Ministři za ČSSD nepodpoří návrhy ministra Brabce zvyšující cenu vody

Jaroslav Bican

Sociální demokraté nesouhlasí s nárůstem poplatků za odběr podzemní vody v novele vodního zákona. Výsledkem návrhu, který předkládá ministr Richard Brabec, má být podle ČSSD citelné zdražení vody. Ministr Brabec je ochotný o návrhu jednat.

Sociální demokracie odmítá návrh ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) na výrazné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody, který je součástí ministrem Brabcem předkládané novely vodního zákona. Podle premiéra Bohuslava Sobotky ministři za ČSSD nebudou na jednání vlády hlasovat pro návrhy, které by vedly ke zvýšení poplatků a tedy zdražení vody pro domácnosti.

„Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Sociální demokraté upozorňují na to, že v minulých letech již vodné a stočné výrazně rostlo mimo jiné v důsledku investic do vodovodních a kanalizačních sítí a nových čistíren odpadních vod a také kvůli zvýšení DPH u vodného a stočného za pravicových vlád z původních 5 % na současných 15 %.

„Ministerstvo životního prostředí se snaží protlačit prostřednictvím novely zákona o vodách trojnásobné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Nemůžeme souhlasit s tím, že by lidé měli platit za vodu vyšší poplatky, a to jen proto, že v důsledku jejího neustálého zdražování dochází k omezování její spotřeby a tím i příjmů Státního fondu životního prostředí,“ vysvětluje v tiskovém prohlášení premiér Sobotka. Ministr Brabec však tvrdí, že se jedná o kompromis oproti původně navrhovanému čtyřnásobnému navýšení.

Od 90. let se voda zdražila stonásobně, říká poslanec

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) podle ČTK uvádí, že v krajním případě by mohlo některým odběratelům vodné a stočné stoupnout až o 21 korun za metr krychlový, kdy průměrná cena v letošním roce je 83 korun za metr krychlový. Poslanec a místopředseda zemědělského sněmovního výboru Ladislav Velebný se obává, že cena vody může stoupnout až o třetinu. Plánované trojnásobné navýšení poplatku by mělo probíhat postupně až do roku 2022.

„Zaráží mne očekávaný rozsah zamýšleného zdražování pitné vody. Je totiž jasné, že růst cen vodného postihne především domácnosti s nižšími příjmy, seniory a rodiny s dětmi, jejichž zájmy sociální demokracie vždy hájila. Vyšší zpoplatnění podzemních vod se dotkne také řady menších obcí, které byly až dosud od těchto poplatků osvobozeny,“ zdůraznil Velebný, který také poukázal na to, o kolik pitná voda podražila v posledních dvaceti pěti letech.

„Dneska už kubík stojí běžně stonásobek toho, co na začátku devadesátých let. Žádná jiná komodita u nás nezdražila po roce 1989 o tolik jako právě pitná voda. Nelíbí se mi, když na jedné straně podnikáme složité legislativní kroky k tomu, abychom mohli více přidat důchodcům, vymýšlíme nové daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Na druhé straně jim stát tyto peníze zase odebere, mimo jiné i ve vyšším vodném a stočném,“ uvedl Velebný.

Kritické stanovisko k návrhu kromě Sdružení oboru vodovodů a kanalizací vyjádřil také Svaz měst a obcí. Sociální demokraté upozorňují na to, že pokud jde o potřebu regulace objemu čerpání podzemních vod, celkový odběr vody z podzemních zdrojů v České republice v posledních letech trvale klesá a není proto důvod k výraznému zvyšování poplatku jako vynucenému regulačnímu opatření.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru pro ČT24 uvedl, že je připravený o návrhu na zvýšení poplatku ještě jednat a případně je ochotný od něj dokonce ustoupit, ale za předpokladu, že se začne debatovat o jiných způsobech financování vodní infrastruktury.