Babišovo ANO představilo program. Chce zrušit MŽP a snížit daň z piva

Jan Gruber

Babiš slibuje zrušení tří ministerstev, mimo jiné životního prostředí, slibuje snížení daní a chce stavět nové jaderné elektrárny. Svým programem se profiluje jako jedna z tradičních pravicových stran.

Politické hnutí ANO v neděli jako poslední ze stran, které mají šanci po podzimních volbách proniknout do Poslanecké sněmovny, představilo volební program s názvem Teď nebo nikdy — Ten jediný program, který potřebujete. Program je rozdělen do dvaadvaceti kapitol a čítá čtyřiačtyřicet stan.

Předseda politického hnutí ANO Andrej Babiš označil za prioritní oblasti bezpečnosti, efektivního a hospodárného fungování státu a investic do země a jejích obyvatel. „Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci a nehospodárnosti a budeme pracovat pro lidi a naši zemi. To platilo před čtyřmi lety, platí to i dnes a platit to bude i za čtyři roky,“ napsal předseda ve svém úvodním slovu k volebnímu programu.

„Každý v naší zemi ví, že v těchto říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, jde o všechno,“ řekl v úvodu tematické tiskové konference Babiš. „Bez nadsázky. Jsou to úplně nejdůležitější volby v dějinách České republiky. Je to první a poslední pokus zbavit se nesnesitelné, propracované a zákeřné korupční hydry, která po více než dvacet pět let dusí, parazituje a pomalu rozkládá celou naši zemi. Proto proti mně vedou tradiční politici a jejich kmotři masivní, organizovanou a špinavou kampaň s jedním cílem: Odstranit mě z politického života za jakoukoliv cenu,“ pokračoval a dodal, že z politiky v žádném případě odcházet nehodlá.

Babiš následně představil několik programových bodů a pak předal slovo dalším řečníkům, například ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, ministrovi obrany Martinu Stropnickému a bývalému hokejovému brankáři a nynější dvojce na kandidátce ANO ve Středočeském kraji Milanu Hniličkovi.

Zrušíme funkci ministra pro lidská práva

Volební program politického hnutí ANO začíná kapitolou, která se věnuje efektivnímu fungování státu. Dnes druhá nejsilnější sněmovní strana slibuje, že zavede klouzavý mandát. Poslanec nebo senátor, který by se stal členem vlády, by tak musel přenechat své místo náhradníkovi. Hnutí dále hovoří o potřebě změny volebního systému do Senátu a navrhuje prostý jednokolový systém, snižování rozpočtu Poslanecké sněmovny, rušení paušálních náhrad pro členy obou komor Parlamentu nebo zmrazení platů zákonodárců pro celé volební období.

„Navrhneme změnu kompetenčního zákona s cílem odstranit rezortismus a posílit kompetence a odpovědnosti jednotlivých ministrů,“ stojí dále ve volebním programu. Strana s Babišem v čele říká, že sníží počet ministrů z dnešních šestnácti na třináct. Počítá se zrušením funkcí ministra pro vědu výzkum a inovace, jehož agenda by se měla rozdělit mezi ministerstva školství a průmyslu. Zrušit chce i funkci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, v tomto případě by agenda měla přejít na ministerstvo spravedlnosti. A konečně politické hnutí ANO oprášilo starou ideu ODS: rádo by sloučilo ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Omezit chce také počty zaměstnanců a rozpočet Úřadu vlády.

Politické hnutí ANO slibuje, že zruší funkci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a jeho agendu převede pod ministerstvo spravedlnosti .Foto FB ANO

Značná část volebního programu je věnována tématu e-governmentu. „Ani jeden z občanů nebude perspektivně muset navštěvovat úřady,“ uvádí hnutí. Slibuje, že vybuduje jednotný portál, kde budou dostupné služby jednotlivých rezortů. Hovoří o nutnosti pokrytí celé České republiky kvalitním a dostupným připojením k vysokorychlostnímu internetu. „Cílem není jen umožnění přístupu občanů k moderním digitálním službám, informacím a znalostem, ale také podpora konkurenceschopnosti našich podniků a investic do nových technologií,“ stojí na dalších řádcích volebního programu.

I Babišovo ANO slibuje snížení daní

„Za našeho působení ve stávající vládě, a hlavně díky nám, kleslo zadlužení státu o sedmdesát miliard korun. Za rok 2016 jsme dosáhli rekordního přebytku téměř dvaašedesáti miliard korun, což je nejlepší výsledek od vzniku samostatného státu,“ píše politické hnutí ANO v kapitole věnující se daním.

