Gender v textech Michaela Jacksona

Ivana Recmanová

Michael Jackson ve svých textech často tematizuje gender. Kromě sexismu se mu občas daří i narušovat některé stereotypy. Ve vztahu k vlastní osobě pak často řeší pojetí mužství, ke kterému byl vychováván, a s nímž se nikdy neztotožnil.

Umělecké dílo a genderová performace Michaela Jacksona sklízely obdivné i kontroverzní reakce po mnoho desetiletí (například hláška „Byl jediným černochem, kterému se povedlo stát se běloškou“, což také poukazuje na ableistické odmítnutí jeho kožní choroby, vitiliga).

Jeho texty nicméně zahrnují škálu různých přístupů k genderovým identitám a performaci genderu, ať už genderové stereotypy podporují, či je vyvracejí.

K jeho repertoáru nepochybně patří nahrávky, které zobrazují ženy v nelichotivém světle, například Billie Jean, Dirty Diana (otravné fanynky), The Way You Make Me Feel (doplněna videoklipem, ve kterém je zobrazeno sexuální obtěžování nebo metaforické skupinové znásilnění), Give In To Me (žena tu vystupuje jako sexuální objekt, který se musí podřídit touhám vypravěče), HIStory (zde se zpívá „Every soldier dies in his glory“ — zájmeno „his“ je mužského rodu, neutrální by bylo „their“ —, což přehlíží existenci vojaček) nebo dokonce Song Groove AKA Abortion Papers.

Jak nicméně poukazuje Joseph Vogel, text poslední písně se akorát „pokouší zodpovědět citlivou otázku promyšleným způsobem“, čili nemusí soudit ženy za potrat.

Jackson vyrostl v rodině zbožné a konzervativní matky, Katherine Jackson, která se mu pokusila vštípit patriarchální chápání mužství. Přiznala sev nahrávkách rabína Shmuleyho: „Říkávala jsem Michaelovi: Nechci, abys byl takový. Jsi muž. Musíš být silný. To víte. Ale on je jemný. Má prostě jemnou povahu.“ Tato výchova je reflektována v písni Will You Be There, kde Jackson zpívá:

But they told me

A man should be faithful

And walk when not able

And fight ‘til the end

But I‘m only human

(Ale řekli mi

Že muž by měl být věrný

A kráčet, když toho není schopen

A bojovat do konce

Ale jsem pouze člověk)

Je to vlastně reflexe patriarchálních stereotypů, které přeceňují mužskou sílu a odolnost. Dalším příkladem patriarchálního vnímání maskulinity v Jacksonově tvorbě je v písni Bad, kde se zpívá:

Your talk is cheap

You‘re not a man

(Tvá mluva je prostá

Nejsi muž)

Jedná se o sociálně uvědomělou píseň, jejíž videoklip zachycuje mladého černocha, který žije dva životy: jeden jako student na prestižní škole a další jako gangster ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podobně je maskulinita pojata i v písni Will You Be There.

Písn Bad i Will You Be There nejsou nicméně jediné, které se maskulinitou zabývají. Whatever Happens vypráví příběh dvou partnerů, kde je upracovaný muž konfrontován manželkou či přítelkyní slovy:

It‘s you what makes me happy

(To ty mě činíš šťastnou)

Naznačuje, že od něj neočekává, že jí bude přinášet materiální dary. V písni Soldier Boy, kterou napsal, Jackson popisuje dětského gangstera, který zavraždí ženu a společnost „nepomůže mu najít, najít cestu zpět“, aby unikl sociopatologickému chování.

Jackson vyrostl v rodině zbožné a konzervativní matky, Katherine Jackson, která se mu pokusila vštípit patriarchální chápání mužství. Foto science20.com

Násilí na ženách je vlastně časté téma v Jacksonových písních, například ve Smooth Criminal či Little Susie. Objevuje se i znásilnění, což můžeme vypozorovat z textu Hollywood Tonight:

She‘s giving hot tricks to men

Just to get in

When she was taught that that‘s not clean

She‘s only fifteen

(Dělá s muži necudnosti

Prostě aby prošla

Ačkoliv ji učili, že se to nedělá

Je jí teprve patnáct)

Nebo skladba Slave to the Rythm, kterou Jackson nenapsal, a kde tanec funguje jako metafora sexu:

She dances to his needs

She dances ‘til he feels just right

(Tancuje podle jeho potřeb

Tancuje, dokud se on necítí dobře)

Hollywood Tonight navíc staví do popředí genderovou nerovnost a zároveň rozebírá nerovnosti mezi muži a ženami na pracovišti nebo v šoubyznysu a patriarchální dynamiku, která utlačuje i ty ženy, které se stanou úspěšnými:

Imprisoned in every paparazzi‘s camera,

every guy wished they could

Now it‘s back to reality for Ms. Hollywood

(Uvězněna ve fotoaparátu každého paparazziho,

každý chlap si přál, aby mohl

A teď se paní Hollywood vrátila do reality)

