Brno Brňanům!

Matěj Hollan

Strana zelených před komunálními volbami Brňanům slibuje, že se zasadí o levnější šalinkarty. Matěj Hollan upozorňuje, že se jedná o opatření, jež je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Volby do komunálu jsou již ve vzduchu. Nejlépe se to pozná podle toho, že se strany začínají předhánět, kdo si za erární peníze koupí víc voličů. V Brně je zatím na čele populistického peletonu poněkud překvapivě Strana zelených, která si usmyslila, že tu zlevní o asi 2000 korun „šalinkarty“, ale jenom těm, kteří mají v Brně trvalé bydliště. Nápadu k dokonalosti chybí jediné — je v totálním rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Přilákat lidi z aut do tramvají je z pohledu snížení znečištění ovzduší či odlehčení přeplněným silnicím určitě žádoucí. Pokud by se plošně snížila cena jízdného, mohl by to být jeden z kroků, které k tomu pomohou. Samo o sobě by to žádné zázraky nepřineslo, lidé se nerozhodují pouze podle ceny, ale i podle kvality služeb a podobně, ale bezpochyby je to podnětný návrh k diskuzi.

V žádném případě ale není možné ani okamžik uvažovat nad tím, že by se snížení cen týkalo pouze Brňanů s trvalým bydlištěm v našem štatlu. Proč? Evropským i českými soudy je opakovaně judikováno, že jízdné nesmí být z důvodů nepřípustné diskriminace levnější pro obyvatele daného města. Různá města, jako třeba Liberec či Hradec Králové, to zkoušela a prostě to nejde — je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Kdo chce, může si to přečíst v tomto právním výtahu nebo přímo v rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Nerespektování práva je v České republice ohraná písnička. Politici zkouší nikým nevolené soudy obcházet běžně. Zelení Listinu základních práv a svobod zkouší momentálně obejít tím, že by nebylo jízdné pro Brňany přímo snížené, ale že by město poskytovalo obyvatelům Brna dar, kterým by se jízdné dorovnávalo. Tento dar by měl jediné závazné kritérium: trvalý pobyt v Brně. Jak konkrétně by se to právně provedlo, zelení netuší. „Přesná formální podoba právního ošetření věci ještě určitě bude obsahem mnoha jednání a hledání optimálního právního modelu,“ uvedl k tomu bývalý náměstek primátora, Martin Ander, na webu brněnských zelených.

Je dobré si už teď před volbami říci, že určité věci se prostě nedělají. Foto facebook

Zelení argumentují například krajskými „dary“ na poplatky v krajských nemocnicích. Problém je, že tyto dary nejsou vázány na trvalé bydliště v předmětném kraji. Dále poukazují na stávající praxi Středočeského kraje, který dotuje jízdné studentům základních či středních škol, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji a zároveň studují ve školách ve Středočeském kraji. Tady jde alespoň vysledovat nějaký legitimní zájem na podpoře středočeských škol, kterým zdatně konkurují ty pražské, a omezení na obyvatele Středočeského kraje se zdá být poměrně logickým kritériem, které z možnosti ucházet se o „stipendium“ nevyřazuje nijak zásadní počet potencionálních žadatelů a není z toho cítit tak okatý nákup voličů, byť jsem přesvědčen, že i tak je to v rozporu s právním řádem České republiky.

Pokus se ale podíváme na Brno, jednalo by se o několik desítek tisíc lidí, které budou z možnosti ucházet se o veřejné peníze předem vyloučeny. Což je diskriminační jednání jak blázen. Samospráva prostě nemůže dávat dary bezvýhradně jen těm, kteří v něm bydlí! Abych nemluvil do větru — dokázal jsem před několika lety skrze Ministerstvo vnitra donutit Brno, aby změnilo tehdejší protiústavní systém dotací pro neziskové organizace, kde se pro změnu vylučovaly z možnosti ucházet se o dotace ty organizace, které se s Brnem nebo jeho akciovkami soudily. Takže když Brno porušovalo zákon, nevydávalo například informace a občanské sdružení se domáhalo soudem jejich vydání, nebylo k veřejným penězům vůbec připuštěno. Ministerstvo vnitra tehdy protiústavnost brněnského konání rozebralo brilantně a Brno muselo dotační podmínky změnit.

V tomto případě je ale zásah do ústavních práv daleko větší. Klíčové pro pochopení nehoráznosti návrhu je uvědomění si, že peníze, kterými město disponuje, nejsou majetkem Martina Andera nebo Jany Drápalové, ale jsou to veřejné peníze, které pochází i z daní obyvatele Horní Dolní. Daně všech obyvatelů České republiky se hodí do jednoho pytle, ze kterého se přerozdělují v rámci rozpočtového určení daní (RUD) podle zákonem daného klíče. Brno tak nezískává z RUD peníze jen od svých občanů, ale peníze všech. Když by se v celém státě přestalo pracovat a danit a jedině v Brně by obchod kvetl, nebude to znamenat, že Brno bude mít stále stejné peníze, bude se muset o celkový daňový výnos dělit se všemi ostatními. Proto i obyvatel Horní Dolní musí mít k veřejným, tedy svým prostředkům, stejný přístup jak übermensch z Brna. Je to takhle jednoduché.

