Cenu Pelikán letos obdrží Anna Šabatová

Vratislav Dostál

Dvanáctou Cenu Pelikán za práci pro politickou kulturu a občanský dialog obdrží ve čtvrtek v Olomouci Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Zároveň s předáním ceny se uskuteční debata Humanismus dnes. Všeobecná lidská práva pro všechny?

Cenu Pelikán za rok 2015 obdrží Anna Šabatová. Oceněna bude za dlouhodobou práci na poli obrany lidských práv. Organizátoři připomínají její angažmá v Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných před rokem 1989 či úctyhodnou práci ve vedení Českého helsinského výboru a ve funkci Veřejné ochránkyně práv po listopadové revoluci. Cenu uděluje dvouměsíčník Listy.

Slavnostní předání proběhne ve čtvrtek v Olomouci na třídě Kosmonautů 1 od 17:30. Zároveň s předáním ceny se uskuteční debata Humanismus dnes. Všeobecná lidská práva pro všechny? V debatě vystoupí veřejná ochránkyně práv Slovenské republiky Jana Dubovcová, politický komentátor a signatář Charty 77 Petr Uhl, signatářka Charty 77 a publicistka Hana Holcnerová a politolog Lukáš Jelínek.

Cena Pelikán Cena je pojmenována po Jiřím Pelikánovi (1923—1999), olomouckém rodákovi, jedné z osobností Pražského jara 1968. Pelikán byl od roku 1979 prvním „československým“ poslancem Evropského parlamentu.

Cena je udělována osobnostem, které naplňují ideál časopisu Listy. Prosazují hledání pravdy v otevřeném a demokratickém dialogu, přitom však neváhají vystupovat proti společenskému zlu, a to ani za cenu osobních obětí či ztráty popularity.

Prvním nositelem Ceny Pelikán se v roce 2004 stal Tadeusz Mazowiecki, první nekomunistický premiér v bývalém sovětském bloku po změnách roku 1989, dalšími pak spisovatelka Alena Wagnerová (2005), maďarský bohemista György Varga (2006), polský novinář Adam Michnik (2007), politik a politický filosof Jaroslav Šabata (2008), politoložka Vladimíra Dvořáková (2009), německý katolický kněz Anton Otte (2010), slovenská předsedkyně vlády Iveta Radičová (2011), rakouská novinářka Barbara Coudenhove-Kalergiová (2012), evangelický kazatel Miloš Rejchrt (2013) a ekonom Václav Klusoň (2014).

O ceně hlasuje — vždy jednomyslně — výbor ve složení Antonín J. Liehm, Karel Skalický, Jan Šimsa, Jiří Vančura (†) a tříčlenná redakce Listů: Tomáš Tichák, Václav Žák a Patrik Eichler.

Nositel ceny smí vybrat v zahraničí jednoho mladého zájemce o českou kulturu, jenž je poté redakcí pozván k měsíčnímu pobytu v České republice.

Časopis Listy založil Jiří Pelikán v roce 1971 v římském exilu.