Klinika pokračuje v jednání

Redakce DR

Přestože se po rozhodnutí vlády zastavit privatizaci objektu Kliniky mluví o jeho převedení na Generální inspekci bezpečnostních sborů, sociální centrum se zatím stěhovat nechystá, namísto toho pokračují jednání s politiky a úředníky.

Původně prázdný objekt žižkovské polikliniky má od února zapůjčený iniciativa Klinika, která budovu dostala do užívání na základě vypracovaného projektu sociálního centra. Představitelé iniciativy se dnes na tiskové konferenci vyjádřili ke zprávám, podle kterých se má sociální centrum z objektu Jeseniova 60 brzy vystěhovat. Vnímají je jako přinejmenším předčasné. První informace o ukončení smlouvy, kterou jim je budova zapůjčena, se dozvěděli zprostředkovaně z médií.

Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), pod který dnes objekt spadá, se jim dostává nejasných náznaků o jeho případném převedení na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) v neurčitém časovém horizontu a především projevů neochoty plnit smluvně zakotvenou součinnost (např. zapojení vody, na kterém zde z doby správy budovy úřadem vznikl dluh).

Smlouva o výpůjčce budovy je stále platná. Podle jejího znění užívací vztah založený touto smlouvou zanikne dnem právních účinků zápisu změny příslušnosti hospodaření na jinou organizační složku státu. K tomu, aby smlouva přestala platit, tedy stačí převést budovu z ÚZSVM na zmíněný GIBS.

V takovém případě se podle zástupců Kliniky jeví budoucnost objektu jako více než nejistá. GIBS nevyjasnil využití budovy, nedisponuje finančními zdroji na rekonstrukci a projekt má podat až do konce roku 2016. Jeví se jako více než pravděpodobné, že dům bude minimálně do této doby dále chátrat. Snaha o vypovězení smlouvy tak podle iniciativy Klinika není motivována péči o objekt, ale spíše snahou potlačit občanskou angažovanost.

„Čas hraje pro nás. Čím déle tu budeme, tím bude jasnější, že jsme pro veřejnost prospěšnější než chátrající dům nebo oplocený úřad,“ říká člen iniciativy Arnošt Novák. Svými slovy to ostatně potvrzuje i Iva Šimáková, která pracuje v okolí a projekt ji nadchl: „Chodím sem pravidelně. Líbí se mi, že se zde nedějí věci jen pro úzkou skupinu squaterské subkultury, ale že jsou zde dveře otevřené opravdu každému. Sousedům, seniorům, rodičům s dětmi...“

Celá situace je podle iniciativy Klinika ještě absurdnější vzhledem k fungování GIBSu, který stále výrazněji ztrácí svou legitimitu. Liga lidských práv GIBS otevřeně kritizuje a organizuje petici za odvolání ředitele Bílka. GIBS podle všeho neplní svou základní funkci a stížnosti občanů na zákroky ze strany policie permanentně shazuje pod stůl.

Příkladem je případ kameramana ČT Vlastimila Hamerníka, kterému policista způsobil několikačetnou zlomeninu žeber. Stížnost GIBS odmítl s tím, že se nejedná o trestný čin. Stejnou zkušenost má i Arnošt Novák, který byl bezdůvodně napaden na prosincové demonstraci za Kliniku a jehož stížnost byla taktéž zamítnuta.

Klinika je rozhodnutá ve své činnosti pokračovat. Stále zde probíhá kulturní program. V rámci projektu Lidové žižkovské univerzity na Klinice přednáší lidé z celého světa a v tomto týdnu se sem na základě solidarity univerzitní obce přesouvá výuka některých přednášek a seminářů (např. filosof Miroslav Petříček nebo vedoucí katedry fotografie na FAMU Štěpánka Šimlová).

Zástupci Kliniky tento týden mají jednat s kompetentními politiky i úředníky. Ve středu se sejdou s náměstkem ministra financí pro majetek státu Ondřejem Závodským. V pátek je čeká schůzka s ředitelkou ÚZSVM Kateřinou Arajmu. Vedle toho se iniciativa také snaží apelovat na předsedu vlády Sobotku a ministra financí Babiše, kteří mají ve své kompetenci UZSVM a GIBS. Podle Arnošta Nováka by iniciativa Klinika chtěla v první řadě zastavit převod budovy na GIBS. Pokud se to nepodaří, chtěli by vést jednání o tom, zda by v objektu mohli být do té doby, než začne samotná rekonstrukce.