ANO jde ve stopách ODS. Rušit MŽP je špatný nápad, říkají ekologové

Jan Gruber

Sloučení rezortů a životního prostředí navrhovala ODS již v roce 2002. Starý nápad oprášilo politické hnutí ANO. Jeho ministr životního prostředí Richard Brabec návrh hájí. Ekologové ale považují ideu za pomýlenou a rizikovou.

Nově zveřejněný volební program politického hnutí ANO počítá mimo jiné se sloučením ministerstva životního prostředí s ministerstvem zemědělství. Agendy obou rezortů jsou prý podobné, v mnoha případech se prolínají a dotýkají. Spojení ministerstev by dle mínění politického hnutí ANO mělo přispět k operativnějšímu fungování a rozhodování.

Nápad na sloučení rezortů zemědělství a životního prostředí není v české politice ničím novým. Několikrát jej v minulosti nadnesla Občanská demokratická strana a zmiňovali jej rovněž politici a političky ze strany Věci veřejné. Naposledy se k návrhu přihlásil nynější ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ekologické organizace naopak upozorňují, že představený záměr je krajně rizikový a může výrazným způsobem poškodit ochranu přírody a krajiny.

Hnutí DUHA se obává, že by v případě sloučení obou rezortů na společném úřadě převládly zájmy velkých agrárních firem nad snahami chránit přírodu. „Agendy obou úřadů se sice často prolínají, ale právě v nich se výrazně liší cíle a řešení. Například v lesích sleduje ministerstvo zemědělství převážně hospodářské cíle a ministerstvo životního prostředí ochranu přírody a rekreace pro občany. To v praxi vede k diskusím a kompromisům při tvorbě vládních zákonů a koncepcí. Jak by to vypadalo na sloučeném ministerstvu,“ pokládá řečnickou otázku hnutí DUHA.

Nebude nové ministerstvo kopat za Agrofert?

Ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš navíc poukázal na skutečnost, že zákonodárci politického hnutí ANO v nedávné době podpořili schválení novely stavebního zákona i novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které obě výrazným způsobem omezují práva lidí vyjadřovat se ke stavebním záměrům v jejich vlastním okolí. „Podřízením malého ministerstva životního prostředí jeho velkému soupeři ministerstvu zemědělství může ANO dosáhnout toho, že se o kvalitní prostředí pro život svých občanů přestane starat i stát. S tímto pomýleným nápadem už před sedmi lety přišla ODS. Po jeho drtivém odmítnutí odbornou i laickou veřejností od něj ustoupila,“ dodal Vondrouš.

„Důležitější než redukce počtu ministerstev je, zda bude stát schopen garantovat občanům ochranu zdraví a přírody,“ řekl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh. I on se domnívá, že sloučení obou ministerstev představuje značné riziko. A to především z toho důvodu, že politické hnutí ANO se tímto nápadem nijak podrobněji nezabývá. „Jak zajistí, že nové velké ministerstvo — zejména pokud jej bude řídit — nebude kopat za zájmy Agrofertu, které jsou s potřebami nápravy naší krajiny v rozporu,“ tázal se Koželouh. A upozornil, že kdyby ke spojení rezortů došlo, znamenalo by to fakticky zrušení jednoho z důležitých výdobytků demokratického státu vzešlého ze sametové revoluce.

Místopředseda politického hnutí ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) programový závazek strany hájí. Obdobně jako to před sedmi lety dělali občanští demokraté i on se odvolává na rakouský příklad, který prý dobře funguje. V rozhovoru pro Aktuálně však nad rámec představeného volebního programu doplnil, že klíčovou podmínkou pro sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství je předpoklad, že obě agendy budou v novém rezortu zcela vyrovnané. „Podmínka pana ministra Brabce je splnitelná právě a jen tím, že samostatné ministerstvo životního prostředí zůstane zachováno. Jen tak může být význam a důležitost obou agend vyrovnaný,“ glosoval slova ministra životního prostředí Vondrouš.“