Nejvyšší kontrolní úřad ovšem před několika dny upozornil, že přebytek rozpočtu v minulém roce byl dán mimo jiné neschopností státu realizovat předpokládané investiční akce. „Výrazný nesoulad mezi tím, co říká zákon o státním rozpočtu, a tím, co se pak ve skutečnosti v hospodaření děje, s sebou logicky nese otázku, jaká je reálná váha takového zákona a jak kvalitně a věrohodně byly příjmy a výdaje státního rozpočtu stanoveny," řekl prezident Nejvyššího kontrolní ho úřadu Miloslav Kala.

Politické hnutí ANO dále slibuje, že nebude zvyšovat daně, naopak se zavazuje k jejich snižování. „U nízko- a středněpříjmových skupin daně snížíme a u vysokopříjmových skupin daně stabilizujeme a dále nebudeme navyšovat. Vidíme prostor pro snížení sazby DPH, ale důležité je, aby se toto snížení promítlo v cenách pro lidi a nezůstalo v kapsách obchodníků,“ uvádí ANO. Hovoří o zrušení superhrubé mzdy, snižování daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli o dvě až pět procent.

ANO počítá rovněž se snížením daně u točeného piva z dnešních jednadvaceti na deset procent a k přesunu některých potravin do snížené sazby daně. V neposlední řadě Babišova strana slibuje, že navrhne úpravy, respektive výjimky z elektronické evidence tržeb — například u školních bufetů, on-line plateb nebo pro fyzické osoby s paušální daní a obratem do půl milionu korun měsíčně.

„Prioritním zájmem naší země je pevné ukotvení ČR ve fungující a akceschopné Evropské unii. Přes nadnárodní instituce má ČR možnost většího vlivu na dění na kontinentu, než kdyby Evropu ovládaly pouze velké evropské státy. Plné zapojení do rozvíjejícího se evropského trhu je životně důležité pro českou exportně orientovanou ekonomiku. Cílem je reformovat Unii tak, aby dělala méně, ale mnohem lépe,“ stojí v úvodu kapitoly o zahraniční politice.

Přestože se ANO — podobně jako všechny ostatní relevantní politické strany hlásí k myšlence evropské integrace — jeho předseda v samém úvodu tiskové konference nicméně zdůrazňoval, že nepočítá s přístupem ke společní evropské měně. „Euro v této chvíli i v příštím období není pro nás výhodné,“ řekl Babiš.

Postavíme nové jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně

V oblasti hospodářství politické hnutí ANO slibuje skoncovat s investičními a daňovými pobídkami pro sklady a montovny. Naopak se zavazuje nadále podporovat především takové investice, které přinášejí vyšší přidanou hodnotu a využívají moderní technologie. Vymezuje se pro vývozu českého nerostného bohatství za hranice a proto navrhuje úpravu Surovinové strategie České republiky.

Úprava by měla spočívat především v navýšení sazeb za těžbu nerostných surovin. Současně slibuje upravit legislativu i v případě přidělování licencí na průzkum ložisek lithia tak, aby danou činnost prováděl stát prostřednictvím svého podniku Diamo.

„Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren,“ píše ANO v části programu věnované energetice s tím, že připraví podmínky pro další výstavbu jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. V neposlední řadě rovněž uvádí, že nedopustí prolomení těžebních limitů na dole ČSA.

V oblasti dopravy je ve volebním programu kladen důraz na zrychlení povolovacího procesu i výstavby klíčových dopravních infrastruktur. Strana slibuje, že zvýší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na dvě procenta HDP. Zmiňuje rovněž možnost liberalizace železniční dopravy, na druhé straně však uvádí, že „neohrozí postavení národního dopravce, který poskytuje veřejnou službu na nevýdělečných linkách“. Politické hnutí ano dále počítá se splavněním Labe, což předpokládá dostavbu vodních děl Děčín a Přelouč.

Musíme uzavřít vnější evropskou hranici

„Ochrana národní identity je pro nás prioritou. Chceme navyšovat peníze pro zpravodajské služby a na obranu postupně až na dvě procenta HDP s cílem mít třicet až pětatřicet tisíc vojáků vybavených špičkovou technikou. Svoji bezpečnost také budeme hlasitě prosazovat v rámci Evropské unie a NATO. Musíme uzavřít vnější evropskou hranici, důsledně se bránit proti nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit mimo evropský kontinent. To je nejen náš národní zájem,“ uvádí politické hnutí ANO kapitolu o bezpečnosti.

