Ředitel tiskového z pražského arcibiskupství nemá rád islám

Jaroslav Bican

Milan Badal, ředitel odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského v ČT zpochybnil rozlišování mezi islámem a islamismem. Islám označil za náboženství s velmi silnými prvky násilí. Na věci ale není problematické jen to, co Badal říkal.

V úterý v České televizi hovořil Milan Badal. Řekl, že islám je náboženství s velmi silnými prvky násilí. Nejde podle něj o žádné bratrské a přátelské náboženství. Milan Badal mluvil jako soukromá osoba. Prezentoval pouze své vlastní názory, tak jak to činí vždy. Není totiž tiskovým mluvčím pražského arcibuskupství.

Milan Badal je ředitelem „Odboru vnějších vztahů — tiskového střediska“ Arcibiskupství pražského, jak se uvádí na webových stránkách arcibiskupství. Jedná se však o pouhou shodu okolností. Milan Badal vyjadřuje jen své osobní názory. Tiskovým mluvčím Arcibiskupství pražského je Aleš Pištora.

Milan Badal mluví sám za sebe, ačkoli ho Česká televize tituluje jako ředitele Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a její redaktor se ho doptává na vyjádření kardinála Dominika Duky. To je ale pouhá nešťastná souhra náhod.

Podle svého životopisu na stránkách Rady Českého rozhlasu je Milan Badal tajemníkem pražského arcibiskupa. Ředitel Odboru vnějších vztahů — tiskového střediska Arcibiskupství pražského Badal je členem rady Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu je orgánem, který uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu. Ředitel tiskového střediska Arcibiskupství pražského uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu. Milan Badal vždycky prezentuje jen své vlastní názory. Milan Badal byl také místopředsedou Rady České televize...

Milan Badal je ředitelem Odboru vnějších vztahů — tiskového střediska Arcibiskupství pražského, vyjadřuje však jen své osobní názory. Repro DR

Podobně by bylo možné pokračovat. Kromě zavádějících informací, které Milan Badal prezentoval a které zřejmě čerpá z pochybných zdrojů, jak upozornil server Aktuálně.cz, však případ Milana Badala vede k úvahám, co to znamená být úředníkem pražského arcibiskupství, ředitelem zdejšího tiskového střediska, blízkým spolupracovníkem kardinála, nezávislým intelektuálem, který v různých médiích bez obalu prezentuje své názory, a členem rad veřejnoprávních institucích, jako je Rada Českého rozhlasu či Rada České televize. A nakolik je vůbec možné tyto role skloubit a zda se poněkud netlučou.

Pokud redaktoři České televize do vysílání pozvou ředitele odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského pravděpodobně očekávají, že se něco dozví o oficiálních názorech a postojích arcibiskupství, případně arcibiskupa. A ono ne, o těch jim úředník zodpovědný za komunikaci pražského arcibiskupství nic neřekne. Jak Badal uvedl na dotaz Aktuálně.cz k vystoupení v České televizi: „Já vždycky prezentuji vlastní názory, nejsem tiskový mluvčí pražského arcibiskupství.“

Stejně zvláštní je, když člověk, pod kterého spadá tiskové středisko, má za úkol v Rada Českého rozhlasu uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu. Badal říká, že je svobodný člověk , který má příčetného šéfa.

Otázka je, co je příčetného na tom, když není jasné, kde začíná a kde končí působení Badala svobodného intelektuála, který dává rozhovory pro Parlamentní listy, radního, který dohlíží na plnění úkolů veřejné služby Českého rozhlasu, a šéfa přes vnější komunikaci pražského arcibiskupství.