Také zelení chtějí nádraží v centru Brna

Vratislav Dostál

Jihomoravští zelení spustili petiční akci za zachování nádraží v centru Brna. Signatáři petice zároveň podporují občanskou alianci Referendum 2014 v její snaze vyvolat místní referendum o poloze nádraží.

Jihomoravští zelení spustili petiční akci za zachování nádraží v centru Brna, akce je adresována hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalu Haškovi z ČSSD. V Brně nyní také probíhá sběr podpisů pod petici za vyhlášení místního referenda o poloze nádraží, ke které se ze zákona mohou připojit pouze obyvatelé města.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„My ale věříme, že obyvatelé Jihomoravského kraje, ale i další občané České republiky, kteří do Brna pravidelně dojíždí, by měli mít možnost se vyjádřit také — odsun by se totiž dotknul především jich. Svůj zájem na modernizaci nádraží ve stávající poloze tedy mohou nyní hejtmanu Haškovi tlumočit skrze petici dostupnou na petičních stáncích v Brně a dalších obcích,“ uvedla strana v tiskovém prohlášení.

Signatáři petice zároveň svým podpisem vyjadřují podporu občanské alianci Referendum 2014 v její snaze vyvolat místní referendum v Brně o poloze nádraží. „Do Brna jezdíme pravidelně a vyhovuje nám, když můžeme vystoupit na nádraží v centru a bez zbytečného zdržování přestoupit na jednu z devíti linek MHD směřujících takřka do všech částí města,“ píše se v petici.

„Pane hejtmane, udělejte prosím vše pro to, aby se nám nezhoršil přístup k veřejné dopravě a neprodlužovalo každodenní cestování. Zasaďte se o to, aby hlavní nádraží zůstalo v centru města, jak je to obvyklé v mnohých evropských metropolích,“ vyzývá petice Michala Haška.

Z nedávné studie Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno, zpracované na objednávku SŽDC firmou IKP Consulting, vyplývá, že modernizovat nádraží ve stávající poloze je možné. Odsun nádraží by znamenal nutnost miliardových investic na vybudování nové infrastruktury, a posílení městské hromadné dopravy by si vyžádalo dalších 150 milionů korun ročně, jak uvádí Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno z roku 2007.

Vzhledem k tomu, že aktuální varianta odsunutého nádraží nepočítá s vybudováním severojižního kolejového diametru, tedy železničního tunelu pod městem, kterým měly jezdit regionální vlaky, prodlouží se doba cestování z regionu do Brna o pět až sedm minut, a stejně tak je nutné počítat s dalším zdržením způsobeným nutností využít pro cestu do centra města MHD, především pak v době mimo špičku, kdy jsou intervaly mezi spoji veřejné dopravy delší.

Proto se odsun nádraží bytostně dotkne i těch, kteří v Brně nebydlí, avšak pravidelně do něj dojíždí. Zelení proto vyzývají hejtmana a zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby vyslyšeli přání právě těch občanů, kteří do Brna pravidelně dojíždí například za prací či studiem.

„Stávající poloha brněnského hlavního nádraží je pro všechny výhodná: pěší dostupnost z centra je pohodlná, a obyvatelům města i těm, kteří do Brna dojíždí, šetří peněženky i zdraví — odsun nádraží z centra města by totiž nevyhnutelně vedl také ke zhuštění automobilové dopravy, která již tak způsobuje, že míra znečištění ovzduší ve městě Brně pravidelně mnohonásobně překračuje zákonem stanovené limity,“ připomínají zelení.

    Diskuse