Etikou proti korupci

David Oplatek

V brněnské politice není nouze o trestněprávní případy spojené se zástupci vládnoucích politických stran. Poučí se z nich další generace politiků?

Politika je svérázná a komplikovaná disciplína. S pravdou se v ní často zachází velmi účelově a těžko nalezneme hodnotu, u níž bychom mohli říct, že unikne pokusu o znesvěcení. Etické hranice jsou nezřetelné a není divu, že je politici často překračují. Hranici mnohem jasnější poskytuje právo a s ním možnost říct, zda se politik svým jednáním zpronevěřil zákonu. Brněnská politika je na trestně-právní kauzy bohatá a v tomto směru i nadstranická. Do střetu se zákonem se dostali zástupci obou politických stran, jež jí do roku 2014 dominovaly.

Jasný verdikt soudu zazněl třeba v případu občanského demokrata a bývalého starosty brněnských Žabovřesk Aleše Kvapila. Toho soud v roce 2011 odsoudil pro korupci. O čtyři roky později stihl podobný osud jeho stranickou kolegyni a bývalou starostku městské části Brno-střed Dagmar Hrubou. Odsouzena byla v takzvané kauze Wilson za pokus o zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Pohyb na hraně naopak ustál sociální demokrat a bývalý starosta městské části Brno-sever Rostislav Hakl. Původně byl odsouzen za manipulaci voleb do místního zastupitelstva. Ve stejném roce, kdy byla odsouzena Hrubá, odvolací soud rozsudek zrušil. Osvobozený Hakl dodnes zasedá v radě své městské části.

Soud hrozil i jeho stranické kolegyni Zdeňce Tůmové. Policie ji v roce 2010 vyšetřovala poté, co na veřejnost unikla podezřelá videonahrávka. Tůmová na ní přebírala balík bankovek. Rozhovor zachycený na nahrávce vyvolával dojem, že se jedná o úplatek za zprostředkování zakázky na opravu střechy školy. Tůmová v té době byla místostarostkou a do její gesce spadala oblast školství. Policisté nakonec případ odložili.

V případu dvou sociálnědemokratických politiků ze Židenic — Jiřího Nesiby a Mariána Hnáta existovaly přesvědčivější důkazy. Objevila se žaloba a oba zastupitelé (společně s řadou dalších aktérů) byli v polovině loňského roku odsouzeni za manipulaci veřejných zakázek. Soud nabyl přesvědčení, že mezi lety 2010 a 2012 ovlivnili výběr firem, které rekonstruovaly nemovitosti spravované městskou částí. Odsouzení podali odvolání a proces dále běží.

Etické hranice politické činnosti jsou často nezřetelné. Pomůže je Jiří Nesiba definovat? Foto web ČSSD Brno-Židenice

V soudním procesu s Jiřím Nesibou se do jednání brněnských politiků vrací i otázka etická. Jiří Nesiba je totiž doktorem filosofie a situace, kdy se dlouhodobě pohybuje ve zvláštním, neurčitém prostoru mezi dobrými a špatnými mravy, jej zřejmě vedla k tomu, že se pustil do „Výzkumu etiky řízení státní správy a samosprávy v Brně“. V rámci zkoumání se zatím obrátil na městské části s dotazy na etické kodexy zastupitelů a úředníků.

Situace, kdy trestně stíhaný politik hledá odpovědi na etická témata související s řízením státní správy, může působit úsměvně. Pojďme však být pozitivní. Může to také vzbuzovat naději, pokud řešitel pojedná problém skutečně ze všech stran, třeba s ohledem na své vzdělání a zkušenosti pomůže nastupující politické generaci, aby se s dilematy praktické politiky vyrovnala lépe než její předchůdci.