Evropská komise ohlásila konec dvojí kvality potravin

Radek Kubala

Dlouholetá snaha zakázat dvojí kvalitu potravin slaví úspěch. Díky snaze europoslankyně Olgy Sehnalové a států Visegrádské čtyřky přijala Evropská komise směrnici, která bude obchodníky za prodej výrobků s různým složením postihovat.

Dva státy, dva supermarkety, dva sýry ve stejném obalu. V jednom je však vyšší obsah tuku nebo nižší množství sušiny. Podobné praxi obchodních řetězců se rozhodla Evropská komise učinit přítrž čtvrtečním přijetím směrnice o nekalých obchodních praktikách. Evropská unie se tudíž rozhodla vyjít vstříc zemím střední a východní Evropy, které si na nekvalitní potraviny stěžují dlouhodobě.

Evropský parlament by měl směrnici projednat a schválit ještě před evropskými volbami, které se budou konat na jaře příštího roku. Členské státy poté budou mít omezenou dobu, aby změny převedly i do národního právního řádů.

Největší zásluhu na prosazení směrnice mají dvě české političky. Konkrétně Olga Sehnalová (ČSSD), kterou jsme díky jejímu boji za shodnou kvalitu potravin pro všechny zařadili mezi největší osobnosti loňského roku, a také eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová (ANO), která návrh směrnice předložila.

„Tvrdíme, že se jedná o neférovou obchodní praktiku, pokud pod stejnou značkou prodáváte dva různě kvalitní výrobky, z nichž jeden je evidentně ošizený. Výrobce by se měl za podobné praktiky zodpovídat,“ řekla na tiskové konferenci Věra Jourová.

Státy střední a východní Evropy si na rozdílnou kvalitu potravin a drogistických výrobků stěžovaly několik let. Nicméně až loni v září se k celému tématu ve svém projevu přihlásil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle Olgy Sehnalové, kterou bruselský server Politico označil za hlavní strůjkyni prosazené změny, je čtvrteční rozhodnutí komise důležitým, avšak teprve prvním, krokem k nápravě.

„Komise konečně vyslyšela požadavky Evropského parlamentu, který ji opakovaně vyzýval k zastavení diskriminace některých skupin spotřebitelů na vnitřním trhu. Po letech zpochybňování toho, zda dvojí kvalita vůbec existuje, konečně předkládá legislativní návrh. Posunuli jsme se dál k situaci, kdy by dozorové orgány mohly mít nástroje potřebné k postihování nekalé praxe,“ uvedla v tiskové zprávě Olga Sehnalová.

Pokuty za porušení

V případě definitivního přijetí návrhu evropskými institucemi i členskými státy budou firmám poskytujícím stejné výrobky s rozdílnou kvalitou v různých zemích hrozit velké pokuty. V případě poškozování spotřebitelů napříč státy EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v každé ze zasažených zemí.

„Návrh je potřeba důkladně zkonzultovat a především vyjasnit. Podle Komise by mělo i nadále zůstat právem obchodníka přizpůsobovat výrobky na základě takzvaných legitimních důvodů, mezi které řadí vedle dostupnosti a sezónnosti surovin i spotřebitelské preference. Musíme zabránit jakýmkoliv kličkám, které by v konečném důsledku vedly pouze k další frustraci spotřebitelů z toho, že ani po letech diskuzí nejsme schopni zasáhnout proti nekalému jednání,“ dodala Olga Sehnalová.

Komise nyní zpracovává konkrétní metodiku, kterou by se měly řídit úřady při provádění potřebných kontrol a potravinářských testů. Dalším krokem podle eurokomisařů musí být zvýšení transparentnosti evropského spotřebitelského trhu.

Česká státní veterinární inspekce v loňském roce provedla několik srovnávacích testů zaměřených na kvalitu potravin. Z poslední zkoušky vyplynulo, že z jednadvaceti zkoumaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců, jich jedenáct mělo výrazně odlišné složení než obdobný výrobek zakoupený v Německu nebo Rakousku.