Nedejme blairismu žádnou šanci

Lukáš Ulrych

V Hospodářských novinách se domnívají, že ČSSD zachrání posun do politického středu. Problémy sociální demokracie však podle straníka Lukáše Ulrycha leží spíš v špatné komunikaci s voliči a neschopnosti prezentovat své úspěchy.

V internetové podobě Hospodářských novin vyšel článek s titulkem „ČSSD tíží příliš levicová image. Sobotka hodlá stranu změnit a oslovit voliče z velkých měst“. Článek zřejmě do jisté míry interpretuje povolební reakce Sobotky v tom smyslu, že by ČSSD měla přestat řešit sociální jistoty a místo toho se posunout k politickému středu za účelem získání většího počtu hlasů v příštích volbách. Podle autorů vidí „zblairovatění“ ČSSD jako jedinou cestu k získání voličů více i Josef Bernard, pravděpodobně budoucí hejtman Plzeňského kraje.

Jako sociální demokrat jsem přesvědčený, že sociální demokracii, která se dnes profiluje jako středolevá strana, žádné posunování ke středu nemůže pomoci. Základní problémy, které strana má a které jí prohrávají volby, jsou totiž jinde. Spočívají hlavně v její špatné komunikaci s voliči a neschopnosti prezentovat své úspěchy.

Voliči přestávají volit ČSSD nikoli proto, že je moc nalevo, ale protože není autentická ani důvěryhodná. Oportunistická snaha posouvat sociální demokracii do středu už se jednou vymstila britské Labour party. Podle tehdejšího předsedy je tato Třetí cesta také nazývána blairismem.

Až příliš často jsou lidé na různých úrovních jejího vedení a na jejích kandidátkách u veřejnosti morálně zdiskreditováni nekalými kšefty, klientismem nebo netransparentním jednáním vůči občanům, než aby veřejnost byla schopná uvěřit, že sociální demokraté opravdu bojují za její zájmy a nikoliv jen o svá koryta.

Pokud se to nezmění, žádný programový posun ČSSD nemůže spasit. Navíc ji tento posun může připravit i o ty voliče, kteří jí ještě zůstali věrní, přičemž nové nezíská. Zmiňovaným programovým posunem ČSSD přijde o důležitou část své identity a o to, co ji samu definuje - o sociální program, následkem čehož bude v politické soutěži více splývat s ostatními stranami, zejména pak s tradičními nositeli středové politiky KDU-ČSL nebo nově s ANO.

Snaha posouvat sociální demokracii do středu už se jednou vymstila britské Labour party. Podle tehdejšího předsedy je tato Třetí cesta také nazývána blairismem. Foto Flickr, Clair Graubnerová

Sobotka si od posunu doprava pravděpodobně slibuje získání mladých a městských voličů. Pokud tyto voliče chce opravdu získat, proč na ně strana už dávno necílí prostřednictvím komunikace na sociálních sítích, kde se tito voliči pohybují? Proč nezmění to, jak se strana prezentuje ve veřejném prostoru, když ví, že způsob její dosavadní prezentace tyto voliče spíš odpuzuje? ČSSD má problém především s formou, nikoli s obsahem.

Souhlasím, že je třeba program obohatit o další témata, jako jsou ekologie nebo digitální ekonomika, která ČSSD zatím neakcentovala. Tato témata však vůbec nejsou sociální demokracii a levici jako takové cizí. Nemusíme kvůli nim opouštět naše ideová východiska a přesouvat se k politickému středu, protože z podstaty věci jsou tato témata také tématy sociálně demokratické politiky. Je pouze naší chybou, že jsme s nimi dosud nepracovali v jejich sociálně demokratické interpretaci.

Vždy jsem měl za to, že cílem sociální demokracie je prosazování sociálně demokratického programu s vlastní vizí společnosti, nikoli jeho opouštění. Náš program a naše vize jsou právě tím, co z nás dělá sociální demokraty, a pokud je budeme opouštět, současně tak přestaneme být sociálními demokraty. Proč by sociální demokracie měla prosazovat jiný než sociálně demokratický program a vize? To je přece práce jiných stran a měli bychom to nechat na nich.

