Pronajímání bytů je podnikání, říká Praha a upozorňuje na pravidla

Jan Gruber

Pražský magistrát spustil informační web, který seznamuje pronajímatele nemovitostí s jejich daňovými povinnostmi. Město ve shodě s Finanční správou říká, že pronajímání bytů pro krátkodobé pobyty je podnikání jako každé jiné.

Hlavní město Praha reaguje na rostoucí nabídku služeb takzvané sdílené ekonomiky v oblasti ubytování. Spustilo informační portál, který pronajímatele seznamuje s jejich zákonnými povinnostmi a hostům předkládá několik základních pravidel ohledně dodržování domovního řádu, nočního klidu nebo hygienických standardů.

„Ubytovatele web informuje o daňové a živnostenské povinnosti, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, oznamovací povinnosti cizinecké policii a podobně. Ti, co se chtějí v Praze ubytovat, tam zase najdou doporučení a důležitá pravidla týkající se např. domovního řádu, dodržování nočního klidu mezi dvaadvacátou a šestou hodinou a spoustu dalších informací,“ řekla pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO)

Studie, kterou na konci léta vypracoval Úřad vlády pod vedením koordinátora digitální agendy Ondřeje Malého, říká, že kapacity krátkodobého ubytování zprostředkovávané jedním z největších hráčů na tomto trhu — společností Airbnb, vzrostly v Praze za poslední čtyři a půl roku více jak osmadvacetkrát. „Pokud jde o celkově nabízené kapacity v rámci sdílené ekonomiky v počtu nabízených lůžek v Praze, ty jsou dnes téměř srovnatelné s kapacitami poskytovanými tradičními hromadnými ubytovacími zařízeními,“ uvádí studie Úřadu vlády.

Z vládního materiálu dále vyplývá, že všechny jednotky krátkodobého ubytování, které jsou skrze platformu Airbnb v hlavním městě nabízeny, vynášejí ročně přes dvě miliardy korun. Podle odhadů pražské radnice kvůli krátkodobým ubytováním metropole přichází ročně zhruba o sto dvacet miliónů korun. Vyplývá to z porovnání počtu nabízených nemovitostí přes Airbnb a počtu subjektů, které jsou v Praze přihlášeny k placení místního poplatku za poskytování ubytovacích služeb.

Pronajímání bytů je podnikání jako každé jiné

Podle vyjádření Magistrátu hlavního města je zjevné, že většina hostitelů není k platbě místního poplatku hlášena a neplatí jej. Poskytovatelé ubytování jsou přitom podle platných zákonů povinni odvádět místní poplatky, platit daň z příjmu a ve většině případů být i držitelem živnostenského oprávnění. Na tuto skutečnost upozornila v minulých dnech i Finanční správa, která konstatovala, že zprostředkování ubytování skrze platformy chápe jako ubytovací služby, které pronajímateli přinášejí některé daňové povinnosti.

Podle Finanční správy musejí poskytovatelé ubytování v prvé řadě platit daň z přidané hodnoty. V případě, že již jsou registrováni jako její plátci v rámci jiné podnikatelské činnosti, jsou povinni zahrnout poskytnuté ubytovací služby mezi standardní zdanitelná plnění v daňovém přiznání. Finanční zpráva zkrátka chápe pronajímatele bytů skrze platformy jako klasické podnikatele, na které se vztahují platné zákony.

„Velké množství poskytovatelů sdíleného ubytování v současné době o svých povinnostech neví anebo je považuje za nevyjasněné. Informovat o nich je první nutný krok, který musíme udělat, pokud chceme, aby své povinnosti začali plnit,“ upozornil pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL) s tím, že pronajímatelé zřejmě doposud spoléhali na to, že sdílené ubytování představuje zatím obtížně kontrolovatelnou oblast, u níž může být sporné, zda spadá pod živnost, a tudíž podléhá poplatkové povinnosti.