Auto*Mat: ke zklidnění centra není Blanky potřeba

Vratislav Dostál

Iniciativa Auto*Mat vyhodnotila na základě zkušeností z akcí Nábřeží žije! možnosti dopravního zklidňování historického centra Prahy. Za optimální považuje zklidnění obou břehů při ponechání průjezdu vybraným vozidlům.

Experti iniciativy Auto*Mat nepovažují tunel Blanka za předpoklad zklidnění historického centra české metropole. Tvrdí to na základě zkušeností z akcí Nábřeží žije! Za nejlepší variantu považují zklidnění obou břehů při ponechání průjezdu vybraným vozidlům a rezidentům, doplněné zlepšením podmínek pro veřejnou a pěší dopravu v historickém centru.

Jiné možnosti jsou méně výhodné nebo nereálné, případně by byly příliš omezující pro obyvatele Prahy 1. Podrobnosti iniciativa zveřejnila ve studii, která je dostupná na jejím webu.

Město během září a října v rámci akce Nábřeží žije! na pět sobot experimentálně proměnilo Smetanovo nábřeží v časově omezenou pěší zónu s kulturním a společenským programem a povoleným průjezdem tramvají, kol a části dopravní obsluhy.

Pět sobotních akcí navštívilo kolem sto tisíc lidí. Během nich magistrát hlavního města Prahy s Útvarem rozvoje města a iniciativou Auto*Mat zkoumaly, jak se promění doprava v centru, zneprůjezdní-li se ulice tranzitní automobilové dopravě. Výsledkem bylo, že se až dvě třetiny běžných průjezdů autem přes Smetanovo nábřeží odehrály jinak, nebo se neodehrály vůbec.

Experiment podle iniciativy potvrdil nezbytnost zklidnit dlouhodobě průjezd historickým centrem na obou březích Vltavy. „Cílem by nemělo být uzavřít zcela průjezd Smetanovým nábřežím a Malou Stranou. Zásadní je ale odfiltrovat tranzit, který může jezdit jinudy. Rozhodně by měl být zachován průjezd pro rezidenty, zásobování, dopravní obsluhu a podobně,“ vysvětlil dopravní expert iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler.

„Ze stávajících studií a zkušenosti ze sobot Nábřeží žije! lze vyvodit, že zklidnění historického centra by bylo možné už dnes, pokud by se některé cesty automobilem na Prahu 1 a 2 realizovaly jiným způsobem,“ dodal Filler.

O zklidnění obou břehů ještě před zprovozněním tunelu Blanka se tak podle něj dá uvažovat buď při zavedení mýta nebo o prázdninách, kdy by se omezení kapacity průjezdu tranzitu přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu neprojevilo výrazným zvýšením dopravy na současných objízdných trasách.

„Poté, co se zprovoznění tunelu může odložit o další léta, máme příležitost apelovat na změnu toho, jak se lidé do centra dopravují,“ upozornil Vít Masare. Zprovoznění Blanky by totiž umožnilo zklidnit centrum bez toho, aby se dopravní návyky Pražanů změnily. „Moderní není to město, kde se chudí lidé pohybují auty, ale takové, kde se bohatí lidé pohybují veřejnou dopravou,“ dodal.

Ostatně, se zklidněním Malé Strany od automobilového tranzitu se podle Fillera počítalo už se zprovozněním Strahovského tunelu. „Historické centrum čeká na zklidnění už minimálně patnáct let. Ani kilometry tunelů nic nezmění, když se nepohnou věci v našich hlavách,“ zakončil Vratislav Filler.