Konečné řešení moravské otázky

Radovan Bartošek

Pokud si jsme schopni uvědomit, jaké zlo páchá stereotypní generalizace právě Židům nebo Romům, možná by stálo za to zkusit takový přístup rozšířit i na Moravany.

Je to k neuvěření, ale na Moravě žijí i Moravané. To velké písmeno není omyl, moravská národnost skutečně existuje. Moravané jsou největší národnostní menšinou v České republice: při sčítání lidu v roce 2011 nás bylo přes půl milionu a v roce 1991 dokonce hodně přes milion.

Moravany zkrátka musíme rozsoudit. Stejně jako soudíme Romy, Ukrajince, ženy, cyklisty, pejskaře, uprchlíky, vegetariány a mnoho dalších. Podle toho, jaký druh soudu ke konkrétní skupině vyřkneme, se potom dělíme do různých diskusních klubů, které se upřímně a ze srdce tu s větší, tu s menší intenzitou nenávidí.

„Lajkování“ a „dislajkování“ jednotlivých societ se sdružuje do jakýchsi množin. Když jste vegetarián, ekolog a studujete humanitní obor na filozofické fakultě, očekává se od vás, že budete mít rád uprchlíky a budete pohrdat pokladní v supermarketu. Ta naopak rovnáním zboží v regálech a neplacenými přesčasy prohlédla smysl života a „sluníčkářům“ bude přát leda tak oprátku a uprchlíkům děravý člun.

Antihipsterství a křupanství

I když je takové schématické a předsudečné zjednodušování absurdní, občas na ně přistupujeme všichni. Neuvěřitelně to totiž zjednodušuje realitu. Všichni tak nějak tuší, co mohou od „těch druhých“ čekat. Do mlýnku sociálních konstrukcí tak spadnou i Moravané.

Když to slovo uslyšíme, na první dobrou nám stereotyp vyhodí následující obrazy: kroj, víno, cimbál, volič Miloše Zemana. První a třetí heslo vzbuzují pobavený úsměv, to poslední rozzlobený škleb. Když někdo volí Zemana, tak to je přece samo sebou nevzdělaný pitomec (což ostatně ilustrují ty kroje, divná muzika a chlastání), kterému imponuje neskrývaný alkoholismus Hradního pána, ale v politice se nevyzná a tak to pořád kazí těm úspěšnějším a chytřejším.

Podíl obyvatel, kteří se hlásí k moravské národnosti. Ilustrace Jan Boček

Morava a s ní přece logicky i Moravané prostě nevolí jako Praha. A to je něco, co se neodpouští. Když se někdo označí za Moravana, je to jako by přihlásil k odpovědnosti za vše antihipsterské, křupanské, hloupé a zpátečnické v naší zemi. Jako by být Moravanem z principu nemělo obsah, který lze brát vážně.

Ve hře stereotypů ale můžeme pokračovat. Vezměme si třeba Židy: intrikují, jedí pořád česnek, myslí jenom na peníze a… Pokud jste se pobouřeně zarazili a klepete si na čelo, dobře děláte. Možná, že mezi Židy jsou lidé, kteří jsou úspěšnými finančníky, ale to přece nevypovídá zhola nic o židovství nebo o jedincích, kteří se k židovskému národu hlásí.

Pokud si jsme schopni uvědomit, jaké zlo páchá stereotypní generalizace právě Židům nebo Romům, možná by stálo za to zkusit takový přístup rozšířit i na Moravany.

Vrátíme se tím na začátek našeho ptaní se, kdo to vlastně Moravané jsou, protože o nich kromě stereotypních předsudků nevíme nic. Kromě toho, že jimi je hodně přes půl milionu našich spoluobčanů. Ale aspoň nás to donutí začít dialog.

Pokud se s Moravany začneme seriózně bavit, zároveň si tím odpovíme i na to, co s Moravany v naší společnosti dělat. Nic jiného, než co se všemi ostatními etnickými, národnostními, či náboženskými skupinami. Prostě a jednoduše je respektovat a nechat svobodně žít a rozvíjet se.

  Diskuse
  June 13, 2016 v 17.42
  Kdy bude konec moravské a dalším otázkám?
  Už to vypadalo, že po rakouské, polské, slezské, židovské, rusínské, německé, slovenské a maďarské otázky se v českých dějinách vyřeší i otázka moravská. Alespoň to explicitně zmínil Jan Kalvoda, který po boku s Františkem Dohnalem prosadili koncem devadesátých let do neogottwaldovského krajského uspořádání i kraj Vysočina. Bohudík se tak nestalo a moravská otázka tu je dál. Půl milionu nečeských a další čeští Moravané, kteří se spontánně dopisují do sčítacích archů je jen jeden z nepatrných ukazatelů.

  Děkuji autorovi za podnětný článek. Jak tvrdí jeden bonmot, Češi se z tendence všechno unifikovat proberou asi až tehdy, kdy hranice jimi ovládaného území bude tvořena příkopem Pražského Hradu.

  "Moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní."

  (T. G. Masaryk)