Sledujme, zda vedle nás někdo nemrzne

David Oplatek

Životy a zdraví lidí bez domova ohrožené silnými mrazy nezáležejí jen na aktivitě institucí k tomu určených, ale i na lidském přístupu každého z nás, jak dokládá David Oplatek.

Více než týden trvající mrazy vynesly do popředí zájmu i osud lidí, kteří nemají možnost strávit noc v teple. Nynější počasí je pro ně mimořádně nebezpečné. Mrazivé noci si vyžádaly už několik obětí v Praze, Brně i na dalších místech země. Obdobnou situaci řeší města napříč Evropou. Samosprávy k problému přistupují různě.

Velmi vřele a lidsky zareagoval například starosta Londýna Sadiq Khan. Nejenže oznámil, že město otevřelo nouzové noclehárny. Společně s touto informací rovněž požádal obyvatele Londýna, aby o existenci těchto nocleháren sami aktivně informovali lidi, kteří by jinak museli strávit noc venku.

Doslova Londýňany vyzval, aby „se navzájem hlídali“. Radnice usnadnila občanům přístup k informacím o nouzovém ubytování zřízením jednoduchého webu. Zde se zorientují nejen lidé, kteří nemají kde přespat, ale i ti, kdo by chtěli jen poradit či upozornit, že se někdo v takové život ohrožující situaci ocitl.

Noclehárny či ubytovny, které umožní přečkat v teple nejchladnější noci, má i většina měst v České republice. Co však českým samosprávám chybí, je vřelost, jakou předvedl starosta Khan. Z brněnských politiků se zatím k problému lidí, kteří teď v zimě nemají bezpečné místo k přespání, oficiálně nikdo nevyjádřil.

V Praze v pátek odpovědný radní veřejnost věcně informoval o tom, jakým způsobem je město na situaci připraveno a jak postupuje. Apel směrem k veřejnosti však nezazněl ani zde. Postupuje se tak, jak je u nás v případě bezdomovectví obvyklé. Problém je pojímán velmi technicky. Řeší se, zda je dostatek ubytovacích kapacit, případně zda je situace dostatečně zmapována a pokryta.

Ve výsledku se řešení problému přenechává sociálním pracovníkům — profesionálům, kteří z nás sejmou břemeno odpovědnosti za druhé. Zdá se, že uklidit takto bídu z očí veřejnosti je s jejich pomocí snadné. Extrémní situace, jako jsou nynější mrazivé dny, v nichž začíná jít o život, však vyžadují i zapojení veřejnosti. Obyčejný lidský zájem zde může předejít neštěstí.

Zájmem o to, jak v těchto dnech žijí nejen lidé bez domova, ale třeba i osamělí senioři a vůbec všichni, pro které zima přináší vyšší rizika, lze vytvářet nitky mezilidských vztahů. Přitom se jedná o aktivitu, kterou je s to vykonat prakticky každý. V tomto duchu je výzva starosty Khana mimo jiné i příkladem empatické a pozitivně dělané politiky, která pomáhá budovat společenství, do něhož jsou vtahování i ti, kdo se pohybují na jeho okraji.

V Brně lze informace o možnostech přespání získat u sociálních kurátorů na Křenové 20 a na telefonním čísle 544 502 600. V Praze je možné se obrátit na městské Cetrum sociálních služeb na Žilinské 2. Telefonní číslo je 222 581 290.