Ptákem roku 2017 je datel černý — lékař stromů

Petra Dvořáková

K čemu tak může sloužit mrtvé a odumírající dřevo? Domov v něm nalézá Pták roku datel černý stejně jako mnoho druhů hmyzu či hub. Česká společnost ornitologická proto upozorňuje na potřebu mrtvé stromy v lesích zachovat.

Ptákem roku 2017 vyhlásila Česká společnost ornitologická datla černého. Společnost tak chce upozornit na potřebu zachovat odumírající a mrtvé stromy nejen v lesích, ale i v městských parcích a zahradách.

„Letošním ptákem roku je notoricky známý lékař stromů, datel černý. Datel je lesní pták, se kterým se můžeme setkávat stále častěji. Jako řada dalších druhů i on si zvyká na blízkost lidí a můžeme jej zahlédnout ve velkých městských parcích — pokud v nich ponecháme staré velké stromy,“ představil letošního vítěze ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Datlové jsou přes svou téměř půlmetrovou velikost poměrně nenápadní. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme nejčastěji v letu, případně je prozradí typické hlasité volání. Typ lesa příliš nerozhoduje, datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i ve smrkových porostech. Podmínkou je dostatečný věk porostu a výskyt velkých stromů, které jim poskytují jednak potravu, jednak prostor k dlabání hnízdních dutin.

Datly můžeme uvést jako příklad ptačí věrnosti. Mláďata se od svých rodičů nestěhují příliš daleko. Jakmile si naleznou partnera, žijí a hnízdí s ním po řadu let, často i opakovaně ve stejné dutině. Dožívají se úctyhodného věku — i přes dvacet pět let.

Jejich organismus se dokonale přizpůsobil své hlavní potravě, kterou tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, především mravenci. Aby se za nimi pták dostal i do nejužších chodbiček hluboko v kmeni, má jazyk — vyzbrojený harpunovitými háčky — dvakrát delší než zobák a zvláštní aparát, který mu ho umožňuje vypláznout daleko dopředu. Vyztužený zobák je na konci svisle seříznutý jako dláto. Rafinovaný lovecký nápoj doplňují lepivé sliny.

Mapujte datly

„Datlové stejně jako jeho příbuzní strakapoudi potřebují k životu staré odumírající či mrtvé dřevo. Návštěva datla či strakapouda napovídá, že suchý strom skutečně žije — a že představuje ráj mnoha hub, brouků, mravenců a dalších bezobratlých, kteří vytváří hodovní stůl nejen pro datly a strakapoudy, ale i pro žluny, brhlíky nebo šoupálky,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek. Spotřebitelé pak mohou vyhledávat dřevo a dřevěné výrobky s certifikátem FSC. Ten zaručuje, že dřevo pochází z lesů, kde je dost místa pro datly a další lesní tvory.

Vyhlášení Ptáka roku se tradičně pojí i s akcí pro širokou veřejnost. Letos Česká společnost ornitologická milovníky přírody vyzývá, aby případné spatření datla zaznamenali do Faunistické databáze. Díky tomu chce zjistit, jaký druh lesa lékař stromů upřednostňuje, jaká nejmenší souvislá plocha lesa mu ještě stačí nebo zda se přibližuje k lidským sídlům. Vydat za datly se můžete celý rok, největší šance se s nimi potkat je na jaře, kdy bývají nejnápadnější. Tehdy obhajují teritorium, tesají dutiny a hledají partnery.

Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992. Současně s vyhlášením vychází speciální číslo časopisu Ptačí svět — Pták roku, obsahující základní informace o životě vybraného druhu, o ohrožení, kterým je vystaven, i o možnostech jeho ochrany.

Česká společnost ornitologická je nevládní organizace založená roku 1926. Sdružuje profesionální i amatérské ornitology a milovníky přírody. Je partnerskou organizací mezinárodního sdružení Bird Life International. Vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá řadu akcí a exkurzí za ptáky jako vycházky u příležitosti Světového dne mokřadů, Vítání ptačího zpěvu či Evropský festival ptactva.