Výdaje na důchody stouply, na podporu v nezaměstnanosti poklesly

Jaroslav Bican

Celková výše sociálních výdajů za loňský rok podle Ministerstva práce a sociálních věcí přesáhla částku 489 miliard korun. Více peněz bylo vydáno na důchody, naopak objem prostředků na podporu v nezaměstnanosti se oproti 2014 snížil.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled sociálních výdajů za rok 2015. Jejich celková výše byla 489,2 miliardy korun. V porovnání s rokem 2014 narostly o 10,3 miliardy. Převažující část těchto prostředků, 385,5 miliard korun, tedy 78,8 %, šlo na důchody, což bylo o téměř 9,1 miliardy korun více než v předchozím roce. Ke konci roku 2015 byl zaznamenáván meziroční nárůst celkového počtu důchodců o 0,4 % na 2,874 milionu.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 8,3 miliard korun, tedy o téměř miliardu korun méně než v roce 2014. Tento pokles byl podle Ministerstva práce a sociálních věcí ovlivněn především nižším počtem uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti. Zatímco v roce 2014 činil průměrný měsíční počet těchto uchazečů necelých 116 tisíc, v roce 2015 jich bylo bezmála 102 tisíc.

Na dávky nemocenského pojištění, které zahrnují nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, bylo vynaloženo 24,1 miliard korun. Ve srovnání s předchozím rokem tato částka narostla o dvě miliardy korun. Nejvíce vzrostly výdaje na nemocenskou, o 1,5 miliardy korun, a to vzhledem k nárůstu počtu proplacených dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že v roce 2015 bylo ukončeno 1,53 milionu případů dočasné pracovní neschopnosti, což byl meziroční nárůst o 241 tisíc případů. Celkový počet prostonaných dní vzrostl o 5,7 milionu na 63,2 milionu. Naopak se však snížila průměrná délka trvání ukončeného případu o 3,6 dnů na 41,4 dnů.

Prostředky vydané na pomoc v hmotné nouzi se snížily

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi zahrnující příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc v loňském roce činily 10,5 miliardy korun při meziročním poklesu o téměř 0,8 miliardy. Oproti roku 2014 se také snížil počet vyplacených dávek.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením byly v roce 2015 vyplaceny v objemu 1,9 miliardy korun. Z toho 1,1 miliardy byly výdaje na příspěvek na mobilitu a 0,8 miliardy příspěvek na zvláštní pomůcku. Celkem se jednalo o nárůst o 10,8 milionu korun ve srovnání s předchozím rokem.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí vzrostla také částka určená na příspěvek na péči, a to o 0,8 miliardy korun na 21,2 miliard. V průměru bylo měsíčně vyplaceno 337 tisíc příspěvků, z toho 108,9 tisíc v I. stupni závislosti, 110 tisíc ve II. stupni, 75 tisíc ve III. stupni a 43,1 tisíc ve IV. stupni závislosti.

Na dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče bylo v roce 2015 uvolněno celkem 37,6 miliardy korun, což bylo o 0,1 miliardy více než v předchozím roce. O 0,3 miliardy korun narostly výdaje na příspěvek na bydlení a o 0,2 miliardy korun na odměnu pěstouna. Zároveň ale poklesly výdaje na rodičovský příspěvek o 0,4 miliardy korun a na přídavek na dítě o 0,1 miliardy.

V loňském roce bylo podle ministerstva v průměru měsíčně vyplaceno 927,5 tisíc dávek státní sociální podpory a 27,2 tisíc dávek pěstounské péče. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán u příspěvku na bydlení, o čtyři tisíce dávek měsíčně, a nejvyšší absolutní pokles u přídavku na dítě, o 19,6 tisíc.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2015 1 297,3 miliardy korun. Naopak příjmy dosáhly 1 234,5 miliardy korun, schodek hospodaření byl tedy 62,8 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2014 se deficit státního rozpočtu snížil o 15 miliard korun, oproti schválenému rozpočtu dokonce o 37,2 miliardy korun.

    advertisment