Obce brání místním referendům, vyplývá z analýzy Transparency International

Jaroslav Bican

Podle analýzy Transparency International obce brání tomu, aby občané rozhodovali v místních referendech. Používají k tomu řadu metod, například referendum se stejnou či podobnou otázkou vypíšou v jiném termínu, než chtěl přípravný výbor.

Organizace Transparency International ve středu představila analýzu čtyřiceti sedmi místních referend, které se u nás uskutečnily v roce 2014. Jednalo se o rekordní počet. Nejčastěji se v nich hlasovalo o nakládání s obecním majetkem (dvacet osm referendových otázek ze šedesáti osmi), dále o místních záležitostech veřejného pořádku (osmnáct otázek), sem patří i v minulém roce často diskutovaná problematika omezení hazardu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Účast v referendech od roku 2010 setrvale klesá, v roce 2014 byla v průměru 42,2 %. Z celkového počtu jich bylo platných pouze dvacet čtyři. Zásluhu na tom kromě nezájmu občanů mají také obstrukce ze strany obcí. „Člověk by předpokládal, že obce bude názor veřejnosti vyjádřený v referendu zajímat. V řadě případů se ale o názor většiny občanů nejen nezajímají, ale aktivně jeho vyjádření brání,“ zdůrazňuje programový ředitel Transparency International Radim Bureš.

Na skutečnost, že častou překážkou v konání místních plebiscitů jsou právě obce, upozornil Deník Referendum už ve své analýze v září 2014. Transparency International poukazuje na celou řadu metod, které k tomu obce používají. Obec například vypíše referendum se stejnou nebo podobnou otázkou, ale v jiném termínu, než chtěl přípravný výbor referenda. Ten potom nemá například čas na informační kampaň, případně jinak formulované otázky mohou být pro hlasující občany matoucí.

Obce také vyškrtávají podpisy, které vykazují byť minimální formální nedostatky, nebo jsou pokutováni ti, kteří se omylem podepsali dvakrát. Dalším způsobem, jak obce referenda obstruují, je informační blokáda, kdy referendum je vyhlášeno, ale obec nespolupracuje v informování o místě a čase konání referenda. Informace o referendu nezveřejní ani radniční periodika nebo se také například velmi obtížně hledají volební místnosti. Podle Transparency International se rovněž stává, že v případech, kdy je referendum platné a závazné a vyzývá obec k nějaké činnosti, ta stejně nekoná. 

Transparency International připravila manuál pro občany

Deník Referendum ve své analýze poukázal na to, že je evidentní, že se u nás politici referend bojí. „Angažovaná veřejnost čelí obstrukcím zastupitelů a soudy jim evidentně nejsou schopny nebo ochotny — s čestnou výjimkou Ústeckého kraje — poskytnout dostatečnou oporu. Politici si většinou za žádnou cenu nepřejí, aby občané, kteří je přitom zvolili do zastupitelských lavic, o něčem rozhodovali přímo, přestože to Ústava předpokládá,“ píše se v analýze DR k problematice místních referend. 

Transparency International navrhuje několik opatření, která by mohla posílit pořádání referend na místní úrovni. Například vyzývá Ministerstvo vnitra, aby plně využilo svých možností k informování obcí o náležitostech řádné administrace místních referend.

Organizace se také obrátila na Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Asociaci krajů se žádostí o spolupráci při informování obcí o možnostech efektivní organizace místních referend. Transparency International rovněž připravila Kuchařku místního referenda — Manuál pro aktivní občany.

Ministerstvu vnitra Transparency International také předložila k posouzení několik legislativních návrhů. Jejich cílem je zajistit respektování otázek a termínu referenda navržených přípravným výborem. Obsahují také opatření proti nečinnosti obce v případě závazného referenda. Organizace také prosazuje snížení požadavku na účast 35 % osob v referendu, která je nutné pro jeho platnost.

    Diskuse