V oblasti bezpečnosti politické hnutí ANO hodlá usilovat o uzavření vnější evropské hranice. Foto FB ANO

Dále se v ní zmiňuje o aktivní účasti v misích NATO nebo OSN, modernizaci výzbroje armády a nutnosti pokračovat ve stávajících rekrutacích pro ozbrojené síly. Podobně jako sociální demokracie se vymezuje proti evropské směrnici, která omezuje držení zbraní. Proto strana slibuje, že připraví takový zákon, který navržené omezení neutralizuje.

Kapitola, která se věnuje práci a sociálním věcem, klade důraz na zvyšování důchodů. Hnutí hovoří především o jejich pravidelné valorizaci nebo zvýšení základní důchodové výměry. Slibuje růst platů pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Ti by si dle představ politického hnutí ANO měli do konce roku 2021 polepšit o padesát procent.

Problematiku sociálního bydlení hodlá strana delegovat na města a obce s tím, že stát bude podporovat jejich investiční aktivity. ANO rovněž slibuje zpřísnit podmínky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a podmínit poskytování dávek v nezaměstnanosti zapojením dotyčného člověka do programu Úřadu práce nebo tím, že jeho děti budou dodržovat školní docházku.

Ve shodně s ostatními politickými stranami i volební program ANO počítá s posilováním výdajů státního rozpočtu na školství: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše,“ píše se v programu. Obsahuje rovněž body týkající se zkvalitňování výuky budoucích učitelů a učitelek, propojování vysokoškolského studia s praxí nebo zavádění povinnosti aktivního využívání cizího jazyka v rámci výuky na středních a vysokých školách.

Zdravotnictví nebudeme privatizovat

„Nebudeme privatizovat zdravotnictví. Jsme i nadále proti plošné privatizaci nemocnic. To neznamená, že bychom byli proti privátním zdravotnickým zařízením, ale stávající státní nemocnice musejí zůstat v rukou státu. Chceme dále investovat do jejich modernizace, rekonstrukcí starých anebo stavby nových nemocničních pavilonů, s cílem zvyšovat kvalitu zdravotní péče a snížení provozních nákladů,“ stojí v kapitole o zdravotnictví. ANO dále slibuje revizi stávajících úhradových mechanismů, zavedení povinnosti zdravotnických zařízení zveřejňovat informace o poskytované péči nebo centrálních nákupů zdravotnického materiálu a vybavení.

Politické hnutí ANO slibuje, že v oblasti životního prostředí, bude usilovně pracovat na odstraňování starých ekologických zátěží, podporovat budování nových zdrojů pitné vody a intenzivně bojovat s dopady klimatické změny v podobě sucha. „Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v devadesátých letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury a naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst,“ stojí dále ve volebním programu. Strana se v neposlední řadě rovněž zavazuje zřídit jednotného regulátora v oblasti vody.

Politické hnutí ANO oprášilo starou ideu ODS: rádo by sloučilo ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Foto FB ANO

V oblasti kultury ANO slibuje, že rozpočet ministerstva kultury do roku 2021 navýší nejméně na jeden a půl procenta výdajů státního rozpočtu s tím, že do něj nebudou zahrnuty filmové pobídky a náklady na správu církví s tím, že agenda financování církví bude převedena pod ministerstvo financí. Na druhé straně program předpokládá, že by z ministerstva pro místní rozvoj na rezort kultury přešla agenda cestovního ruchu.

ANO chápe jako jednu z priorit v dané oblasti přijetí zákon o veřejnoprávní kulturní instituci, zajištění stabilního vícezdrojového financování a přizpůsobení mzdové politiky potřebám kulturních institucí. Zavazuje se, že zruší absolutní monopol autorských svazů a jich oprávnění vybírat poplatky i za tvůrce, kteří k tomu nedali svůj souhlas. Počítá rovněž se zvyšováním platů pracovníků v kultuře. Jejich platy by měly do konce roku 2021 vzrůst na sto padesát procent současné výše.

Hnutí ANO se svým programem profiluje více méně jako jedna z tradičních pravicových stran. Babišově straně průzkumy předvolebních preferencí dlouhodobě předvídají zisk nejvyššího počtu mandátů. Přesto není jasné, zda dostane příležitost nějakou část v neděli zveřejněného programu uskutečnit. Policie totiž žádá o vydání Andreje Babiše a také šéfa jeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka kvůli dotačnímu podvodu, kterého se měli dopustit při získávání evropské dotace na farmu Čapí hnízdo.

Jiné kritické hlasy tvrdí, že v případě Babišova hnutí na programu z podstaty věci záleží ještě řádově méně nežli u jiných stran. Podle těchto kritiků je Babišovo působení v politice přímou součástí jeho podnikání, a jakékoli programové přísliby slouží v jeho případě jen jako součást marketingu, který má lákat voliče, ale není míněn vážně.