Agrofert odpověděl na reportáž DR. Babiš poslal reakci na Twitteru

Redakce DR

Páteční reportáž Deníku Referendum přinášející další podrobnosti ke sporu moravského zemědělce Bohumíra Rady s Andrejem Babišem přiměla Agrofert k reakci. Na otázky DR přitom původně odpovědět odmítl.

Podívejte se na video, v němž Bohumír Rada líčí způsob, jakým jej Andrej Babiš připravil o Agro Jevišovice.

Předseda ANO, ministr financí, místopředseda vlády, vlastník Mafry a Agrofertu Andrej Babiš se v neděli na Twitteru obrátil na vydavatele Deníku Referendum: „Pane Patočka, kdyby Vás zajimala pravdivá fakta o zemědělci, kterému Agrofert spálil pole, tady jsou: bit.ly/dopis-DR.“ Reagoval tím na reportáž, která vyšla v DR v pátek.

Agrofert ve svém vyjádření ale neodpovídá na obsah páteční reportáže, popisující, jakým způsobem Andrej Babiš nepřátelsky převzal Agro Jevišovice a jak se původní vlastník Bohumír Rada pokouší soudní cestou získat od něj akcie zpět. Agrofert se namísto toho zaměřuje na vylíčení Bohumíra Rady jako osobně zcela nevěrohodného člověka.

Agrofert: Rada není věrohodný

Prohlášení, pod nímž je podepsaný mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, nejprve opakuje, že se Babišova firma nemíní k probíhajícím soudním sporům vyjadřovat. To také nečiní. Namísto toho se snaží Bohumíra Radu osobně znevěrohodnit.

Agrofert o Bohumíru Radovi mimo jiné tvrdí, že:

 • Je „jednou jedinou výjimkou, s níž má mezi stovkami svých akvizic Agrofert komplikace“.
 • Dodával ze všech partnerů nejméně kvalitní kuřata.
 • Dostal se do obrovských dluhů špatným hospodařením, mimo jiné nepromyšlenými investicemi v zahraničí a chovem krokodýlů nilských.
 • Odpustil mu osobní dluh třicet milionů korun,
 • Zatajil dluhy ve výši šedesát milionů korun, dlužil svým zaměstnancům mzdu, špatně se staral o zvířata.
 • Opakovaně byl postihován inspekcí životního prostředí, mimo jiné za neoprávněné provozování Bioplynové stanice.
(Celé vyjádření je přiloženo jako soubor na konci textu a odkazuje na ně také link v citaci Babišova tweetu.)

K případu spáleného pole tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvádí: „Marně a opakovaně jsme projevili dobrou vůli a panu Radovi nabízeli za jeho rostliny finanční náhradu. Opakovaně nechtěl. Po vyčerpání veškerých snah najít řešení skutečně nezbyla jiná možnost, než cizí rostliny z našeho pole odstranit.“ Výrokem přitom Hanzelka bezděčně porušuje zásadu nevyjadřovat se k probíhajícím soudním sporům Agrofertu, kterou deklaroval minulý týden v odpovědi na dotaz DR a znovu ji opakuje i v úvodu nedělního prohlášení.

Rada: Všechna obvinění jsou překroucená nebo smyšlená

Je jasné, že Bohumír Rada vidí vše jinak, proto ostatně vede s Babišovými podniky i s ním osobně soudní spory. Rozporuje už samo tvrzení, že spálené pole užíval neoprávněně. Na Babišově firmě se domáhá odškodného a také omluvy za výroky, které na jeho adresu uvedl přímo Andrej Babiš a jež pokládá za urážlivé. Na Babišovo Agro Jevišovice rovněž podal trestní oznámení pro dotační podvod, poněvadž Babišův podnik podezírá z toho, že na sporné pole požádal neoprávněně o dotace.

K současným obviněním vůči své osobě Rada říká: „Všechna tvrzení Agrofertu jsou buď překroucená nebo zcela smyšlená. A všechna jsem schopen vyvrátit nebo uvést na pravou míru. Samozřejmě ne všechno v mém dřívějším podnikání bylo zcela dokonalé, ale způsob, jakým to Babišův mluvčí podává, naprosto neodpovídá skutečnosti.“

Bohumír Rada u Agra Jevišovice: „Všechna tvrzení Agrofertu jsou buď překroucená nebo zcela smyšlená.

V každém případě metoda, kdy se Andrej Babiš pokouší znevěrohodnit nositele kritiky, namísto toho, aby se zabýval její podstatou, se v jeho podání neobjevuje poprvé. Opakovaně si na Babišovo osobní napadání stěžuje jeho sněmovní kritik, sociálně-demokratický poslanec Šincl, který rovněž popsal, jak si Babiš na jednání přinesl složku, z níž tahal smyšlená a překroucená obvinění ve snaze poslance zastrašit.

Pro redaktory DR, kteří se případem zabývají, nejsou kontroverzní mediální zprávy týkající se minulého podnikání Bohumíra Rady nové. Všechna tvrzení Agrofertu na adresu Bohumíra Rady Deník Referendum bere vážně, přezkoumá je a v nejbližší době vydá text, v němž čtenáře s tím, jak Babišova „pravdivá fakta“ obstojí, seznámí.

Páteční reportáž nazvaná Sedlák, kterému Babiš spálil pole, po něm chce vrátit i Agro Jevišovice byla třetím textem o sporech moravského zemědělce Rady s Agrofertem Andreje Babiše, publikovaným v DR. Konflikt mezi nimi připoutal celorepublikovou pozornost v červnu, kdy lidé Andreje Babiše ve sporu o pole u jihomoravského Velkého Karlova spálili Bohumíru Radovi totálním herbicidem úrodu krátce před sklizní. Případ tehdy otevřela reportáž v DR.

  Diskuse
  PM
  October 29, 2015 v 10.31
  Co smíme sledovat sledováním této scenérie
  Co doličuje zobrazení Bohumíra Rady u Agra Jevišovice?
  - finální stav masové produkce konzumního zboží v segmentu živočišné výroby?
  - doklad nejen trestuhodně koncipované deponie půdy ignorující selekci stratigrafie půdních horizontů, ale i trestuhodnou pravděpodobnost zahrnutí toxických (asfalt) látek do spodiny?
  - citlivého přičinlivého muže aktéra s nevinným robátkem v náručí?
  Co s tím .........bych se zeptal.