Solidarita s utečencami

Matej Ivančík

Také na Slovensku se vede aktuálně debata o běžencích a o kvótách a i na Slovensku se protestuje proti jejich příjímání. Proč jsou takzvané pochody proti migrantům narušením, nikoliv projevem demokracie vysvětluje Matej Ivančík.

Slovensko sa málokedy dokázalo zomknúť pre nejakú pozitívnu ideu, zväčša sa u nás zvykneme vymedzovať voči všetkému novému, čo „útočí“ na našu úžasnú „autentickú“ kultúru a tradíciu. Nie je tomu inak ani v prípade pripravovaného pochodu proti utečencom. Pochopiteľne, ani demokratická otvorená spoločnosť nie je schopná zabrániť existencii extrémnej pravice, problém však nastane, keď sa xenofóbne, rasistické a nacionalistické názory stanú prirodzenou súčasťou verejnej diskusie.

Jeden z pochodů proti migrantům byl ohlášen na sobotu. Jeho odpůrci chystají blokádu. Repro ze stránky Bratislava bez náckov

Blízky východ, Severná Afrika a východné pohraničie sú prirodzenými záujmovými sférami EÚ. Bez ohľadu na príčiny, ktoré viedli k masovej migrácii, sme povinní podniknúť kroky, aby sme prispeli k reálnej aplikácii ľudsko-právnej zahraničnej politiky. Nie je možné, aby sme vôbec uvažovali o tom, že utečencom neposkytneme reálnu pomoc. Akceptácia dôstojnosti a ľudských práv sú základným stavebným kameňom EÚ. Ako chceme brániť Európu, keď vtedy keď môžeme demonštrovať jej raison d´etre ho poprieme? Toto sa ale netýka Bruselu. Kedy už pochopíme, že my sme Európa? Vážne sa cítime ohrození vo svojom provinčnom postavení zopár migrantmi?

Čo s tým máme my? Slovensko je legitímnou sebavedomou súčasťou Európskej únie a potrebuje zmysluplnú verejnú diskusiu o akomkoľvek probléme. Tá sa však ešte nezačala. Intelektuálna obec, tak ako všade na svete, by sa mala verejne vyjadriť aj k problému imigrácie a jednoznačne odsúdiť a aktívne sa podieľať na odsúdení akcií, ktoré populisticky manipulujú verejnú mienku. Inteligencia, akademici, kultúrna obec, ale aj široká verejnosť sa musí naopak dožadovať vytvorenia podmienok pre čo možno najlepšie pochopenie problému. Pochod proti imigrantom je v tomto zmysle jasnou prekážkou a porušením demokratických zásad. Odmietnutie imigrantov nie je názorom, je to len egoistické zbavenie sa zodpovednosti za ľudstvo a spoločnosť, ktorú máme bez ohľadu na príčiny masového prílivu imigrantov.

Univerzitná, resp. akademická pôda musí zostať apolitická, čo však nie je to isté ako apatická. 20. júna sa cez Bratislavu preženú ľudia, ktorí nechápu zmysel občianskej spoločnosti, solidarity a demokracie. Voči takýmto prejavom narúšania demokracie a popieraniu ľudských práv sa musí postaviť celá spoločnosť, bez ohľadu na politickú príslušnosť občanov. Je treba ukázať kde je hranica medzi demokraciou a rasisticko-nacionalistickým populizmom. Hľadajme odpovede, diskutujme, ale neopúšťajme rámec demokracie len preto, že si niekto myslí, že vyjadriť akýkoľvek neinformovaný blud je demokratické. Je našou občianskou povinnosťou povedať, že žiadame pre utečencov dôstojnosť a povedať to verejne a nahlas.

Z pohľadu Európskej únie je tento problém symptomatický. Európska únia sa do všetkého zapája veľmi nejednoznačne, čo má svoje vnútorné štrukturálne dôvody, z ktorých najvýraznejší je absencia štátnej suverenity Európskej únie. Zahraničná politika je stále v rukách členských štátov. Prehĺbenie integrácie v tejto rovine sa stále nepodarilo uskutočniť. Ako už býva zvykom, tí čo najviac protestujú proti utečencom, sú zväčša tí istí, čo o hlbšej integrácii nechcú ani počuť. Z nepochopiteľného strachu o stratu už neexistujúcej suverenity, ktorú v žiadnom prípade nezabil Brusel, ale ktorá je výsledkom globalizácie. Netvrdím, že integrovaná Európa by vyriešila problém utečencov, ale minimálne by posilnila jednotné stanovisko v prípade zahraničnopolitickej orientácie a obmedzila by vplyv národných populistických ambícií.

Posledné dni ukázali veľmi nebezpečný stav, kedy sa zo zákutí internetových diskusií vynorili monštruózne vetné konštrukcie. V poriadku, je to jazyk luzy, nie všetci sú rasisti, niektorí sa len boja. Pre spoločnosť je však jedno z akého dôvodu sa niekto negatívne vymedzuje voči zúfalým utečencom, dôležité je zabrániť legitimizácii takéhoto diskurzu. Práve tu môžeme sledovať absolútnu absenciu verejného angažovania. Neexistuje rovnocenní vzťah medzi utečencami a prijímajúcimi krajinami, nie je to o vyjednávaní podmienok. Jedná sa o ľudí v hraničnej núdzi a nám neprináleží diskutovať o tom, či si zaslúžia pomoc. Podľa prieskumu je 70% občanov Slovenska proti prijatiu utečencov. Vzhľadom na väčšinovú katolícku orientáciu Slovenska a vyjadrenia pápeža, ktorí pochopil, že v tejto otázke neexistuje možnosť neprijať utečencov, je v skutku zarážajúci postoj väčšiny Slovákov. Aj keď...

Nakoniec, nikto sa ani len netvári, že kvóty pomôžu vyriešiť katastrofálnu situáciu v poškodených krajinách. Kvóty sú len nástrojom distribúcie zodpovednosti a možnosti pre istú marginálnu časť utečencov požiadať o azyl bez absolvovania cesty, ktorá môže znamenať smrť.

V sobotu bude pochodovať mestom dav ľudí, ktorí sa boja, ktorí nepochopili, že zlo pochádza z vnútra, a že my nie sme magickou krajinou, ktorú chcú mentálne a kultúrne znásilniť chudobní a devastovaní ľudia. Bude však pochodovať aj obrovské množstvo otvorených rasistov, neonacistov a nacionalistov. Oni nepredstavujú alternatívny názor, oni sú imanentnou hrozbou demokracii. Je nutné zapojiť sa občiansky a povedať týmto prejavom jasné nie!

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse