Šincl: Babišovi by měl někdo vysvětlit, že pomlouvat a lhát se nesluší

Vratislav Dostál

Po Občanech proti hazardu i sociálnědemokratický poslanec Šincl v rozhovoru pro DR obviňuje ministra financí Babiše z toho, že pracuje v zájmu hazaradní lobby. A vyjadřuje se k dalším jeho osobním útokům.

Andrej Babiš původně sliboval, že do konce loňského roku předloží komplexní novelu loterijního zákona, jejímž cílem bude regulace hazardu, ochrana hráčů či důraz na prevenci. Proč tak podle vás učinil až v polovině letošního roku?

Je pravda, že měl Babiš na základě úkolu z vlády vládní novelu loterijního zákona včetně úprav odvodu z hazardu předložit již začátkem roku. Tento úkol nesplnil. Bohužel tuto novelu začala sněmovna v prvním čtení projednávat až 30. září.

Tudíž není technicky možné, aby začala platit od 1. ledna příštího roku. Odpovědí na otázku, proč nastalo takovéto zpoždění, může být více: buď tuto problematiku Babiš a jeho úředníci na ministerstvu financí vůbec nezvládají, anebo za průtahy stojí hazardní lobby, pro kterou je každý rok navíc dobrý. Babiš mohl platnost novely odložit na základě schůzky s majitelem hazardní skupiny Synot a senátorem Ivem Valentou.

Ministerstvo financí nakonec do sněmovny prostřednictvím Jana Volného předložilo návrh, který řešil prakticky pouze daně z hazardu. Po obstrukcích opozice schválila vláda v pondělí podobný návrh. Jak jej hodnotíte?

Ve sněmovně jsem měl vcelku hodně výhrad již k novele Jana Volného. Mimo jiné mu vytýkám způsob, jakým zákon do sněmovny předložil. Totožný návrh byl totiž počátkem roku mediálně prezentován předními zástupci ministerstva financí.

Z toho usuzuji, že pan poslanec byl pouze formálním předkladatelem návrhu, který ve skutečnosti vznikl na úřadě Andreje Babiše. Ostatně tuto informaci mám potvrzenou také od několika pracovníků ministerstva financí. Už to samo o sobě je podivné, ten zákon měl být předložen poslancům jako vládní návrh zákona.

Tím, že byl předložen v podstatě formálně panem poslancem Volným, jakkoliv to pochopitelně jednací řád Poslanecké sněmovny umožňuje, vznikají významné pochybnosti o tom, zda se neobchází legislativní pravidla vlády. Na jejich základě je stanoven podrobný postup, jež jsou jednotlivá ministerstva povinna při přípravě návrhů zákonů dodržovat.

V důsledku toho neproběhlo vnitřní, ani vnější připomínkové řízení, v jehož rámci by mohly být odstraněny případné zásadní nedostatky návrhu. Tak byly ústřední orgány státní správy, stejně jako další subjekty, které jsou oprávněny se vnějšího připomínkového řízení účastnit, zbaveny možnosti se k návrhu relevantně vyjádřit.

Jedná se o kabinetní přijímání právních předpisů, jež vyulučuje veřejnou diskuzi, v jejímž rámci by bylo možné nalézt všeobecně akceptovatelné řešení. Poslední pojistkou pak už zůstává jen sněmovna. Další výhradou je to, že i když jde ve skutečnosti ministerskou novelu, tak návrh nijak nereflektuje fakt, že v listopadu 2013 zahájila Evropská komise s Českou republikou formální řízení, v jehož důsledku hrozí České republice reálná hrozba závažných finančních sankcí.

O co přesně jde?

Evropská komise spatřuje rozpor v zákonném požadavku, aby se sídlo právnické osoby oprávněné k provozování loterií a jiných podobných her nacházelo na území České republiky a dále v zákazu zahraniční majetkové účasti v takovýchto právnických osobách. Už při projednávání Volného novely ve sněmovně jsem uvedl, že pokud zákon nebude aspoň z malé části upraven některými rozumnými pozměňujícími návrhy, tak že ho nepodpořím.

Konkrétně jsem měl na mysli takové pozměňující návrhy, které by diferencovaly sazby dle společenské nebezpečnosti jednotlivých druhů loterií v podobném duchu, jak je uvedeno ve vládním návrhu novely zákona o hazardních hrách. Chtěl jsem také, aby byl přijat návrh, který by umožnil, aby aspoň malá část finančních prostředků z odvodu z loterií a jiných podobných her, jež je příjmem státního rozpočtu, byla napříště účelově vázaná na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství.

A jak tedy hodnotíte ten vládou schválený návrh?

Návrh, který nyní mimořádně schválila vláda, není dokonalý, ale alespoň částečně odstraňuje nedostatky, na které jsem upozorňoval.

Vláda ho schválila bez standardního připomínkovacího řízení a ve sněmovně ho chce protlačit ve zrychleném režimu. Co na to říkáte?

Jednací řád sněmovny tento způsob podávání návrhů zákona umožňuje. Sám si nicméně myslím, že klasická legislativní cesta řádného projednání je pro náš demokratický systém lepší.

Vládní návrh nicméně například aktivisté ze spolku Občané proti hazardu dost ostře kritizují. Jak se k němu postavíte ve sněmovně?

Jak jsem uvedl, jsme rád, že je vládní návrh konečně ve sněmovně. Má ovšem řadu nedostatků, které byly způsobeny tím, že jej Babiš nechal z původní přísné verze změkčit do podoby, která jde na ruku tvrdému hazardu. O zavedení přísnějších opatření budeme v rámci koalice diskutovat a já věřím, že se nám podaří je přidat.

Přestože v pondělí vláda návrh schválila, je evidentní, že v koalici panuje napětí. Podle Andreje Babiše jste vy a Jan Bartošek z KDU-ČSL dokonce ovlivněni hazardní lobby...

To je totální nesmysl. Já i kolega Bartošek jsme naopak opakovaně kritizovali liknavost při přípravě nového loterijního zákona. Osobně jsem k tomu měl dokonce několik interpelací a ve svém vystoupení k vládní novele loterijního zákona jsem kritizoval, že ministr Babiš zákon značně zpozdil a hlavně změkčil.

To, že mě nyní Babiš obviňuje z nějakého lobbingu, považuji za směšné. Připadá mi to podobné, jako když zloděj křičí „chyťte zloděje“. Jestli je to čestný člověk, měl by svá slova buď dokázat, anebo se mi omluvit. Nicméně omluvy za jeho minulé pomluvy mne a hlavně mé rodiny jsem se dodnes nedočkal...

Nemůže být nakonec téma hazardu příčinou další koaliční krize?

Téma hazardu bylo a bude vždy citlivé. V současné době si ovšem nemyslím, že by způsobilo nějakou závažnější krizi. Abychom takovým krizím předcházeli, měl by někdo Andreji Babišovi vysvětlit, že pomlouvat své kolegy a lhát lidem se nesluší.