nenapravuje žádnou křivdu, ani neodvrací žádné nebezpečí. (Fiat iustitia, pereat mundi) Pak ovšem musí být majetek soukromé osoby chráněn stejně bezohledně a stejně formálně jako majetek exekutivy, musí být stejně posvátný.
  Nebo jsme se rozhodli uplatňovat právo silnějšího, pak budiž, jen se nesmí ti, co budou jednou viset na lucernách divit. Prostě se jim přihodilo to, že byli slabší.

  Aby bylo jasno, já jsem pro "Buď" a právě proto těžce nesu, když se úřednický alibistismus ve spojení s pravičáckou ideologickou udžinlogií a se soukromou exekutorskou chamtivostí pokoušejí lidi přesvědčit, že to bez "nebo" nepůjde.
  No já jen reagoval na slova pana Macháčka, jestli vůbec má nějaké napojení na squattery nebo jim jen někdy vyjádřila podporu, ale jinak s Vámi souhlasím. To, co se tady děje, je naprostý skandál.

  Mně osobně nejvíc vadí, že se předem vědělo, že ten zákon je zcela cíleně napsaný tak, aby se dal zneužít ke všem těm špatnostem, které sledujeme (rozdělování bagatelních pohledávek mezi více exekutorů atd.).
  Přesto prošel a nyní ničí statisíce občanů tohoto státu.

  Mimochodem za ČSSD se na jeho sepisování podílel právník Koudelka - ani mě to nepřekvapuje.
  MP
  January 27, 2019 v 16.4
  Aleši Morbicerovi
  On se na něm podílel Koudelka? Tak to to ještě dobře :-)
  HZ
  January 27, 2019 v 22.39
  "...takže tam nějaká vazba bude."
  Ta vazba zřejmě spočívá v tom, že dotyčná uzavřela smlouvu na pronájem budovy. Nikoli na spolek, ale na sebe.
  January 29, 2019 v 21.21
  Nějaká vazba
  Pro jistotu, pro případ, že tuto diskusi čte někdo zcela prostý základního právního povědomí: Člověk, který si pronajal na rok objekt, není právně zodpovědný za to, že o nějakých dva a půl roku později onen objekt okupuje skupina jiných lidí. Ani pokud jde o lidi, kteří v objektu v době platného pronájmu pobývali se souhlasem nájemce.

  K tomu, aby exekutor vymáhal od takové osoby náklady na vyklizení objektu, by ideálně, ve skutečně právním státě, měl mít pravomocné soudní rozhodnutí, že tato osoba je za okupaci objektu zodpovědná a je povinna ony náklady uhradit. Ve státě, kde jsou exekutoři tak trochu nad zákonem, by k zachování aspoň zdání práva měl exekutor umět dokázat aspoň to, že dotyčná osoba skutečně byla mezi lidmi, které z objektu při vyklizení vyhnal. Samozřejmě by i tak ignoroval přinejmenším to, že za činnost skupiny, která nemá právní subjektivitu — není nikde úředně registrována jako zapsaný spolek ani jiná organizační forma, což anarchistické kolektivy pochopitelně nebývají —, odpovídají jednotliví členové skupiny každý zvlášť právě tou měrou, jakou se na činnosti skupiny podílejí — přesněji řečeno jsou každý jednotlivě zodpovědní za své vlastní jednání: pokud tedy budovu okupuje taková skupina lidí, je vymáhat náklady na vyhnání všech od jediného z nich poněkud nepřiměřené.
  HZ
  January 29, 2019 v 21.48
  Nejsem právník, pane Macháčku,
  takže nevím, jak dlouho po vypršení nájemní smlouvy a obdržení výzvy na vyklizení a předání budovy je nájemce odpovědný za to, co se v domě děje.
  Snad by té ženě pomohlo, kdyby mohla dokázat, že se o vyklizení snažila, ale neuspěla. Jenže z toho, co se psalo v médiích, se dá usuzovat, že se nájemkyně od skupiny aktivistů, kteří tam byli za doby jejího pronájmu i po jeho skončení, nijak nedistancovala, spíš naopak.
  Pokud na ni opravdu padne povinnost zaplatit náklady vyklizení /snad se podaří srazit je na realističtější sumu/, bylo by asi spravedlivé, aby se na to složili všichni, co v tom domě pobývali, a aby jim na to případně přispěli jejich příznivci
  MP
  January 30, 2019 v 12.52
  Heleně Zemanové
  Myslím, že té ženě nemusí pomáhat vůbec nic. Pokud tu ještě máme alespoň zbytky právního státu.
  Nájemní smlouva skončila, v držení se uvázal nový majitel, který -- alespoň podle svého tvrzení -- objekt pronajímat nesmí. Buď si objekt řádně převzal, nebo zanedbal své povinnosti.

  Co by ji i nám všem pomohlo, to by byla likvidace neuvěřitelné možnosti exekutorské zvůle, kostce: Já zabavím a ty dokazuj, že jsem to udělal neprávem. Odpovědnost nenesu.
  HZ
  January 30, 2019 v 16.38
  Pane Profante,
  neznám podrobnosti, nejsem právník, té ženě přeju, aby to platit nemusela.
  Nicméně je možné, že bude muset. Ta drážní firma budovu Kliniky podle všeho od předchozího vlastníka řádně převzít nemohla, když ji spolek odmítal opustit. Šlo přitom o kontinuální aktivitu z doby platnosti smlouvy a není známo, koho a jak často vlastník vyzýval k vyklizení. Ale může to dopadnout tak i tak.
  Když se řekne exekuce, každý si nejdřív vybaví exekuce majetkové pro účely uhrazení dluhu. Ale tady šlo o výkon rozhodnutí v jiné věci. Jestli byl ten příkaz oprávněný, bude snad přezkoumáno.