Spor na FAMU pokračuje, rektor školy se rozhodl děkana Holého neodvolat

Radek Kubala

Rektor AMU Jan Hančil se rozhodl neodvolat děkana filmové fakulty Zdeňka Holého. Návrh na odvolání děkana schválil akademický senát. Podle senátorů je rozhodnutí rektora útokem na samosprávu vysoké školy.

Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) minulé pondělí navrhl odvolat děkana Zdeňka Holého. Rektor Akademie múzických umění (AMU) Jan Hančil v pátek rozhodl návrh na odvolání rektora odmítnout. Podle členů akademického senátu je  rektorovo rozhodnutí útokem na samosprávnou demokracii vysokých škol a nebezpečným precedens pro budoucnost svobody školství.

Akademický senát FAMU minulý týden v pondělí na mimořádném zasedání osmi hlasy z devíti rozhodl navrhnout odvolání děkana kvůli nerespektování demokratických pravidel při řízení fakulty, překračování jeho pravomocí a nedostatkům v plnění volebního programu. Rektor tyto výtky neshledal jako odůvodněné.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Při posouzení návrhu senátu na odvolání děkana FAMU rektor především vycházel z úvahy, že odvolání děkana je krajním řešením, které by mělo být podloženo jasným odkazem na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů. Navrhovatelé jako pochybení uvádějí postupy, které jsou plně v pravomoci děkana,“ uvedla AMU v tiskové zprávě.

Podle člena akademického senátu FAMU Davida Jařaba však rektor nerespektuje zákon, ve kterém se konkrétně píše, že rektor „děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty“. Důvody, které rektor uvádí, jsou podle Jařaba bezpředmětné a neodpovídají zákonu.

Podle rektora Jana Hančila je potřeba pokračovat v jednání, která mohou spory uvnitř fakulty vyřešit. Obecně volá po nastavení nového způsobu vzájemné komunikace mezi akademickými orgány. Akademický senát však jeho kroky považuje za nesprávné a protizákonné.

„Ocitli jsme se v novém období, v alternativní demokracii, ve které přestává existovat samosprávná demokracie vysokých škol. Nevzdáme se, budeme rektorovo počínání komentovat a hledat legislativní kroky, jak je zvrátit. Nejde totiž jen o jednoho děkana, ale celkově se ocitáme na křehké půdě, kde si rektoři vykládají zákon podobně jako prezident Zeman,“ řekl Deníku Referendum David Jařab.

Problémy s Holým

Zdeněk Holý byl zvolen děkanem FAMU na jaře 2016 a ve středu konfliktu se ocitl již loni v létě, když se rozhodl propustit respektovaného českého dokumentaristu Víta Janečka. Za Janečka se však postavili kolegové, studenti i odboráři.

V letošním roce začaly eskalovat spory mezi děkanem a akademickým senátem, který si stěžoval na překračování pravomocí ze strany Holého a nekoncepční vedení. Holý podle senátorů například nedodržel slib zvýšit platy pedagogům. „Ne vždy respektoval názory garantů a vedoucích kateder, což vedlo v důsledku i k několika případům ohrožení akreditované výuky,“ uvedli senátoři v prohlášení.

Za Holého se postavila Umělecká rada FAMU a známí filmaři jako Jiří Strach, Jaroslav Brabec nebo Helena Třeštíková. Vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie Petr Jarchovský varoval, že v případě odvolání Holého z fakulty odejde. Podle nich jsou obvinění vágní a nedoložená.

Před nástupem na pozici děkana FAMU Holý působil jako šéfredaktor odborného časopisu filmové obce Cinepur. V děkanské volbě dostal od akademického senátu přednost před profesní veřejností favorizovaným Markem Hovorkou, zakladatelem a ředitelem Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

    Diskuse