Podpora slaďování zvýší spokojenost zaměstnanců a přiláká nové, říká ombusmanka

Sabina Vojtěchová

Veřejná ochránkyně práv ministerstvům a státním úřadům doporučila přijmout opatření, která podpoří slaďování osobního a pracovního života. Jedná se například o možnost zkrácení pracovní doby, práci z domova nebo zřízení dětských skupin.

Úředníci a úřednice mohou odvádět kvalitní práci, pouze pokud jsou v zaměstnání spokojení, říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ta proto vydala sérii doporučení, jejichž naplněním mohou úřady podmínky svých zaměstnanců a zaměstnankyň zlepšit. Podle ombudsmanky ve státní správě dlouhodobě chybí kvalifikovaní lidé a právě opatření směřující ke slaďování pracovního a soukromého života by je mohla přilákat.

„Zjistili jsme, že na úřadech panuje atmosféra, ve které není normální žádat o zkrácenou pracovní dobu nebo jiná opatření, jako je práce z domova. Zaměstnanci a zaměstnankyně by o podobná opatření stáli, ale obvykle se ostýchají si o ně říct,“ uvedla veřejná ochránkyně práv.

Na základě výzkumu vytvořila kancelář ombudsmanky deset doporučení pro sladění osobního a rodinného života s výkonem státní služby. Služební úřady by měly především zjišťovat u úředníků a úřednic zájem o jednotlivá opatření a nabízet je individuálně.

Ministerstvům Šabatová doporučila, aby zajistila školení koordinátorů pro rovnost mužů a žen. Sekce pro státní službu na ministerstvu vnitra by měla při stanovování cílů slaďování zohledňovat výstupy z výročních zpráv, zpracovávat metodiky, identifikovat dobrou praxi a organizovat pravidelné vzdělávání úředníků a úřednic.

„Rezervoáry kvalifikované pracovní síly jsou zdánlivě vyčerpané, státní správa poptává zaměstnance téměř všude. My si však myslíme, že mnoho z nich ještě existuje, pouze by potřebovali upravit podmínky tak, aby pracovní život dokázali skloubit s rodinou nebo svými zájmy,“ dodal vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejné ochránkyně práv Petr Polák.

Doporučení odeslala ombudsmanka státním tajemníkům ministerstev a vedoucím dalších státních úřadům. Šedesát sedm z nich je podle vyjádření Šabatové uvítalo a plánuje podniknout konkrétní kroky, včetně vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovnic v oblasti flexibilních forem práce.

Práce z domova a dětské skupiny

Doporučení obdržela také Sekce pro státní službu ministerstva vnitra. Ta například plánuje větší informování úřadů o dobré praxi, kterou by se mohli inspirovat.

„Sekce pro státní službu se otázkou slaďování pravidelně zabývá. V říjnu a listopadu tohoto roku proběhnou k tématu v rámci školení dva semináře. Na základě poslední výroční zprávy připravujeme také změnu služebního předpisu, do kterého bude zařazeno ustanovení zohledňující potřeby zaměstnanců pečujících o blízké osoby,“ řekl Deníku Referendum mluvčí rezortu Jiří Korbel.

Podle zákona o státní službě mají služební úřady od roku 2015 povinnost věnovat slaďování zvláštní pozornost a vytvářet pro něj vhodné podmínky. Cíle v oblasti slaďování stanovuje Sekce pro státní službu na ministerstvu vnitra. Jednotlivá opatření se liší podle úřadu, mezi ty základní patří kratší a pružná pracovní doba, práce odjinud — například z domova — a dětské skupiny.

Sekce pro státní službu ministerstva vnitra má také povinnost vládě předkládat výroční zprávy s hodnocením podmínek slaďování na jednotlivých služebních úřadech. Právě na základě těchto dat z roku 2016 a 2017 vypracovala Kancelář veřejné ochránkyně práv zmíněný výzkum, ze kterého doporučení vychází.

Podle výzkumu patří ke standardním opatřením na českých úřadech pružné rozložení pracovní doby. Z 471 žádostí podaných v loňském roce vyhověla státní správa 462. Ale například zkrácení pracovní doby povolila pouze čtyřem procentům zaměstnanců.

Pracovat z jiného místa, například domova, mohou podle statistik lidé jen v polovině zkoumaných úřadů. Dětské skupiny zřizují kvůli přetlaku ve školkách především ministerstva, na rezortu kultury funguje v době prázdnin také alternativa školní družiny.