Byl si také vědom nerovností v sexu, což rozebírá v písni Superfly Sister:

Love ain‘t what it used to be

This is what they‘re tellin‘ me

Push it in, stick it out

That ain‘t what it‘s all about

Susie like to agitate

Get the boy and make him wait

Mother's preaching Abraham

Brothers they don‘t give a damn

(Láska není to, čím bývávala

Tohle je to, co se mi říká

Zasuň ho, vysuň ho

To není, o čem to celé je

Zuzka ráda agituje

Najde hocha a nechá ho čekat

Matka káže Abraháma

Bratrům, těm je to fuk)

Píseň se staví proti tomu, aby se vztahy soustředily kolem sexu a aby ženy byly vnucovány se podřídit touhám mužů.

Jacksonova představa ženskosti byla občas zevšeobecňující („Ženy jsou jemnější než muži“, „ženy jsou velmi inteligentní“), ale také narušovala genderové stereotypy. Obdivoval několik žen, například svou matku nebo herečku Elizabeth Taylor (pro druhou složil píseň Elizabeth, I Love You, kde vyslovuje přání „být jako ona“).

Tak jako Jackson vyvrátil zlo v písni Bad,

So listen up

Don‘t make a fight

(Tak poslouchej

Nezačni se prát),

nebo

We could change the world tomorrow

This could be a better place

If you don‘t like what I‘m sayin‘

Then won‘t you slap my face

(Zítra bychom mohli změnit svět

Mohlo by to být lepší místo

Jestli se ti nelíbí, co říkám

Co kdybys mi tedy dal facku),

vyvrátil stejným způsobem nebezpečno v písni Dangerous, ačkoliv tentokrát mluví o ženě:

This girl was persuasive

This girl I could not trust

The girl was bad

The girl was dangerous

But her inner spirit and words

Were as sharp as

A two-edged sword

But I loved it

Cause it‘s dangerous“

(Ta holka byla přesvědčivá

Té holce jsem nemohl věřit

Ta holka byla zlá

Ta holka byla nebezpečná

Ale její vnitřní duch a slova

Byly tak ostré jako

Dvojsečný meč

Ale líbilo se mi to

Protože je to nebezpečné)

Text popisuje manipulátorku, jejíž šarm spočívá ve slovech, což perfektně sedí k ostatním písním z alba Dangerous, kde se rozebírají šarm a slova, například She Drives Me Wild nebo Give In To Me.

Dangerous právě ukazuje Jacksonovu zálibu v ženách, které odmítají být „hodnými holčičkami“ a obecně vyvracejí genderové stereotypy. Vlastně jedna z písní na albu, Keep The Faith, kde se Jackson obrací k muži i ženě, výslovně podporuje oba rody, aby měly vůli uskutečnit své sny a záměry a získaly sebevědomí.

Taktéž vychvaloval dívky, které vykazují znaky mužského chování. Jeho text k písni Tomboy pobízí ženy, aby přijaly svou identitu:

Tomboy, tomboy, tomboy, you are moon, you are a star

You shine to people‘s lives, bring back the hope and a smiles There‘s no one to tell you can‘t

Because you can if you want

No one can let you down and tell you can‘t

To be that you feel in your heart

(Uličnice, uličnice, uličnice, jsi měsíc, jsi hvězda

Záříš v lidských životech, navracíš naději a úsměvy

Nikdo ti nemůže říci, že nemůžeš

Protože můžeš, pokud chceš

Nikdo tě nemůže shodit a říci ti, že nemůžeš

Být tím, co cítíš v srdci)

Tato píseň nejspíš hovoří o jeho sestře Janet Jackson, která se, podle svých vlastních slov, oblékala do černé a červené. Michael Jackson byl své sestře blízký a chránil ji. Když dospívala, bojovala s váhou a on ji škádlil, aby shodila přebytečná kila.

Ačkoliv to vypadá na kruté chování, Jackson si byl vědom toho, že to, co říkal, bylo „špatné“, ale nechtěl, aby se nenáviděla, jak to dělávala předtím. V tomto případě udělal něco podobného tomu, co později provedl v písni a videoklipu Bad — choval se způsobem, který by byl většinově vykládán jako nesprávný, ale udělal to v něčí prospěch.

Michael Jackson se nikdy veřejně nenazval feministou, ale jeho záměrem bylo dát hlas těm, kteří ho postrádali, přičemž jeho texty se právě dotýkají sporných otázek genderu nebo genderové nerovnosti.

Ačkoliv některé jeho písně zobrazují ženy nelichotivě (Dirty Diana, Billie Jean nebo The Way You Make Me Feel), najdeme v jeho tvorbě spousty emancipačních písní, které by neměly zůstat zapomenuty.

Sloupek je překladem článku Thoughts on Michael Jackson's Lyrics And Gender od Ivany Recmanové, který vyšel 28. června 2016 v Journal of Michael Jackson Studies.