Stavba dalšího tunelu Blanka je v současnosti zbytečná

Vratislav Dostál

Stavět v Praze druhý tunel Blanka je v současné době zbytečné, dopravě by to nepomohlo. Vyplývá to z hodnocení vlivů na životní prostředí, ke kterému dospěl nezávislý odborník a ministerstvo životního prostředí nyní vydalo závěrečné stanovisko.

Z hodnocení vlivů na životní prostředí v takzvaném procesu EIA vyplývá, že je v současné době zbytečné stavět v Praze druhý tunel Blanka. Přestože ministerstvo životního prostředí stavbu tunelu od Pelc-Tyrolky do Libně nezakázalo, stanovilo více než dvě stě podmínek. Z dokumentu vychází najevo, že existují levnější a rychlejší opatření, která pražské dopravě pomohou více než další tunel.

„Vzhledem k závěrům ministerstva životního prostředí by měl magistrát ukončit přípravu tunelu Blanka 2. V rozpočtu Prahy na příští rok by se neměly objevit prostředky určené k projektové přípravě této problémové stavby. Tunel by neměl figurovat ani v novém územním plánu,“ uvedl dopravní odborník Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

Podle Fillera lze cenu Blanky II odhadnout na čtyřicet miliard. „Tedy zhruba stejnou částku, na jakou nás vyjde první Blanka. Extrémně drahé tunely blokují rozvoj veřejné dopravy a vedly letos magistrát k jejímu seškrtání. Do budoucna hrozí omezení dalších veřejných služeb — kultury, zdravotnictví nebo školství. Kvůli tunelům by na to jednoduše nebyly peníze,“ dodál Vratislav Filler.

Vedení pražského magistrátu nicméně dává od Blanky II pomalu ruce pryč. Primátor Bohuslav Svoboda prohlásil, že pro město je větší prioritou trasa metra D. Náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek pak potvrdil, že cena pokračování podzemní dálnice by opravdu mohla dosáhnout čtyřiceti miliard, což je mimo finanční možnosti Prahy.

Takzvaná východní sekce Městského okruhu obdržela v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) souhlasné stanovisko ministerstva. Znamená to, že na stavbu je teoreticky možné zahájit územní a stavební řízení a žádat o dotace EU. Stanovisko nicméně obsahuje přes dvě stovky podmínek, které musí úřady, jež budou vydávat jednotlivá povolení, dodržet.

Ministerstvo ve svém stanovisku uvádí, že stavba Blanky II by sama o sobě poškodila životní prostředí. Vyvolal by totiž další automobilovou dopravu, která způsobuje hluk a znečišťuje ovzduší. Postavit by ho bylo možné pouze za předpokladu, že se nejprve dokončí Pražský okruh a magistrát zavede mýto za vjezd do širšího centra Prahy.

„Výsledek procesu EIA neříká nic o smysluplnosti stavby, pouze určuje, za jakých podmínek je možné ji postavit, aby odpovídala zákonům na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví,“ vysvětlil Filler. „Domnívám se, že pokud bude dostavěn Pražský okruh a zároveň bude zavedeno mýto, Blanka II už stejně nebude zapotřebí,“ uzavřel Filler.