Zvláště komické a pro ústavněprávní posuzování stěžejní je uvědomit si, jak nesmyslně tento přístup diskriminuje lidi, kteří bydlí metr za hranicemi Brna. Nemusíme chodit pro hypotetický příklad, ale pro konkrétní: vezměme si například situaci v obci Česká, která je zcela srostlá s brněnskou městkou části Ivanovice. Vedle sebe tu stojí dva domy, jeden je na ivanovické ulici Hatě, druhý na té stejné komunikaci, která se už ale Hatě nejmenuje, protože spadá do katastru obce Česká. Přes plot zde klidně mohou sousedé hrát badminton, hrušky z Brna padají sousedovi do České a naopak. Oba dva sousedé docházejí na tu stejnou 700 metrů vzdálenou zastávku MHD, která leží v Ivanovicích, již v městské tarifní zóně 101. Jeden má ale „šalinkartu“ o polovinu levnější... Jak se to liší třeba od legendárních dvojích cen pro cizince v pražských taxi? Nijak — tohle je jen šikovně maskováno líbivými hesly o podpoře Brňanů.

Možná by bylo na čase, aby město vyzvali ty, kteří v Brně žijí, ale ze všemožných důvodů zde nemají napsáno trvalé bydliště, že je tady nechtějí, ať jdou bydlet jinam. Sice tu utrácejí svoje peníze, podporují místní podnikání, studenti aspoň nějak oživují centrum města, ale nejsou to voliči, tudíž se politikům k ničemu nehodí.

Dotovaným jízdným pro Brňany to ale nekončí. Brno má spoustu dalších městských firem nebo příspěvkovek a po vzoru „daru“ na levnější MHD můžeme dotovat Brňanům vstupy na koupaliště, do divadel, mohou mít levnější teplo, dřevo z Lesů města Brna, a. s., nebo levnější pohřby. „Staňte se Brňanem a Brno Vám na Vaši smrt přispěje.“ Že to zní bizarně? Ano, věcně se to ale v ničem neliší od stávajícího návrhu zelených. Hřbitovní služby jsou stejně jako DPMB městskou firmou.

Je dobré si už teď před volbami říci, že určité věci se prostě nedělají. Strana Zelených má třeba oproti Úsvitu, kterému by tento návrh slušel víc, daleko větší koaliční potenciál, pro hnutí Žít Brno je to určitě přijatelný partner. Chápu její snahu získat co nejvíc voličů, budeme se ostatně o totéž snažit taky. I politika se ale musí dělat v zákonech vymezených mantinelech a návrhy protiústavního obcházení zákona a judikatury sem nepatří. O podpoře tohoto návrhu se nebudeme se zelenými ani vteřinu bavit, soudím, že stejně na tom budou i ostatní kandidující strany. Všechny cesty, které chtějí negativně diskriminovat určitou část populace, vedou totiž vždycky přímo do Brnele.

  Diskuse
  June 30, 2014 v 20.57
  A co permanentky?
  Bylo by to proti Listině lidských práv, kdyby permanenka v kterémkoliv městě (nejen v Brně) stála třeba jen desetinásobek nebo dvacetinásobek jedné jízdenky? Asi by se dala najít suma, kde by si ji kupovali převážně jen lidé, kteří v tom městě bydlí nebo pracují. To by snad žádná diskriminace nebyla. Lidé, kteří po městě cestují často, přitom dopravní situaci nejvíce ovlivňují. Já jsem Pražák, který do Brna jezdí často: za desetinásobek ceny jedné jízdenky bych si brněnskou permanentku asi koupil, za dvacetinásobek nejspíš ne.
  MK
  July 1, 2014 v 12.16
  Autor zapomněl zmínit jistý fenomén, který bych pokládal za důležitý.
  Brno má koncentraci vysokých škol na obyvatele stejnou jako Praha, má čtyřikrát více škol než stejně velká Ostrava a dvakrát více, než celý Moravskoslezský kraj.
  Nevidím do toho, ale myslím si, že příčinou vymýšlení podobných jelitovin není neochota podpořit pana XY z Přifařené Dědiny nižším jízdným, jako neochota podpořit nemalé množství studentů z celého Československa i dalších mocností.
  A ano, jsem jeden z těch studentů, ale výmysly tohoto typu mne nezajímají, neb spoléhám na dopravní prostředek naturální, to jest chodím pěšky.
  July 1, 2014 v 14.30
  Michaelu Kolaříkovi
  Studenti, i v Brně, už slevu mají. Ta uvažovaná sleva by dostala občanskou jízdenku pro brněnské občany zhruba na úroveň studentského jízdného.
  July 1, 2014 v 23.17
  Nějaké chybné proporce pane Kolaříku.
  Jen pro informaci, Brno(400tis/90tis) má dvojnásobný počet studentů na obyvatele než Praha(1,240mil/140tis), a je to na životě ve městě hodně znát. A Ostrava má o čtvrtinu méně obyvatel než Brno (300tis./400tis. r.2014) takže nemůže být stejně velká.Nicméně k článku.Město jako Brno i jiné, výrazně profituje z toho, že tam lidé z okolí pracují, utrácejí mají sídla firem a vyšší rozpočtové určení daní atd.Tak je nesmysl aby svým občanům na úkor ostatních dotoval městskou dopravu.Cesta vede omezování individuální dopravy tzn. placené zóny, výše placeného parkování a kvalita a rychlost MHD,Prostě omezovat individuální dopravu na úkor MHD. Vyhrazené preferenční pruhy atd.Jinak ze své zkušenosti vím, že lidé jezdí autem z lenosti a image, nikoliv kvůli ceně dopravy.