Soukromá ptačí rezervace Josefovské louky dává naději ohroženým druhům

Petra Dvořáková

V původně převážně ptačím parku žijí i vážky a čolci a v příštím roce přibudou divocí koně.

Ptačí rezervace Josefovské louky má díky obnově různých způsobů zavlažování umožnit návrat mokřadních ptáků. To se daří, jak ukázal letošní průzkum — a dokonce se zde zalíbilo i obojživelníkům či broukům. Také pětadvacet ohrožených a jinde vzácných vážek našlo v prvním soukromém ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře útočiště.

Spravuje jej Česká společnost ornitologická, která za účelem jeho vzniku vykoupila pozemky o rozloze dvaačtyřiceti hektarů. Jediným zklamáním pro správce rezervace je prozatím malý výskyt motýlů.

Ornitologové obnovili luční závlahy, vybudovali vodní plochy a pokračuji v dalších přírodě prospěšných opatřeních. Kromě dalších jezírek a tůní zoologové plánují vybudování umělých hnízdišť pro ledňáčky a čápy.

Spodní hladinu vody jim umožňuje regulovat sto let starý zavlažovací systém. Letošní průzkum rostlin a živočichů v místě potvrdil výskyt nejen ohrožených druhů vážek, ale i více než dvě stě druhů brouků, stovek obojživelníků a rostoucího počtu ptáků.

Počet motýlů pomohou zvýšit koně

Jedním z cílů ornitologů na Josefovských loukách je umožnit návrat mokřadních ptáků. Z těch už se v parku objevily třeba čejka chocholatá, bekasina otavní a velmi pravděpodobně zde zahnízdily tři vzácné druhy skrytě žijících chřástalů polních. Od roku 2008 vypozorovali ornitologové na Josefovských loukách dohromady sto šestašedesát druhů ptáků.

V parku se mimořádně daří i obojživelníkům. „Na úplném začátku jsem na pozemcích sotva nějakého obojživelníka našel. Dnes tu jsou stovky žab i čolků. Dokonce se objevily dva nové druhy žab — ropucha zelená a kuňka ohnivá,“ shrnuje zoolog David Číp.

Třináct nových druhů vážek objevil v lokalitě doktor Bohuslav Mocek z Muzea východních Čech v Hradci Králové. „Třeba šídlatka brvnatá a vážka žlutavá se vyvíjejí ve vysychajících, dočasně zaplavených prohlubních, hlavně na zaplavovaných loukách. V našem kraji je takový typ prostředí ojedinělý a proto jsou Josefovské louky pro tyto vážky zcela zásadní,“ komentuje pochvalně děj Mocek.

Z brouků objevených na území luk jich je pět zařazeno na Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých živočichů České republiky a šest je zvláště chráněných vyhláškou zákona o ochraně přírody a krajiny. Entomolog Tomáš Kopecký v průběhu letošní sezóny nalezl v parku dohromady dvě stě sedmnáct druhů brouků. „Mezi nimi i velmi charismatického chrobáka ozbrojeného. Odhaduji, že nejméně podobné množství ještě na objevení čeká,“ dodává Kopecký.

Jediným zklamáním jsou podle správce parku Břeňka Michálka motýli. Celoevropsky chráněné druhy modrásek bahenní a modrásek očkovaný zde vykazují velmi slabou populaci. Většina luk je totiž nadále dvakrát ročně sekána a sklízena zemědělskými subjekty zaběhlým způsobem, který přerušuje rozmnožovací cyklus motýlů.

Dlouho plánovaným řešením je pastva divokých koní z Exmoorského národního parku v jihozápadní Anglii, kteří budou na desetinu parku vypuštěni již začátkem nového roku. „Koně zajistí mnohem šetrnější údržbu travního porostu, ve kterém budou mít luční ptáci, hmyz a tedy i motýli větší šanci na přežití,“ vysvětluje Michálek. Vliv pastvy na početnost druhů budou ornitologové sledovat.

Hospodaření totiž může Česká ornitologická společnost slaďovat s potřebami živočichů pouze na svých dvaačtyřiceti hektarech. Pokud však shromáždí dostatek finančních prostředků, bude moct koupit další předjednané pozemky. Park je otevřen i veřejnosti, pravidelně se v něm koná například Festival ptactva a ornitologové zde chtějí pro návštěvníky vybudovat chodníčky či ptačí pozorovatelny.