Pokud opravdu upustíme od našeho sociálně demokratického programu a vizí, přizná se ČSSD definitivně k tomu, že jí jde o prosté udržení se u moci. Sociální demokracii by ale měl být tento přístup cizí, protože nikdy nechápala politickou moc jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek ke změně.

Varuji tedy před posouváním ČSSD do středu i proto, že tím strana neztratí pouze sama sebe, ale i důvěru veřejnosti v pevnost jejích idejí. V konečném důsledku tak strana nutně ztratí i samotné voliče.

Místo debat nad posouváním ČSSD do středu navrhuji straně něco jiného: začít dělat autentickou, progresivní a poctivou sociálně demokratickou politiku. V oblastech mimo města se soustředit na materiální potřeby obyvatelstva, které je trápí nejvíce, ve městech se soustředit na postmateriální potřeby, které zase zajímají zdejšího voliče. Materiální i postmateriální problémy pak strana musí vždy řešit na základě sociálně demokratického ideového rámce. Jedině pak bude její volba dávat lidem smysl.

Abych toho však ČSSD vůbec mohla dosáhnout, musí v lidech opět vzbudit důvěru. Toho však lze dosáhnout jen tím, že nebude mít ve svém vedení a na svých kandidátkách lidi, jejichž morální integrita byla opakovaně zpochybněna, a že začne opravdu komunikovat s občany.

Nová témata politiky sociální demokracie musí být prezentována novými tvářemi a na jejich politickou výchovu by se měla strana velmi důkladně zaměřit. Jinudy cesta k úspěchu nevede.

  Diskuse
  MP
  October 12, 2016 v 18.59
  Kolegovi Ulrychovi
  Samozřejmě, žádná blairizace! Ostatně napsal jsem na to téma před lety několik článků do BL.

  Avšak hlavní potíž ČSSD (vynecháme-li z hlediska krajské a komunální politiky možná zásadní problém nedůvěryhodnosti jejích politiků - viz ten šílený jihomoravský Hašek) je v tom, že hnědne, hnědne a hnědne - a přesto prohrává. I ti největší bojovníci proti migrantům, multikulturalismu a diktátu EU pohořeli. S Okamurou nejde soutěžit...

  ČSSD nesmí svůj program prodávat ve formě změti izolovaných výkřiků, jež se pak přirozeně jeví jako pouhé populistické vábničky - zvýšíme důchody, přidáme učitelům atd. Musí stavět na jasných hodnotách, ideích, vizi a programu, na zřetelně definované představě o společnosti. Potřebujeme ideologii, ne prakticistní, technokraticko-manažerská řešení. A potřebuje o správnost své ideologie přesvědčit lidi.

  A v této sociálnědemokratické, resp. levicové vizi světa nemůže být místo pro rasismus, xenofobii, populismus apod.

  Sociální politika pro vyvolené a zároveň nenávist vůči nevyvoleným - to je fašismus, jistě ne socdem a v žádném případě ne levice!!

  Možná napíšu další článek, ale spíše než sama ČSSD, která je už možná úplně ztracená, mě zajímá levice jako taková...
  October 12, 2016 v 21.37
  V úterý jako ve čtvrtek
  Co by tak asi mohlo čekat ČSSD ve středu? To samé co v úterý nebo ve čtvrtek. Před několika lety na jedné z programových konferencí zaznělo, že ČSSD musí být vnímána jako nositel pozitivních změn, jinak je tak trochu zbytečná. Kdepak jsou závěry podobných konferencí .... Ve zpětném pohledu vypadají jako show pro veřejnost, ale měly vůbec nějaké důsledky dovnitř? Politické strany působí čím dál více jako nástroje na rozdělování moci a dobře placených křesel. A do značné míry bohužel nejen působí.

