To nejsou moje děti, ty patří holdingu

Petr Bittner

Vedení jižního Brna v čele se starostou za ANO se chystá sloučit 6 školek v jedinou. S rodiči ani dosavadními ředitelkami se nikdo pořádně nebaví a vše je obhajováno vyprázdněnou logikou babišovského manažerismu. Ředitelky se bouří.

Zastupitelé městská části Brno-Jih odhlasovali zcela nečekaně 19. října na mimořádném zastupitelstvu sloučení neuvěřitelných šesti školek v jedinou. Opozice dostala materiál do rukou pouhých 15 minut před začátkem zastupitelstva.

Komentátor Petr Bittner dokáže nahlodat přesvědčení i těch nejpřesvědčenějších. Podpořte jeho práci!
×

Rozhodnutí šokovalo personál i rodiče. Vedení městské části v čele se starostou za hnutí ANO Danielem Kyprem se brání slovníkem babišovského manažerismu. Jenže tradiční hesla o efektivitě nefungují, jde-li o křehké blaho dětí.

Centrální plánování školek patří minulosti

Celá akce je uplácaná na koleni a s minimální komunikací směrem k rodičům dětí. Z rozhodování byly v podstatě vyřazeny i dosavadní ředitelky všech školek. S těmi se v novém scénáři počítá jako se zástupkyněmi nové ředitelky Králové, která by měla nový celek vést asi půl druhého roku bez výběrového řízení. Má navíc jít o ženu blízkou starostovi.

I tady narazíme na obvyklé fráze z Babišova manažerského slovníku: celá akce apeluje na efektivitu, s níž sloučené účetnictví sníží byrokracii na šestinu. V tomto případě však podobná argumentace nemůže obstát. Vždyť fúze není jen otázkou účetnictví — i velké firmy při podobných fúzích procházejí personálním auditem a důsledným projednáváním.

Školka je navíc v mnoha ohledech choulostivější institucí než běžná firma. Šest svébytných školek funguje s obrovskou diverzitou — je to šest různých světů, z nichž každý vychází ze specifických vztahů s rodinami dětí. I na to koneckonců upozorňuje šestice dosavadních ředitelek — a mají důvodné právo se toho obávat, protože se je ani nikdo z vedení města nesnaží přesvědčit o opaku.

Obavy ze ztráty diverzity, osobitosti a specifičnosti jednotlivých školek nezaznívají jen z tábora současných ředitelek, situace zneklidňuje i mnohé rodiče. Jak si s těmi jemnějšími nuancemi poradí nová ředitelka?

Zpátečnický, centralistický přístup je navíc v přímém rozporu s aktuálními kritérii vytyčenými Českou školní inspekcí. Každá ze školek musela specifickým způsobem sladit svoje fungování s rámcovým vzdělávacím programem, jejich práci má teď rozbít kladivo dutého manažerismu. Každá ze školek pracuje se svou vlastní, pečlivě zdola stavěnou dlouhodobou koncepcí.

Všechny inkriminované školky navíc dostávají od inspekce kladná hodnocení, některé dokonce vynikající. Slučování se má týkat třeba i vyhlášené záhumenické školky, která byla už před časem vybrána pro konzultaci obecných metodik a je vůbec známá svou kvalitou a úspěchy nejen v oblasti inkluze.

Slučování se má dotknout i vyhlášené mateřské školy v Záhumenicích. Ta je přitom známá svou mimořádnou kvalitou a úspěchy nejen v oblasti inkluze. Foto mszahumenice.unas.cz

Dosavadní ředitelky ve společném prohlášení navíc zpochybňují i jediný argument městské části, tedy finanční úsporu: „Veškeré prostředky na provoz poskytuje městská část, na opravu a údržbu svého majetku a ke zlepšení estetických, hygienických a materiálních podmínek v rámci výchovného vzdělávání dětí. Naopak školy o finanční prostředky přijdou. Centrální škola si stáhne veškeré prostředky pro sebe a ostatním přidělí pouze ty finanční prostředky, které budou zcela nezbytné. Školy ztratí možnost rozhodovat podle skutečných potřeb daného zařízení. Cílem, právě vzniku samostatných právních subjektů, bylo především to, aby ředitelka, která nejvíce zná, co je třeba řešit nyní a co počká, čemu dá prioritu, se mohla operativně rozhodovat.“

Na některé věci je prostě logika korporátního manažerství krátká a lidskému životu spíš škodí. Jakmile však sterilní korporátní myšlení prorůstá až dovnitř naší komunity a má přímý vliv na děti, měli bychom zbystřit obzvlášť.

Snaží se nás snad hnutí ANO připravit na centrální plánování školek? A proč bychom se vlastně měli zastavit u školek? Na co nám je 29 městských částí, což nestačí jediné efektivní Brno? A k čemu jsou nám vlastně nemotorné kraje, nedej bože byrokracií zahlcená města?

Kdy už konečně shodíme tíhu starých časů a staneme se svorně zaměstnanci a zaměstnankyněmi jediného, superefektivního Státu v čele s jediným manažerem?

    Diskuse
    November 8, 2016 v 18.48
    Směřujeme do ...
    Tohle se děje i tam, kde nevládne ANO. Jen se zdá, že ANO to dotáhne k dokonalosti: jedna obrovská škola, školka na jeden svazek obcí nebo jednu městskou část je opravdu manažersky nejjednodušší. Jenže rozhodování zdola týmem pedagogů, komunitou rodičů bude omezeno. Nejde jen o likvidaci zdravé diverzity, jde i o rušení rozhodování na místní lokální úrovni. Obecně o směřování od demokracie k totalitě.