Vláda chce snížit počty konzumentů návykových látek

Jaroslav Bican

Akční plány pro oblast tabáku, alkoholu a hazardu, které představila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, chtějí přispět ke snížení počtu konzumentů návykových látek.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil společně představili Akční plány pro oblast tabáku, alkoholu a hazardu, které v uplynulém roce schválila vláda.

Plány jsou součástí Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 a strategie Zdraví 2020 a usilují o zlepšení situace v oblastech prevence, léčby, koordinace a financování. Do roku 2018 například obsahují cíl snížit spotřebu alkoholických nápojů o 3,5 %, užívání tabákových výrobků u osob starších 15 let o 8 % či narůstající trend hazardního hraní mezi dětmi.

„Všechny akční plány chtějí přispět ke snižování počtu konzumentů, míry či dostupnosti návykových látek. Reagují tak na současnou situaci užívání návykových látek v obecné populaci a hlavně mezi dětmi a mladistvými. Významným předpokladem pro úspěšnou realizaci plánů je jak spolupráce všech aktérů, tak i zajištění finančních prostředků na realizaci účinných opatření,“ říká k plánům náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil dodává: „Zvolili jsme formu akčních plánů proto, že zákony a jiná ustanovení mají často tendenci stočit se k výběru daní a nedokážou tak rychle reagovat na vzniklé situace. Akční plány mohou přinést konkrétní pomoc jednotlivcům i celým rodinám, pro které je závislost likvidační.“

Není jasné, zda na realizaci plánů bude dost prostředků

V současnosti denně kouří 23,5 % osob starších 15 let a 12,5 % osob starších 15 let denně pije alkohol. Alarmující je situace mezi dětmi, kdy 16 % patnáctiletých pravidelně kouří cigarety, téměř 20 % pravidelně pije alkohol a 24 % má zkušenost s užíváním konopí. Až 87 % mladistvých pak vnímá dostupnost návykových látek jako velmi snadnou.

S hazardním hraním má zkušenost třetina dospělé populace, riziko problémového hráčství se týká 400 tisíc lidí, vysoké riziko 150 tisíc a patologických hráčů je 100 tisíc. Zkušenosti s hraním má až 30 % mladistvých mezi 15 a 17 lety. Nejčastěji jde o online hraní, loterie a kurzové sázky. První zkušenosti děti získávají již ve věku 10 let.

Akční plán obsahuje celkem čtyřicet aktivit a šedesát dílčích úkolů. Část těchto aktivit by mohlo být zajištěno v rámci státního rozpočtu. V celkovém vyčíslení jde o finanční prostředky ve výši: 0,2 mil. Kč v roce 2015, 0,98 mil. Kč za rok 2016, 0,5 mil. Kč v roce 2017 a 100 tis. Kč za rok 2018.

Je zde také skupina aktivit, jejichž realizace si vyžaduje zajištění dodatečných zdrojů financování, respektive navýšení výdajů státního rozpočtu. Jde o finanční prostředky ve výši: 103,3 mil Kč v roce 2016, 106,5 mil Kč za rok 2017 a 118,5 mil Kč v roce 2018.

„Jsme určitě rádi, že vláda vzala na vědomí námi předložené akční plány, nicméně stále hledáme prostředky na jejich realizaci a doufáme, že to, co je nyní na papíře, se skutečně přenese do praxe,“ uzavírá Jindřich Vobořil. Akční plány vznikly ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, pod přímým dohledem premiéra.