Výbor Senátu doporučil zamítnout ústavní novelu o zbraních

Jan Gruber

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučil plénu Senátu zamítnout poslanecký návrh novely Ústavy, jehož cílem je začlenit držitele zbraní do komplexního systému obrany státu. Senát se zákonem bude zabývat na svém prosincovém zasedání.

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve středu přijal usnesení, které plénu Senátu doporučuje zamítnout kontroverzní novelu ústavního zákona o bezpečnosti. Novelu předložila skupina poslanců v čele s bývalým předsedou sněmovního bezpečnostního výboru Romanem Váňou (ČSSD). Cílem podle předkladatelů má být začlenění existujícího systému dobrovolného držení zbraní do státem zabezpečovaného systému zajišťování bezpečnosti. To by podle nich umožnilo obejít evropskou směrnici o zbraních, která pravidla jejich držení zpřísňuje. Návrhem zákona se bude ještě zabývat garanční ústavně právní výbor. Senát o novele rozhodne na svém prosincovém zasedání.

„Pořád si myslím, že nemůžeme zodpovědně hlasovat o novele ústavního zákona, pokud neznáme všechny prováděcí zákony. Ty by bylo vhodné schválit nejdříve a teprve poté se zabývat otázkou, zda ústavní zákon vůbec potřebujeme. Navržená změna Ústavy totiž definuje právo, které nikdy předtím neexistovalo. Je to absolutní novota,“ řekl v úvodu jednání výboru senátor Václav Láska (bezpp. za SZ) s tím, že případným schválením novely se beztak postavení držitelů zbraní nijak nezmění. „Jde o gesto či znak vzdoru. K takovým účelům však ústavní zákony sloužit nemají,“ uzavřel senátor.

Na obranu novely se naopak postavil senátor Miloš Vystrčil (ODS). Říkal, že její přijetí umožní České republice lépe čelit výše zmíněné evropské směrnici o kontrole a nabývání držby zbraní. Směrnici před několika měsíci vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) napadla u soudního dvora Evropské unie. „Brusel vymýšlí věci, které nemá vymýšlet. Bude příště zákaz aut? Čím se páchají teroristické útoky v zahraničí? Autem. Budeme jezdit na kole. Problém je prostě v Bruselu,“ podpořil slova svého kolegy Jaroslav Zeman (ODS).

„Změna ústavního zákona neumožní vyjmout některé držitele zbraní z dopadu směrnice,“ vymezil se proti Vystrčilovu vyjádření Láska s tím, že novela České republice v boji s evropskou regulací v žádném případě nepomůže. Láska rovněž upozornil na skutečnost, že navržená změna Ústavy je naopak velice restriktivní, neboť předpokládá, že by se všichni dnešní držitelé zbraní, na něž může směrnice dopadnout, museli zapojit do obrany státu. „Novela tedy možná ochrání pouze tu část veřejnosti, která je ze sebe ochotná udělat vojáky,“ vysvětlovat Láska, podle něhož je třeba se zaměřit především na přenesení zmíněné směrnice do českého práva.

Senátoři a senátorky se novelou zákona o bezpečnosti v posledních měsících zabývali opakovaně. Naposledy Senát v této souvislosti projednával peticí proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany Evropské unie. Na veřejném slyšení senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ústavní právník Jan Wintr označil návrh novely Ústavy za „nesmyslný, zbytečný a potenciálně nebezpečný“. Upozorňoval, že bránit se skrze novelu dopadům evropské směrnice je zbytečné, neboť evropská legislativa má nad tou národní navrch. „Kdyby se členské státy mohly vymknout z evropských regulací prostřednictvím změn Ústavy, tak by Evropská unie nemohla fungovat jako jednotné právní prostředí,“ vysvětloval Wintr.