Výzva k jednání o Klinice

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis adresovaný Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ministerstvu financí týkající se Sociálního a komunitního centra Klinika.

Vážení,

zaujaly nás zprávy o dění v budově zrušené kliniky na Žižkově v Jeseniově ulici. Skupina mladých lidí se rozhodla budovu, která je ve vlastnictví státu a od roku 2009 chátrá, uklidit, a přišla s projektem autonomního kulturně-sociálního centra, které by pro život na Žižkově mohlo být značným přínosem. Členové kolektivu Klinika chtějí v domě mimo jiné provozovat kavárnu, kulturní centrum a program alternativního vzdělávání, který nazvali Lidová žižkovská univerzita.

Překvapuje nás, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tak dlouho nechal budovu chátrat, se nyní zdráhá s novými obyvateli domu jednat a vzít jejich projekt vážně. Domníváme se, že když úřad po léta selhával v roli řádného hospodáře s veřejným majetkem, měl by být nyní vstřícný k občanské aktivitě, která se snaží zchátralý prostor oživit. Nedomníváme se, že politické kultuře demokratického státu prospívá, pokud komunikuje s občany se zájmem o své okolí prostřednictvím zásahových jednotek policie.

Rádi bychom vyzvali všechny zúčastněné k jednání a smírnému řešení situace. Prázdných a chátrajících domů má již Praha dost. Centrum, jaké navrhuje kolektiv Klinika ve svém projektu, by bylo ojedinělé. Jsme přesvědčeni, že to stojí přinejmenším za debatu a jednání.

Petr Bergmann, zakladatel kulturního a sociálního centra Black hand

Adam Borzič, básník a šéfredaktor časopisu Tvar

Martin Hekrdla, novinář

Naďa Johannisová, ekologická ekonomka a pedagožka na Masarykově univerzitě

Ondřej Kobza, kavárník a občanský aktivista

Jan Křeček, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově

Adam Nenadál, hudebník, novinář

Věra Nováková, státní zástupkyně

Jakub Patočka, novinář a vydavatel Deníku Referendum

Petr Pospíchal, publicista, diplomat a signatář Charty 77 

Martin C. Putna, literární historik

Apolena Rychlíkova, dokumentaristka

Ivan Štampach, religionista

Helena Třeštíková, režisérka

Vladimír Turner, vizuální umělec a dokumentarista

Petr Uhl, publicista a signatář Charty 77

  Diskuse
  December 9, 2014 v 21.25
  Petice?
  Bylo by možné, aby redakce DR předložila výzvu ve formě petice, k níž by bylo možné se připojit? Podepsal bych ji.
  December 9, 2014 v 21.37
  Díky
  již jsem petici našel jinde