Vláda schválila návrh zákona o celostátním referendu

Jaroslav Bican

Do Poslanecké sněmovny míří návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Na svém pondělním zasedání ho schválila vláda. K vyhlášení referenda je nutná petice s 250 000 podpisy občanů České republiky.

Vláda v pondělí vyjádřila souhlas s návrhem zákona o celostátním referendu. Má se v něm rozhodovat o věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Vládě byly předloženy dvě varianty toho, co nemůže být předmětem referenda, nakonec prošla ta, která má tento výčet širší.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

První varianta z referenda vyjímala hlasování o základních právech a svobodách, státním rozpočtu a o věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných peněžitých plnění. Pomocí referenda rovněž nepůjde schvalovat právní předpisy.

Varianta, kterou odsouhlasila vláda, k výše uvedenému přidává to, že referendem nelze měnit podstatné náležitosti demokratického právního státu a nemůže se v něm rozhodovat ani o porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. V referendu také nelze hlasovat o ustanovování jednotlivých osob do funkcí, o jejich odvolávání z nich a o individuálních právech a povinnostech.

Podmínkou vypsání referenda je petice, kterou musí podepsat alespoň 250 000 občanů České republiky. Návrh na konání referenda se musí podat do šesti měsíců ode dne, kdy bylo oznámeno zahájení sběru podpisů. Rozhodnutí v referenda je přijato, pokud nadpoloviční většina hlasujících odpoví na otázku položenou v referendu kladně nebo záporně, zároveň se ale musí jednat nejméně o 25 % všech občanů oprávněných v referendu hlasovat. To je každý občan České republiky, který dosáhl věku osmnácti let.

Rozhodnutí přijaté v referendu má mít sílu zákona. Je možné ho měnit pouze na návrh vlády ústavním zákonem, ale jedině během volebního období Poslanecké sněmovny, v němž se referendum konalo, a současně po dobu tří let ode dne oznámení výsledku hlasování.

K přípravě ústavního zákona o celostátním referendu se ve svém programovém prohlášení zavázala vláda. Česká republika ve svém právním řádu tento institut zatím neměla, referenda zde doposud musela být upravována samostatným zákonem.

  Diskuse
  IH
  July 19, 2015 v 21.12
  Jak vytrhnout referendu zuby: reálná snaha, ne nová komedie
  Různá omezení referenda uvedená výše jsou více méně rozumná, nebo aspoň přijatelná. S jednou výjimkou. Tou je požadavek, aby pro (nebo proti) se vyslovilo nejen 50% účastníků, ale zároveň i 25% všech oprávněných voličů. Chceme mít referendum slovenského typu, totiž jako drahý ventil?
  Ujasněme si problém na příkladu místního brněnského referenda, které proběhlo před delším časem o "přesunu" městského nádraží. Jeho zamítnutí nebylo platné, přestože se proti vyslovilo o hodně více voličů než pro kteroukoliv stranu ve volbách. Vždy budou z hlediska otázky okrajová území, kde bude hlasů málo. Nebo chceme jen a především refererenda o emoce vyvolávajících problémech, jako je přijímání imigrantů? Zdá se, že hlavní obavou při úzkoprsém stanovování působnosti zákona byla obava, aby lidé nestopli nějaký projekt, v očích ekonomistů s velkým "P".