Zkouška evropských bank

Jiří Paroubek

Evropská centrální banka provedla zátěžové testy u několika desítek klíčových bank. V bankovním sektoru v celé Evropě se totiž projevuje určitá ztráta důvěry a zájem o bankovní akcie mizí.

Dříve, nežli se spojili proletáři celého světa, se propojil celý bankovní sektor západního světa. Nikdy ale nebyla vzájemná provázanost bank v Evropě taková, jako je nyní, a proto je existence Evropské unie mimo jiné užitečná i s ohledem na případné řešení existenčních problémů velkých bank v některé ze zemí Evropské unie. 

Protože velké banky s vysokým podílem toxických aktiv a mimořádným vlivem na  hospodářský život ve své  zemi jsou v případě krize velmi toxické i pro jiné země, provedla na konci minulého týdne Evropská centrální banka zátěžové testy u několika desítek klíčových evropských bank.

Výsledky byly souhrnně v průměru lepší, nežli se očekávalo, ale bankovní sektor je samozřejmě v rámci Evropy silně propojený, a proto evropské a světové finanční trhy okamžitě reagovaly na slabá místa, která jsou především v některých italských bankách, ale i v Německu. 

Toxické banky

Konkrétně po mírném  propadu cen akcií bank na evropských burzách již v pondělí došlo k velmi silnému propadu hodnot akcií evropských bank v úterý. Nejproblémovější italská banka, několik set let stará Monte dei Paschi, spadla v úterý s hodnotou svých akcií o více než 16 procent!

Finanční trhy přitom očekávají, že se tato banka zbaví všech svých toxických aktiv formou jejich odprodeje a že do ní v krátké době vstoupí silný finanční investor, který přinese potřebné částky chybějící hotovosti. Pokles hodnoty akcií se projevil také u ostatních velkých italských bank.

Italská bankovní jednička UniCredito ztratila v úterý v hodnotě svých akcií 7,2 procenta. Další velká banka Banco Popolare spadla s hodnotou svých akcií o 10, 3 procenta. Konečně další mocná italská banka Sanpaolo ztratila v úterý 4 procenta své hodnoty.

Také Société Générale, mateřská banka české Komerční banky, ztratila na hodnotě svých akcií 3,1 procenta. Foto cloudfront.net

Znepokojivé zprávy přišly v úterý ráno také z Německa. Druhá největší německá banka, Commerzbank, zaznamenala podle úterní ranní informace mezikvartální pokles zisku téměř o třetinu. Tento fakt ve spojení se spíše mírně nepříznivým hodnocením této banky ve „stress testu“, znamenal, že v úterý přišly akcie této banky téměř o desetinu hodnoty! Podobný pád cen svých akcií zaznamenala také německá bankovní jednička, Deutsche Bank.

Dokonce i akcie švýcarských bank zaznamenávaly silný pokles. Bance UBS poklesla hodnota akcií v úterý o více než 6 procent, Credit Suisse rovněž.

Nepříjemné zprávy přišly také z Paříže, kde Société Générale (mateřská banka české Komerční banky) ztratila na hodnotě svých akcií v úterý 3,1 procenta a BNP Paribas 4,3 procenta.  Ve Velké Británii je pozoruhodný také pokles cen akcií velmi stabilizované banky Barclays o 3,6 procenta. Euro Stoxx bankovní index poklesl v úterý o 4,9 procenta hodnoty a v pondělí to bylo již o 2,8 procenta.

V bankovním sektoru v celé Evropě se projevuje ztráta důvěry ve schopnost evropských bank realizovat růst výnosů při uplatnění záporných úrokových sazeb. Jen tak mimochodem, tento index klesl od počátku tohoto roku v hodnotě o více než jednu třetinu!

Důsledky jsou jasné: zájem o akcie bank je v současnosti poněkud poškozen a zejména institucionální investoři, ale i například hedgeové fondy, se jich v posledních týdnech a měsících rychle zbavovali. 

Zdá se, že italský bankovní sektor může být zdrojem jisté hospodářské nestability pro hospodářství celé Itálie a také celé  EU. V posledních měsících byla i v Itálii provedena podobná operace eliminace toxických aktiv z bilancí bank, jako byla provedena v závěru devadesátých let u nás, a zdá se, že by to mohlo ozdravit nejen italský bankovní sektor, ale také celé italské hospodářství.

Italská vláda se ovšem musí věnovat speciálně problému banky Monte dei Paschi, která představuje v tuto chvíli kruciální problém italského bankovnictví, a pokud by došlo k jejímu pádu, mělo by to samozřejmě velmi závažné následky. Zdá se však, že silný majetkový investor může pomoci tento bankovní ústav zachránit. A odvrátit od italské ekonomiky krizi, která by po pádu banky hrozila.