Den za rovné příjmy upozorňuje na platovou nerovnost žen a mužů

Sabina Vojtěchová

Míra platové nerovnosti mužů a žen stagnuje na dvaadvaceti procentech. Organizace Nesehnutí a Otevřená společnost na nerovné odměňování upozorňují pořádáním Dne za rovné příjmy. V pátek mají ženy v několika podnicích slevu dvaadvacet procent.

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice činí dvaadvacet procent. Občanské organizace Nesehnutí a Otevřená společnost proto již počtvrté uspořádaly Den za rovné příjmy. Vybraly pro něj výmluvné datum 12. října. „O dvaadvacet procent nižší výplata znamená, že žena během kalendářního roku dostane výplatu jen za devět a půl měsíce a od 12. října tak prakticky pracuje zadarmo“, vysvětlila členka Nesehnutí Lucie Čechovská.

V rámci kampaně proto dnes budou různé podniky v Praze, Brně i v dalších městech nabízet ženám slevu dvaadvaceti procent. Symbolicky tak poukáží na nerovnost v odměňování. A umožní ženám zažít, jaké by to bylo, kdyby měly stejnou kupní sílu jako muži. Seznam míst, kde mohou ženy slevu uplatnit je k nalezení zde.

Letošní Den za rovné příjmy se dále zaměřuje na neplacenou ženskou práci v domácnosti. Podle hloubkové analýzy ministerstva práce a sociálních věcí stráví ženy prací v domácnosti a péčí o děti v průměru dvaadvacet hodin, zatímco muži jen necelých osm hodin týdně.

Česká republika je druhá nejhorší v Evropské unii

„Chceme upozornit, že ženy vedle své placené práce mnohem více než muži pečují o děti a starší lidi v rodině. Z toho důvodu častěji pracují na částečné úvazky, úvazky na dobu určitou nebo vykonávají méně kvalifikované a hůře placené práce. Rovněž ve feminizovaných oborech — například ve zdravotnictví nebo sociálních službách — jsou mzdy výrazně nižší, i když jsou tyto činnosti pro společnost nezastupitelné,” řekla Čechovská.

Podle expertky Otevřené společnosti pro oblast nerovného odměňování Lucie Zachariášové ovšem politická reprezentace nepřikládá dané problematice patřičnou důležitost.

„Odbor lidských práv a ochrany menšin vypracoval vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020. Jedním z jejich cílů je snížit rozdíl v odměňování žen a mužů na evropský průměr. Ten aktuálně činí asi šestnáct procent. U nás se tento rozdíl příliš nehýbe, problému se nepřisuzuje příliš velká váha ani v politické sféře, ani ve společnosti, kde je toto téma stále zpochybňovano. I proto si myslím, že se tento strategický cíl do roku 2020 nepodaří naplnit,“ řekla Deníku Referendum.

Míra nerovného odměňování mezi muži a ženami stagnuje v České republice na dvaadvaceti procentech již třetím rokem. Podle aktuálních údajů Eurostatu je platová nerovnost v České republice druhá nejvyšší mezi všemi členskými státy Unie. Nejhůře je na tom Estonsko s téměř třiceti a Německo s necelými dvaadvaceti procenty. Nejlépe si naopak vede Rumunsko, Itálie a Lucembursko, kde gender pay gap nepřesahuje šest procent.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse