Je zde někdo, kdo by moji zprávu šířil?

Redakce DR

Zveřejňujeme překlad dopisu afghánské intelektuálky Maryam Sahebi k pařížským událostem. Hovoří v něm za všechny truchlící muslimky a muslimy.

Je zde někdo, kdo by moji zprávu šířil? Vy, kteří jste byli brutálním způsobem zabiti ve Francii, mluvím k vám.

Odpočívejte v klidu. Vaše předčasná smrt spojila svět a přivedla ho do smutku. I Já vám nabízím svůj hluboký smutek v této nešťastné chvíli, přijměte prosím můj soucit i soucit ostatních muslimů na světě. Sdílíme vaši bolest.

Mnoho lidí, včetně muslimů, je hluboce zasaženo touto smutnou událostí. Všimla jsem si profilových fotografií lidí na sociálních sítích, které jsou zdobené francouzskou vlajkou. Mám hřejivý pocit u srdce. Když vidím měnící se profily, jsem šťastná, že žijeme pořád v době, kdy je mnohem více hodných a empatických lidí ve srovnání s touto malou skupinou teroristů, kteří podporují hrůzu a teror.

Nabízím svou hlubokou soustrast rodinám pozůstalých. Soucítím s vámi. Cítím a chápu váš zármutek a žal, protože jsem se narodila v zemi, kde jsou lidé každý den svědky těchto odporných činů, které mají kořeny v extremismu. Každý den v mé vlasti, v Afghánistánu, jsou nevinné děti, muži, ženy, staří, mladí, obětmi teroristických činů.

Mnoho lidí, včetně muslimů, je hluboce zasaženo touto smutnou událostí. Foto Afghan intelectuals

Jsem velmi ráda, že mnozí světoví vůdci odsoudili tento nelidský čin a vyjádřili tak solidaritu Francii. V Afghánistánu jsou zabíjeni lidé kvůli své etnické odlišnosti, ale bohužel ani náš prezident a ani další politici nám nejsou oporou. Nikdo nebude spravedlivě potrestán. Nikdo na světě neposlouchá smutný hlas těchto nevinných lidí.

Nezapomeňte, prosím, že máme společného nepřítele, a tím jsou extremismus a terorismus.

Poznámka překladatelky: Talibánci nedávno popravili sedm lidí včetně desetileté holčičky původem Hazara, což je jedná z etnických menšin převážně šíitského vyznání v Afghánistánu. V Kábulu i v dalších velkých městech po celé zemi proběhly velké demonstrace. V hlavním městě se protestujících sešlo bezmála deset tisíc.

Z perštiny přeložila FATIMA RAHIMI