Ombusmanka varuje před problémy s podporou v nezaměstnanosti po rodičovské

Jan Kašpárek

Veřejná ochránkyně práv upozornila na problémy s vyplácením podpory v nezaměstnanosti rodičům, kteří po rodičovské odešli ze zaměstnání. Pokud se včas nepřihlásí na úřadu práce, mohou přijít o většinu z částky, na níž by jinak měli nárok.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová varuje před problémy s vyplácením podpory v nezaměstnanosti, se kterými se podle ní setkává řada lidí po návratu z rodičovské. Ombudsmanka upozorňuje, že lidé, kteří odejdou ze zaměstnání, před kterým pečovali o dítě, se často nestihnout včas nahlásit na úřad práce, a přijdou tak o velkou část podpory v nezaměstnanosti. Kvůli opožděné návštěvě úřadu dostávají od státu až o dvanáct tisíc korun méně, než na kolik by měli standardně nárok.

„Pokud se rodič, který byl před posledním zaměstnáním na rodičovské a jehož dítě ještě nemá čtyři roky, nepřihlásí na úřadu práce do tří pracovních dnů, automaticky se to bere tak, že se po skončení zaměstnání vrátil k péči o dítě,“ uvedla Kancelář veřejné ochránkyně práv.

Situace je podle Šabatové riskantní, neboť rodič v takovém případě namísto podpory v nezaměstnanosti vypočítané podle jeho dřívější mzdy obdrží automaticky dávku v minimální výši. Ta činí necelé čtyři a půl po první dva měsíce evidence na úřadu práce, tři a půl tisíce po další dva měsíce a dále pouze přibližně tři tisíce korun měsíčně.

„Cílem není kritika zákona nebo postupu úřadu, jde o osvětu. Ta situace může nastat u každého, kdo si nedá pozor. Dostávají se do ní stále ‚noví‘ rodiče, kteří třeba žádnou zkušenost s evidencí uchazečů o zaměstnání úřadu práce nemají,“ vysvětlila mluvčí kanceláře ombudsmanky Iva Hrazdílková Deníku Referendum. Dodala však, že není znám ani přibližný počet lidí, kteří se s nečekaně nízkou podporou v nezaměstnanosti potýkají.

Úřady práce rodičům především hledají zaměstnání

Podle Generálního ředitelství Úřadu práce je situace komplikovanější. „V první řadě je třeba si uvědomit, že na úřadu práce uchazeč žádá prioritně o zprostředkování zaměstnání, nikoli o podporu v nezaměstnanosti. Úřad se snaží každému uchazeči zprostředkovat vhodné zaměstnání a podpořit tak sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Rodiče malých dětí patří mezi nejohroženější skupiny, Úřad jim proto věnuje zvýšenou péči,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství Kateřina Beránková pro Deník Referendum.

Úřad práce se dlouhodobě snaží zaměstnanost rodičů podporovat, a to například skrze program bonifikovaných pracovních míst. Ten motivuje zaměstnavatele k tomu, aby nabízeli flexibilnější částečné pracovní úvazky. Úřady práce takto za předminulý rok podpořily 3300 uchazečů o zaměstnání.

Beránková dodala, že se úřady práce setkávají s dotazy na výši podpory po rodičovské dovolené spíše ojediněle. „Většina rodičů končí pracovní poměr současně s rodičovskou a před příchodem do evidence úřadu práce. Tedy ještě před tím, než přijdou do prvního kontaktu se zaměstnanci úřadu,“ uvedla.

Generální ředitelství Úřadu práce současně odmítá, že by občany nedostatečně informovalo. Patřičný postup v dané životní situaci mohou rodičům vysvětlit zaměstnanci daného úřadu, případně jej lze vyčíst z webu Úřadu, případně z portálu ministerstva práce a sociálních věcí.

Zhruba každý jedenáctý obyvatel České republiky patří mezi ohrožené příjmovou chudobou. Mezi sociálně nejslabší skupiny patří samoživitelky a samoživitelé. Podle dat Českého statistického úřadu za rok 2017 až polovina jednotlivců s dětmi obtížně vycházela se svými příjmy, třetina samoživitelek a samoživitelů potom spadá přímo do kategorie ohrožených příjmovou chudobou. Přes deset procent se dokonce nachází ve stavu materiální deprivace.