Miloš Zeman a jeho rasistické okénko

Matěj Karas

Zemanovy výroky na adresu Romů jsou generalizující, rasistické a hloupé. Bude naše společnost schopna překročit omezující rámec stereotypů, jejichž optikou chápeme různorodé skupiny, které v ní žijí?

Jeden můj známý kdysi u článku o tom, že romský chlapec vystudoval střední školu, poznamenal, že je to ukázka obráceného rasismu, že nechápe, proč se musí zmiňovat, že je to Rom. Zemanovy výroky o Romech z poslední doby ukazují, že právě tyhle příklady jsou důležité. Podstatou je bránit se nepravdivým výrokům nejenom naší hlavy státu.

Jak ukázala kampaň reagující na Zemanova slova o nepracujících Romech, při které Romové sdílejí fotky ze svého zaměstnání, jedná se o reakci na stereotypní předobraz naší společnosti, který je podporován i řadou politiků. Nebýt tohoto rasistického přístupu, nebylo by potřeba etnicitu v těchto příkladech vůbec zmiňovat.

Sčítání lidu jako manifest hrdosti

Zeman mimo jiné uvedl, že se k romské národnosti přihlásilo pouze jedenáct tisíc Romů a že to něco vypovídá o jejich hrdosti. Přihlášení se k národnosti či etnicitě ve formuláři sčítání lidu však nemusí mít s hrdostí vůbec nic společného. Argumenty, které používá Zeman k nastínění toho, že se Romové za svou etnicitu stydí, jsou nesmyslně ploché.

Formulář sčítání lidu naprosto nemůže obsáhnout hrdost (či nehrdost) nebo sounáležitost k nějaké skupině. Projevy hrdosti se prostě vyjadřují jinak než zaškrtnutím v dotazníku, což si navíc v době, kdy se opět v Evropě dostávají do popředí fašizující tendence, každý dvakrát rozmyslí. Že je doba nacismu už dávno pryč a že za komunismu Romové „zase tolik netrpěli“, je do nebe volající drzost, za kterou by zasluhoval pan prezident pár facek. Podstatné je ale na Zemanových slovech něco jiného.

Zemanovy rasistické bonmoty bohužel řada lidí ocení. Foto Česká televize

Krom rasistického, hloupého a generalizujícího podtextu je zásadním nedostatkem jeho výroků fakt, že etnická identita je věcí subjektivní. V české společnosti to takto většina lidí nevnímá, ale měla by. Jakékoliv označení etnicity „zvenčí“, od těch druhých, například na základě fyzických rysů, s sebou pokaždé nese punc stereotypu někdy neškodného, jindy však ubližujícího. Zeman a jemu podobní prostě potřebují ke svým rádoby moudrým výrokům nepřítele a hranice nepřítelovy skupiny si jasně vymezit.

Zemanova tvrzení napovídají, že určení toho, kdo je Rom, je patrné na první pohled. Víc pan prezident nepotřebuje. Zeman prostě koukne a vidí. Případně mu to někdo z jeho týmu napoví. Každý má však právo být součástí skupiny, kterou si vybere. Pokud se necítím být příslušníkem dané skupiny, i když moji rodiče ano, není to odsouzeníhodné, prostě to tak je, a to i přesto, že jsem na první pohled mladší kopií svého rodiče. A my bychom to měli respektovat a nikoliv nařizovat a určovat podle našich stereotypů a předpokladů etnickou příslušnost.

Zkrátka a dobře, nechme na každém člověku, jestli se cítí být Romem a jestli chce svoji etnickou identitu přiznávat v nějakém dotazníku. Navíc tak, jak je různá většinová společnost, jsou různí i zástupci dalších skupin, ať už etnických, či jiných. Romové se u nás nespojují do jednoho sdružení, organizace nebo společenství. Proto užívat v tomhle kontextu „politiku jednoho pytle“ není na místě. Zdá se to samozřejmé, ale evidentně je potřeba to neustále připomínat. Jedinou situací, kdy se dá mluvit o legitimním generalizování, je snaha o potlačení rasistických a dalších utlačujících jevů, které v naší společnosti vesele bují.

Zemanova statistika z prstu

A jak Zeman přišel na číslo deseti procent pracujících Romů? Argumentuje, že se byl podívat v sociálně vyloučených lokalitách a že viděl, jak to tam vypadá. Na základě toho si udělal obrázek, kolik je pracujících Romů v České republice. Zeman tedy jel do ghetta, aby si udělal obraz o celorepublikové zaměstnanosti Romů? To je asi na stejné úrovni, jako kdyby jel do cirkusu a usoudil, že 10 procent tygrů na světě tancuje a v lese v Indii proskakuje ohnivými obručemi.

Ano, v ghettu je pravděpodobně vyšší míra nezaměstnanosti. Vypovídá to o tom, že někteří lidé nemají stejný přístup ke zdrojům, že z různých důvodů narážejí na překážky a rasismus, o tom, že bytová a sociální politika asi nebude v úplně nejlepší formě a napomáhá vznikům ghett. O počtu pracujících Romů to nevypovídá vůbec nic. Je to jenom Zemanův bonmot, který u nás bohužel řada lidí ocení, i když je vycucán z prstu.