Vláda zvýšila příspěvek na péči i sankce za nelegální sociální služby

Vratislav Dostál

Vláda schválila návrh zákona, který zvýší o deset procent příspěvek na péči. Ten je poskytován lidem závislým na péči jiné osoby. A na dva miliony Sobotkův kabinet zvýšil pokutu za provozování sociálních služeb bez registrace.

Vláda Bohuslava Sobotky v pondělí přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové, který navyšuje od prvního července příštího roku příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. K valorizaci příspěvku pro zdravotně postižené nedošlo od zavedení systému v roce 2006.

Nově upraveny budou také pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb, a to v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.

„Považuji za zásadní, že jsme přesvědčili ministra financí o navýšení o celých 10% už od 1. srpna příštího roku. Lidé, kteří příspěvek pobírají, si desetiprocentní valorizaci určitě zaslouží,“ řekla ministryně Michaela Marksová-Tominová. S ohledem na dopady na státní rozpočet se bude příspěvku na péči zvýšen ve dvou krocích, a to s účinností od 1. července příštího roku o pět procent a od 1. ledna roku 2017 o zbývajících pět procent.

„Jsem rád, že naše vláda dnes udělala v této věci důležitou změnu. Jde o pomoc zejména pro ty, kteří se ve své složité životní a zdravotní situaci neobejdou bez pomoci a péče. Dlouholeté zmrazení valorizace tohoto příspěvku dostalo postupně řadu těžce zdravotně postižených do složité finanční situace, a i proto je dnes navržená valorizace tolik důležitá,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta a upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb.

Novela zákona o sociálních službách se zabývá také poskytováním sociálních služeb bez příslušného oprávnění, tj. bez registrace. Ombudsmanka Anna Šabatová opakovaně upozornila, že nelegální sociální služby jsou poskytovány bez garance kvality, v řadě případů není klientům poskytována odpovídající péče a dochází k vážnému ohrožení jejich zdraví.

Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb vláda zvyšuje z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.