Ministerstvo při přezkumech maturit porušuje zákon, říká ombudsmanka

Jan Gruber

Veřejná ochránkyně práv uvedla, že ministerstvo školství při přezkumech maturitních zkoušek porušuje zákon. „Nezájem státu vypořádat se s námitkami maturantů zasévá u mladých lidí nedůvěru ve stát jako takový,“ upozorňuje Anna Šabatová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové porušuje zákon při přezkumech maturitních zkoušek. Ombudsmanka mimo jiné upozorňuje, že rezort si při ověřování stížností na průběh zkoušky neopatřuje vyjádření přítomných maturantů a vychází pouze z výpovědí samotných organizátorů, kteří se mohli dopustit pochybení. Šabatová proto navrhuje, aby vláda sjednala nápravu. Předmětným materiálem se bude kabinet Andreje Babiše (ANO) zabývat na svém středečním zasedání.

„V roce 2016 jsem zahájila šetření, při kterém naši právníci analyzovali pět set náhodně vybraných spisů vedených ministerstvem ve věci přezkumů maturitních zkoušek. Z analýzy vyplynulo několik oblastí, které odporují zákonu. Jedná se například o poskytování všech materiálů, ze kterých ministerstvo při rozhodování vychází nebo o řádné odůvodňování jednotlivých rozhodnutí, aby byla srozumitelná a přezkoumatelná tak, jak vyžaduje judikatura Nejvyššího správního soudu,“ řekla Šabatová.

Veřejná ochránkyně práv za hlavní nedostatky v oblasti přezkumů výsledků maturitních zkoušek dále označila šablonovité odpovědi ministerstva, které v mnoha případech vůbec neodpovídají na podané námitky a reagují pouze obecně. Ombudsmanka rovněž uvedla, že rezort školství v rozporu se zákonem nevyzývá studenty, aby svou žádost o přezkum — je-li neúplná — doplnili. Ministerstvo proto vždy provádí kompletní kontrolu zkoušky, která je však často neefektivní a nezaobírá se konkrétními připomínkami.

„Maturanti mohou nyní vznášet námitky k průběhu zkoušky do protokolu. Protokol ale v současnosti nepodepisuje maturant, který námitky vznáší a není jasné, jestli jsou maturanti seznámeni s obsahem protokolu a mohou vyjádřit případný nesouhlas s jeho zněním,“ upozornila Šabatová s tím, že se setkala s případem, kdy maturanti vznesli výhrady vůči srozumitelnosti nahrávky z anglického jazyka, ale stížnost nebyla do protokolu zahrnuta. Podle ombudsmanky je na vině špatné praxe přezkumu nedostatek odborných kapacit ministerstva.

Cermat slibuje nápravu chyb

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) kvůli pochybením Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), který maturitní zkoušky zajišťuje, na konci května odvolal jeho ředitele Jiřího Zíku. Toto rozhodnutí přivítala jak Plagova předchůdkyně v pozici ministryně Kateřina Valachová, tak prezident Pedagogické komory Radek Sarközi, nebo zástupci organizací Scio a EDUin. Zíku ve vedení Cermatu nahradila analytička Michaela Kleňhová.

Plaga rovněž na konci minulého týdne oznámil, že Cermat urychleně přijme taková opatření, která minimalizují rizika nesrovnalostí v maturitních testech. „Po letošních chybách jsem chtěl od nové ředitelky návrh rychlého řešení, aby se podobná situace již neopakovala. Věřím, že posílením expertního týmu připravujícího texty a pečlivým prověřováním všech podnětů v průběhu zkoušek se nám podaří minimalizovat riziko chyb,“ řekl Plaga s tím, že většina opatření by se měla projevit již při podzimních termínech opravných maturitních zkoušek.