Na úřad ombudsmanky se lidé nejčastěji obracejí kvůli sociálnímu zabezpečení

Vratislav Dostál

Na úřad Veřejného ochránce práv se v loňském roce obrátilo sedm a půl tisíc lidí, nejčastěji šlo o záležitosti týkající se sociálního zabezpečení, přibylo ale také stížností z oblasti ochrany práv dětí a rodiny.

Na úřad Veřejného ochránce práv se v loňském roce obrátilo 7 541 osob, úřad loni uzavřel celkem 7 679 podnětů a případů. Ve srovnání s předchozími roky se na ochránkyni loni obracelo více lidí s problémy, které spadají do její působnosti. Nejčastěji šlo o záležitosti týkající se sociálního zabezpečení, ale přibylo i stížností z oblasti ochrany práv dětí a rodiny.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Častěji než v minulých letech byla namítána diskriminace a zvýšil se také počet stížností na průtahy v soudních řízeních. Informuje o tom ombudsmanka Anna Šabatové ve své výroční zprávě za rok 2015. Výroční zprávou ochránkyně informuje Poslaneckou sněmovnu o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů.

Na základě svých poznatků také zformulovala šest témat, jimiž by se měla Poslanecká sněmovna zabývat. Veřejná ochránkyně práv doporučuje Poslanecké sněmovně, aby změnou právních předpisů zlepšila postavení rodičů žádajících o rodičovský příspěvek nebo o volbu způsobu čerpání příspěvku a aby odstranila znevýhodnění zaměstnanců s výdělkem nižším než minimální mzda při placení zdravotního pojištění.

Doporučuje také zajistit kvalitnější péči o seniory, čemuž by prý napomohlo, pokud by zákon stanovil minimální materiální a personální požadavky na zařízení pobytových sociálních služeb. Rovněž doporučuje, aby byla zrušena povinnost stavebních úřadů řešit namísto soudů časté spory mezi vlastníky a uživateli domů o příjem rozhlasového a televizního vysílání.

Šabatová věří, že se jejími doporučeními budou poslanci zabývat přinejmenším stejně intenzivně, jako se věnovali doporučením, která jim adresovala v uplynulých dvou letech svého funkčního období. Z patnácti dosud předložených doporučení jich zůstává nenaplněno pouze šest.

Její tiskový odbor například připomíná, že doposud chybí zákon o opatrovnictví, který by zlepšil postavení a ochranu osob omezených ve svéprávnosti. Nepodařilo se také zajistit kolizním opatrovníkům nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti orgánem sociálně-právní ochrany dětí, což zhoršuje možnosti opatrovníků hájit zájmy dítěte u soudu.

    Diskuse