  Pokud je změna chápána pouze jako změna hesel na plakátech, a ne postupné obrození politiky uvnitř "politických" stran, pak je podle mne v podstatě jedno, do kterého dne se ČSSD posune.
  October 13, 2016 v 6.42
  Prostor na levici
  Setrvalý ústup ČSSD z levicových pozic straně neprospěje, protože ve „středu‟, po kterém pošilhává Bohuslav Sobotka, — ve skutečnosti je ten „střed‟ hodně napravo — už je nával, a na populistické národovecké pravici, ke které se skoro otevřeně hlásí Milan Chovanec, taky. ČSSD by se rovnou mohla rozpustit, menšina jejích funkcionářů vstoupit se Sobotkou do ANO Andreje Babiše, případně to zkusit v LESe Martina Bursíka, a většina uskutečnit Chovancův vysněný návrat k Zemanovi — před kterým pěkně varuje Boris Cvek v Britských listech http://blisty.cz/art/84027.html — a spojit s fanklubem Miloše Zemana SPO. Velké části členů ČSSD, a také České republice, by to možná nakonec prospělo.

  Zároveň s rozdělením funkcionářů ČSSD mezi ANO a SPO by se mohla KSČM, která před krajskými volbami vedla kampaň s pomocí „superhvězdy‟ Olivie Žižkové, spojit s SPD Tomia Okamury. V případě KSČM by možná dokonce mohla funkcionáře následovat i členská základna, protože většina komunistů už ze strany odešla dřív.

  Tím by se na levici uvolnil dosti široký prostor, a do toho by mohla zamířit Strana Zelených, která zatím stále přešlapuje, váhá a dohaduje se kudy kam, jak popisuje Saša Uhlová http://denikreferendum.cz/clanek/23910-zeleni-zase-nevedi-kudy-kam Rozhodný posun SZ doleva by mohl podpořit vstup sociálních demokratů a komunistů opuštěných sekretariáty svých tradičních partají.

  ČSSD by prospělo pustit se konečně do jednoznačně levicové politiky, bez pošilhávání po poučkách pravicových ekonomů, požadavcích bankéřů a průmyslových lobbistů a výsledcích průzkumů veřejného mínění. Totéž platí pro KSČM. České republice nicméně možná pomůže i to, když se obě strany konečně otevřeně distancují od levicové politiky a uvolní na levici prostor.
  LV
  October 15, 2016 v 18.37
  Dovoluji si upozornit, že
  Blair posunul levici do středu a učinil ji volitelnou.

  Za jeho vlády se nalilo hodně peněz do zdravotnictví, školství a jinam. Umenšila se chudoba dětí i penzistů. Přes jek pravice se zavedla minimální mzda. Dohodl se mír v Irsku.

  Problémem bylo,
  že mnoho těch peněz bylo vytunelováno systémem Openkard, že to vše šlo ruku v ruce s komunistickým mikro manažmentem - pacient nesmí v nemocnici čekat více než půl hodiny (zřídila se zdravotní sestra, která šla pacienta pozdravit..)
  -že to mělo nádech policejního státu (kamery všude..)

  a
  pak se Blair zapletl do války v Iráku.

  Nemyslím si, že problém ČSSD je v tom, že není ve středu, ale v tom, že se často chová jako "béčko" ODS.


  MP
  October 15, 2016 v 20.14
  Paní Vytlačilová,
  mně jako občanovi je úplně jedno, jestli vládne pravice, která si ŘÍKÁ Labour Party nebo ČSSD, anebo vládne pravice, která se tak otevřeně i nazývá.

  Dnes je kritizován Corbyn, že je příliš vlevo a v některých věcech sporný, ale kdyby nezavlekl kdysi Blair labouristy příliš doprava, nemusela by teď nastat tak prudká protireakce... Zkrátka - jak jsem napsal, nesmí nám uniknout to hlavní: jakou vizi společnosti kdo prosazuje, na jakých hodnotách a idejích staví. Hitler taky snížil nezaměstnanost a zlepšil životní úroveň běžné německé domácnosti...