Tři ze čtyř jehličnatých stromů v našich lesích jsou nemocné

Petra Dvořáková

Ve zprávě o stavu lesa ministerstvo zemědělství zdůrazňuje nárůst lesní plochy, nikoliv špatný zdravotní stav stromů. Projednávání zprávy na vládě se Jurečka nezúčastnil a řešení v podobě certifikace FSC dosud nezavedl.

Tři čtvrtiny jehličnanů a téměř polovina listnáčů trpí částečnou ztrátou jehličí nebo listů. Že se zdravotní stav českých stromů zhoršuje, potvrzuje Zpráva o stavu lesa za rok 2016. Zprávu předkládanou ministrem zemědělstvím Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) schválila vláda 11. října, Jurečka však na jednání chyběl. Dotaz Deníku Referendum, proč se Jurečka jednání vlády nezúčastnil, ministerstvo zemědělství nezodpovědělo. Zaslalo jen tiskovou zprávu, v níž upozorňuje na meziroční zvýšení plochy lesních pozemků vlivem umělého zalesňování.

Řešení kritické situace v českých lesích přitom podle ekologů leží ministrovi na stole. Stačilo by certifikovat státní lesy ekologickým standardem FSC. Lesní zákon už současná vláda nezmění, zavést certifikaci FSC však Jurečka ještě může.

Český národní standard FSC pro lesní hospodaření snižuje pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů. Zároveň zaručuje uchování nebo zlepšení vodního režimu v lesích a kvality půd, prevenci eroze i posílení biologické rozmanitosti. Omezuje holoseče a používání nebezpečných pesticidů. Striktně vyžaduje zajištění lesních prací kvalifikovanými pracovníky. Vede vlastníky a správce lesů k přednostnímu využívání regionálních zpracovatelů dřeva i dodavatelů lesních prací, takže podporuje místní zaměstnanost a rozvoj venkova.

Ekologie v zájmu ekonomiky

Poptávka po dřevu z šetrně obhospodařovaných lesů roste. IKEA se ve své nákupní politice zavázala, že od konce roku 2019 bude požadovat a svým zákazníkům poskytovat pouze FSC certifikované nebo recyklované suroviny. Výrobky s FSC certifikátem mají zájem i řetězce jako Hornbach, Kika, Marks&Spencer nebo Home Depot. Některé firmy nabízejí správcům za dodávání certifikovaného dřeva bonusy — certifikovaným Lesům města Zlín se díky tomu investice do certifikace vrátila během jednoho roku.

Naopak tuzemská papírna Mondi Štětí musí certifikované dřevo dovážet ze zahraničí. Z důvodu konkurenceschopnosti českých firem vyzvaly premiéra k zavedení certifikace i Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy. Česká republika je největší exportér dřeva v Evropské unii. Zároveň však vyváží v přepočtu na hlavu nejvíce surového dřeva bez přidané hodnoty na světě a tím přichází o peníze.

Kůrovcová kalamita v České republice trvá tři roky a ještě ji zhoršily srpnové větrné bouře. Ministerstvo proto v září zakázalo těžbu nekalamitního dřeva. Kritická situace v lesích panuje zejména na severní Moravě. Podle zjištění hnutí DUHA zde těžební firmy nekácely postižené stromy hned, jak by podle zákona měly, a parazit se tak šířil. V ohrožení se ocitá i Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Podle Hnutí DUHA se jedná o největší krizi lesů na našem území za posledních dvě stě let. Většinu českých lesů přitom spravují státní podniky. Ke zlepšení lesního hospodaření se v roce 2013 zavázali lidovci i vláda.

„Naše lesy se vyznačují silnými lesnickými zásahy a nepřirozenou skladbou druhů stromů i jejich věku - často převažují stejnověké monokultury, zejména smrkové. Takové lesy jsou oslabené a znečištění i změna klimatu jsou pro ně zásadním ohrožením,“ komentuje hnutí DUHA.

I proto hnutí navrhuje vyčlenit několik území o rozloze minimálně deseti čtverečních kilometrů, kde by se mohla divočina vyvíjet bez lidských zásahů. Pomohlo by to zároveň sledovat vliv klimatické změny třeba na druhovou skladbu lesu. Díky tomu bychom pak mohli hospodaření v lesích přizpůsobit a vyhnout se ekonomickým ztrátám.