Odboráři Moravia Cans uspěli: vedení jim ustoupí prakticky ve všem

Jakub Patočka

V bojkovickém podniku Moravia Cans zaměstnanci vyhlásili po několikaměsíčních neúspěšných jednáních o zvýšení platů minulý týden stávkovou pohotovost. Ve středu při jednání v Brně zaměstnavatel přistoupil na všechny požadavky odborářů.

Zástupci odborářů obalového podniku Moravia Cans z Bojkovic na Zlínsku uspěli v tvrdých a několik měsíců se táhnoucích jednáních o kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel na středečním jednání přistoupil prakticky na všechny požadavky odborářů. Deník Referendum o tom informovali zástupci odborového svazu KOVO, kteří se jednání účastnili.

Odboráři požadovali růst základních mezd o tři procenta v roce 2017 a o pět procent k 1. 1. 2018. Dále požadovali bonus pro všechny profese ve směnném provozu a konečně požadovali zakotvení třináctého platu do kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel i na posledním jednání vzdoroval, ale s vyhlídkou časově neomezené stávky nakonec kapituloval a na všechny požadavky odborářů přistoupil. Z ujednání smluvních stran plyne, že kolektivní smlouva by měla být podepsána do dvou týdnů.

V podniku Moravia Cans, který vyrábí obaly na spreje, pracuje přibližně 460 lidí, roční obrat činí zhruba 1,5 miliardy a vykázaný zisk po zdanění v roce 2016 činil 180 milionů. Podniku se podle slov odborářů i jinak daří, investuje a rozšiřuje výrobu. Průměrná mzda zaměstnanců v dělnických profesích činila devětadvacet tisíc korun.

Vedení podniku přesto nechtělo zaměstnancům vyjít vstříc, a podle odborářů dlouhou dobu dokonce odmítalo uznat jejich zástupce jako partnera k jednání a kladlo překážky k zahájení sociálního dialogu. V rozporu se zákonem požadovalo například jména nejméně tří členů odborové organizace, kteří jsou zaměstnanci podniku. Odbory působí v podniku od roku 2013, ale až letos se jim s využitím služeb jihomoravské a zlínské centrály Odborového svazu KOVO podařilo dosáhnout jednání o kolektivní smlouvě.

V červnu bylo jasné, že jednání nepovedou k výsledku a dle zákona o kolektivním vyjednávání tak nastoupila fáze řízení před zprostředkovatelem, kterým ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo Ondřeje Kočího. Co navrhoval, ale nebylo pro odboráře přijatelné. „Návrh zprostředkovatele nebyl akceptovatelný pro nás, protože neodrážel náš požadavek na garanci růstu životní úrovně zaměstnanců, řízení bylo neúspěšné,“ řekl Deníku Referendum jeden z odborářských vyjednavačů David Šrott.

Ve středu 27. září tak situace v podniku dospěla k vyhlášení stávkové pohotovosti. Tomu předcházelo hlasování o stávce. Může být vyhlášena za splnění zákonných podmínek. Spočívají v tom, že se hlasování zúčastní nejméně polovina zaměstnanců a nejméně dvě třetiny z nich se vysloví pro vyhlášení a zahájení stávky.

Odborářům v Moravia Cans se podmínky podařilo splnit s bohatou rezervou, z hlasující většiny se devětasedmdesát procent vyslovilo pro stávku. Organizace přímo na pracovišti během jednání navíc získala masovou podporu a vstoupilo do ní velké množství nových členů. Přesná čísla odboráři v souladu se zákonem neuvádějí v obavách z represí. Když se ředitel podniku Martin Boaler pokoušel ve středu 27. září na pracovišti situaci uklidnit, zaměstnanci ho vypískali.

V návaznosti na události minulého týdne se konalo ve středu 4. října v Brně poslední jednání před případnou stávkou. Zástupci zaměstnavatele na něm nakonec přistoupili prakticky na všechny požadavky odborářů. Ti ovšem zůstávají až do podpisu kolektivní smlouvy ve stávkové pohotovosti.

    advertisment
    advertisment