Filozofia logistiky

Martin Kasarda

Slovenský spisovatel a stálý přispěvatel JeToTaku tentokrát lehčím perem o nových významech, jež v dnešní době získává slovo filozofie.

Uvažovali ste niekedy nad správnym usporiadaním zaváranín v komore? Alebo nad pravdivostnou hodnotou vhodne umiestneného požiarneho východu? A čo takto ontológia vysokozdvižného vozíka? Vitajte vo filozofii logistiky.

Logistika je v staroreči skladové hospodárstvo. Nie je to teda žiadne odvetvie logiky, ako by naznačovala príbuznosť slov. Logicky usporiadaný sklad sa neriadi žiadnymi premisami, postulátmi a dôkazmi, ale čímsi, čo sa volá zdravý rozum. Koho, to sa zvyčajne nevie, pretože predsa len každý sklad má svojho majstra a svojich tovarišov, ktorí vedia, kde čo je, ale že by to malo nejakú pochopiteľnú usporiadanosť z povahy racionálnej interpretácie sveta sa nedá odhadnúť.

Jazykový smog sa v dnešnom postmodernom svete stal súčasťou výživy nášho myslenia približne v množstve glutamanu sodný v ostro-kyslej polievke. Filozofia logistiky nie je vymyslené slovné spojenie, ale slogan, ktorý vypadol z akéhosi mediálneho mudrovania o sklade a preprave tovaru a dá sa nájsť aj na stránkach logistických spoločností, teda firiem presävajúcich tovar z bodu A do bodu B. Predstavte si, že by človek, ktorý slovné spojenie filozofia logistiky použil, aj vedel, o čom rozpráva. Predstavte si, že by kdesi v Žiline na dopravnej vysokej škole vznikla katedra filozofie logistiky a začala sa správať štandardne filozoficky. Teda určila by základné normotvorné kategórie, určila by teorémy, metodológiu, metajazykové prostriedky, aplikovanú filozofiu. Čo by vlastne riešila? Možno by sa tu našlo miesto pre viacero základných filozofických kurzov: Etické otázky usporiadania tovaru v priestore. Ontologický dôkaz jestvovania prvohýbateľa vysokozdvižného vozíka. Kritika čistého usporiadania. Dialektika prepravy tovaru. Platónova Ústava a požiarne bezpečnostné predpisy. Karteziánska sústava regálov. Hermeneutika chladiarenstva. Bytie, ničota a inventarizácia.

Z filozofie sa dnes stala marketingová nálepka, ktorá má dodať banalite nádych vznešenosti. Láska k múdrosti kedysi predstavovala spojenie hlbokého emocionálneho zážitku z diskusie o hľadaní pravdy a racionálneho uspokojenia z poznania a interpretácie sveta. Dnes je vytlačená na okraj spoločnosti radosťami rýchloobrátkového aforistického sveta a povrchnej banalizácie bonmotmi sociálnych sietí. Opusteného slova filozofia sa zmocnili marketingoví šamani, aby ho znásilnili a prilepili sťaby trblietavú ozdôbku v snahe dodať banalite každodennosti hĺbku večnosti. Posadnutosť snahou zmúdrieť v posilňovniach majú aj fitnes centrá svoju filozofiu, nájsť tam však stroj na cvičenie mozgu sa nepodarí. Filozofiu jedla predstavujú gurmáni v snahe presvedčiť nás, že zjesť tvora či nejakú burinu má hlbší zmysel a výsledok bude povznášajúcejší, než ten štandardne budoárový.

A opačne: tam, kde by človek hľadal zmysel, hĺbku, existenciálne premýšľanie o koreňoch, prítomnosti a budúcnosti — napríklad pri riadení a smerovaní spoločnosti , budovaní výchovno-vzdelávacieho systému, tolerancii — nachádzame len pragmatizmus a utilitarizmus krátkodobých materiálnych výhod. Červené oči rýchleho zisku politiky a moci dopĺňa maximálne tak banálne vyprázdnený jazyk fráz samozvaných dobrých anjelov.

Keď budete na budúce robiť poriadok v komôrke, nezabudnite aj na filozofiu logistiky. A zamyslite sa nad tým, či hromadenie starých kompótov je dobrom, alebo upínaním sa k materiálnemu prebytku.

  Diskuse (3 příspěvky)
  Zajímavé; když jsem svého času - už před mnoha mnoha lety - jako student filozofie konstatoval to inflační používání (a zneužívání) slova filozofie v komerční sféře, byl jsem i mými vlastními spolustudenty odmítnut s tím, že "tam to má přece úplně jiný význam".

  Takže až teď, po tak dlouhé řadě let, přece jenom nacházím názorového společníka... ;-)
  September 7, 2014 v 0.4
  Filosofie tisku, filosofie nábytku
  Málokdy jsem byl při zápolení s IT technologiemi tak na... řekněme nafrustrován, jako když mě před lety marná snaha o to vytisknout si cosi z nemocničního informačního systému dovedla k rozsáhlému traktátu s názvem "Filosofie tisku".

  Nutno ovšem uznat, že v angličtině může "philosophy" znamenat obecné pojednání o čemkoliv, například Edgar Allan Poe má esej "Filosofie nábytku". Je to spíše o zařizování pokoje a jsou tam taková moudra jako, že mistnost nemá ani moc velká ani moc malá, nějaké závěsy tam být mají, ale nemá jich být příliš, atd. V češtině se tohle užití slova filosofie nehodí o nic víc než používat slova "kontrola" ve smyslu ovládání.

  Poskytnout "útěchu z filosofie" tomu, kdo se pídí po radě typu "tlačítko print je vlevo nahoře" je k nafrustrování, to potvrzuji.
  September 7, 2014 v 10.24
  Nevšiml jsem si, že článek je napsaný slovensky,
  tak mluvím o tom, co se hodí v češtině. My dříve narození Češi se už asi už nenaučíme vnímat slovenštinu jako cizí jazyk.

  Český šovinismus možná, na druhé straně ovšem i mnozí Slováci žijící v Česku dlouhá léta mluví i u nás raději dobře slovensky než špatně česky a doufám, že to tak zůstane a budeme si rozumět.