Praze hrozí, že bude muset vrátit sedm miliard, varuje Auto*Mat

Jaroslav Bican

Prostředky, které Evropská unie poskytla na výstavbu metra A do Motolského lesíka, podmínila snížením emisí. Pokud bude Blanka otevřena bez dalších doprovodných opatření, podle iniciativy Auto*Mat hrozí, že Praha bude muset peníze vrátit.

Metro A do Motolského lesíka podpořila sedmi miliardami Evropská unie, která Praze dala podmínku, že město v oblasti nového metra sníží své emise CO2. Podle iniciativy Auto*Mat ale hrozí, že Praha bude muset tyto prostředky vracet ze svého.

Letos dostavěné metro A již funguje, nyní se čeká na otevření tunelu Blanka. Pokud je však povinností města snížit dopady pražské dopravy na životní prostředí, je podle iniciativy Auto*Mat téměř jisté, že zprovoznění Blanky ohrozí splnění parametrů dotace na metro.

Objem dopravy se má s otevřením Blanky bez jakýchkoliv dalších opatření zvýšit o dvě procenta, časem až o čtyři, včetně odpovídajících emisí. Pokud se tak skutečně stane, tunel Blanka by se tím prodražil o miliardy, což by Praze prakticky znemožnilo investovat v tomto volebním období do čehokoliv jiného.

Řešení, jak se tomu vyhnout, ale podle iniciativy Auto*Mat stále existuje. Tím, co předurčí budoucí intenzitu provozu v pražských ulicích, bezpečnost i produkované emise (další podmínky dotace), není jen Blanka samotná.

Největší dopad na všechny tyto parametry a také na životní komfort Pražanů bude mít rozhodnutí, kolik místa na povrchu se ponechá těm autům, jejichž řidiči si mohou zvolit cestu Blankou. Odklonit tranzitující auta do Blanky znamená prosadit řadu opatření jako např.: zabránit jim průjezd centrem, ubrat pruh na Veletržní a na magistrále apod. Všechny další vhodné kroky Auto*Mat navrhuje na webu tunel-blanka.cz.

Technická správa komunikací blokuje řešení

Technická správa komunikací ale podle iniciativy Auto*Mat podobná opatření dlouhodobě a bez zjevných důvodů blokuje, přestože v roce 2013 dostala od Rady města za úkol prověřit možnost realizace několika desítek z nich. Výsledkem je zatím jediná úprava, na křížení magistrály s Wenzigovou. Ředitel TSK, servisní městské organizace, Ladislav Pivec před více než rokem a půl rozhodl, že s Blankou se doprava v centru řešit nebude. Od té doby nebyla příprava většiny doprovodných opatření obnovena.

Nová politická reprezentace, v čele s radním pro dopravu Petrem Dolínkem, se rozhodla vyčkat, co se stane po otevření tunelu, a opatření případně zavádět postupně. To ale podle zástupců iniciativy Auto*Mat může být velká chyba. Auta, která s otevřením tunelu zůstanou v centru a zaplní další dotčená území, bude velice obtížné odklánět zpětně.